Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023


Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 2 juni 2023

De terugkeer van de formule Claeys? (Mploy)

Auteurs: Ludo Vermeulen en Dirk Heylen (Mploy)

De Wet van 20 maart 2023 (BS 28 april 2023) wijzigt de regels over de manier waarop de opzeggingstermijn van bedienden moet worden berekend die in dienst waren voor 31.12.2013 maar ontslagen worden na 01.01.2014. In het jargon spreekt men wel eens van “de foto” of “de rugzak” (met verwijzing naar de opgebouwde rechten van de ontslagen bediende op dat ogenblik).

De wet heft het derde en vierde lid van artikel 68 van de Wet Eenheidsstatuut op.

Voortaan moet er voor de berekening enkel rekening gehouden worden met artikel 68, tweede lid dat onveranderd luidt dat de opzeggingstermijn wordt vastgesteld op basis van de “wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen” die golden op 31.12.2013.

Het waren net deze “wettelijke bepalingen” die destijds aanleiding gaven tot de ontwikkeling en toepassing van de formule Claeys die door de Wet Eenheidsstatuut om goede redenen overboord werd gegooid.

Krijgt de formule Claeys via deze weg een tweede leven ?

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid