Ontsnappen aan strafrechtelijke veroordeling: bevoegdheidsdelegatie? (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Sara Burm en Nicolas Nimmegeers (De Langhe Advocaten) Het uitoefenen van een leidinggevende functie in een onderneming brengt naast een operationele uitdaging veel verantwoordelijkheid met zich mee. Zo kan u als leidinggevende persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor milieumisdrijven, arbeidsongevallen, enz. Onder bepaalde omstandigheden, riskeert u naast een eventuele schadevergoedingsplicht zelfs strafrechtelijk gesanctioneerd te worden.…

Lees meer

Faillissement en bestuurdersaansprakelijkheid. Opgepast met schulden bij de fiscus/RSZ (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Maren Deracourt (Van Steenbrugge Advocaten) Als bestuurder is het belangrijk om steeds de mogelijke gronden tot bestuurdersaansprakelijkheid in het achterhoofd te houden, zeker in geval van een (dreigend) faillissement. In een eerdere blogtekst werd de mogelijkheid om zich als bestuurder te beroepen op reeds verleende kwijtingen ten aanzien van de curator toegelicht. In deze…

Lees meer

Alarmbelprocedure: waakzaamheid geboden! (Grant Thornton)

Auteur: Sébastien Gatellier (Grant Thornton) Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt de naleving van meerdere regels op om de solvabiliteit en de continuïteit van ondernemingen te waarborgen en zo derden gerust te stellen. De alarmbelprocedure is een van de verplichtingen die niet mogen worden verwaarloosd wanneer bepaalde voorwaarden zijn vervuld. Anders kan de aansprakelijkheid…

Lees meer

Bestuurder van een onderneming: een strafrechtelijke risky business (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Esther Theyskens (Van Steenbrugge Advocaten) De economische wereld is in toenemende mate onderworpen aan gedetailleerde regelgeving in diverse domeinen, zoals het sociaal, fiscaal, financieel, ondernemings- en milieurecht. Inbreuken op deze regelgeving worden niet alleen administratiefrechtelijk, maar ook strafrechtelijk beteugeld. Hierdoor lopen bedrijven en hun bestuurders dagelijks strafrechtelijke risico’s, vaak zonder dit te beseffen. Bestuurders…

Lees meer

Over de aansprakelijkheid van feitelijke bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) De bepalingen inzake bestuursaansprakelijkheid van Boek 2 WVV gelden voor de leden van het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur én “alle andere personen die ten aanzien van de rechtspersoon werkelijke bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad” (art. 2:56, eerste lid WVV). Die laatste omschrijving heeft als doel om de zgn. ‘feitelijke bestuurders’ te…

Lees meer

Bestuurder vs. Curator (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Wie draagt de bewijslast van de grootte van de onderneming bij de kennelijke grove fout bij faillissement? De kennelijk grove fout bij faillissement Artikel XX.225 WER bepaalt dat bij een faillissement van een onderneming waarbij de schulden de baten overtreffen, de huidige of voormalige bestuurders, zaakvoerders, dagelijkse bestuurders, leden van een directieraad of van een raad…

Lees meer

Bevestiging uitzondering op aansprakelijkheidsbeperking bestuurders voor overheidsschulden (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Sinds de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) voorziet artikel 2:57 WVV in een beperking van de financiële aansprakelijkheid van bestuurders door middel van de invoering van zogenaamde ‘caps’ of drempels. Op deze aansprakelijkheidsbeperking zijn echter ook enkele uitzonderingen voorzien. Zo gelden de beperkingen niet in geval van…

Lees meer

Bestuurders-aansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak (LegalLearning)

Auteur: LegalLearning Fragment uit de webinar on demand ‘Bestuurdersaansprakelijkheid. Een stapsgewijze analyse aan de hand van relevante rechtspraak‘ (opname 10/02/2022). Prof. dr. Niels Appermont (UHasselt) geeft een praktijkgerichte analyse van het begrip bestuurdersaansprakelijkheid en dit aan de hand van heel wat relevante rechtspraak. 2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA) Meer informatie…

Lees meer

Kennelijk grove fout en bestuurders van kleine ondernemingen: wie draagt de bewijslast? – Cassatie 2 december 2021 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Bij een deficitair faillissement (niet elk faillissement eindigt deficitair) kunnen de huidige of gewezen (feitelijke) bestuurders/zaakvoerders aansprakelijk worden gesteld voor het geheel of een deel van de schulden van de onderneming ten belope van het tekort, indien een door hen begane, kennelijk grove fout heeft bijgedragen tot het…

Lees meer