>Voeg code toe voor de </head> tag.bestuurdersaansprakelijkheid

Sihame El Kaouakibi en haar potentiële bestuurdersaansprakelijkheid binnen vzw Let’s Go Urban (Belexa Advocaten)

Auteur: Richard Cnudde (Belexa Advocaten)Publicatiedatum: 01/06/2021 In het licht van de affaire rond Sihame El Kaouakibi en vzw Let’s Go Urban, lijkt het ons interessant even stil te staan bij een onderbelicht aspect van deze aangelegenheid: de aansprakelijkheid die mevrouw El Kaouakibi als bestuurder van vzw Let’s Go Urban zou

2021-07-29T12:32:15+00:00 2 augustus 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Geen vaccin voor bestuurdersaansprakelijkheid (Crivits & Persyn)

Auteur: Bram Baert (Crivits & Persyn)Publicatiedatum: 23/02/2021 Het afgelopen jaar stelde de overheid naar aanleiding van de coronacrisis twee keer een faillissementsmoratorium in. Deze steunmaatregel moest ondernemingen die vóór de eerste lockdown gezond waren, bescherming bieden tegen dagvaarding in faillissement. Nu het tweede moratorium is afgelopen, dreigt het aantal faillissementen

2021-02-26T12:23:37+00:00 26 februari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Gerechtelijke reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid: een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance lab) Publicatiedatum: 29/11/2020 Voor ondernemingen in moeilijkheden is een gerechtelijke reorganisatie vaak de laatste optie om een oplossing voor de financiële problemen te vinden. Het gebruik van deze procedure kan dan ook in vele omstandigheden als een daad van zorgvuldig bestuur beschouwd worden. Evenwel

Opgelet voor zogenaamde “bestuurders op papier”: ook zij lopen risico op aansprakelijkheid! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/11/2020 In de praktijk komt het voor dat familieleden of kennissen als bestuurder worden opgenomen in raden van bestuur, louter om aan het wettelijke minimum aantal bestuurders te voldoen. De facto oefenen deze bestuurders het bestuur niet uit. Het opnemen van een dergelijk bestuursmandaat “op papier” houdt echter

2020-11-12T14:10:48+00:00 13 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

De aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders: wat zijn de aanleidingen en hoe deze beperken? (SBB)

Auteur: Johanna Waelkens (SBB) Publicatiedatum: 04/08/2020 Ben je bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap? Wees je dan bewust van de mogelijke aansprakelijkheid die hiermee gepaard gaat. Je bent als bestuurder immers verantwoordelijk voor je zaak: zowel voor het correct uitvoeren van je bestuurstaken als voor de foutieve niet-uitvoering van je

2020-09-01T12:17:18+00:00 6 september 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Aansprakelijkheid van leiders in moeilijke tijden: Wanneer wordt leiden lijden? (K Law)

Auteurs: Tim Steyfkens, Thomas Vandersmissen en Frank Cleeren (K law) Publicatiedatum: 10/08/2020 De taken en verantwoordelijkheden van bestuurders, CEO’s, CFO’s en andere leidinggevenden zijn omvangrijk en niet eenvoudig, niet in het minst in onzekere tijden. Met verantwoordelijkheid komt ook aansprakelijkheid. We lichten daarom enkele (in tijden van COVID-19) belangrijke principes

2020-08-21T12:52:59+00:00 19 augustus 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Faillissement en aansprakelijkheid bestuur voor RSZ-schulden. Cassatie fluit RSZ terug op 18 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/06/2020 Het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 23 februari 2017, waartegen de RSZ Cassatie-beroep instelt De appelrechters beslisten dat: de eerste rechter heeft geoordeeld dat de vier failliet gegane vennootschappen werden opgericht omdat zij verschillende activiteiten tot doel hebben en niet om doelbewust

Wat is de IPR aanknopingsfactor voor bestuursaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 03/06/2020 M. Wyckaert m.m.v. D. Alper “Faillissementsaansprakelijkheid van bestuurders en feitelijke bestuurders” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds. J. Vananroye en D. Van Gerven), een overzicht van enkele belangrijke thema’s uit het ondernemingsrecht na de hervormingen van het WER, het WVV en het nieuw BW.  In

Verhoogde risico’s op bestuurdersaansprakelijkheid ingevolge COVID-19 (EY Law)

Auteurs: Herman De Wilde en Peter Suykens (EY Law) Publicatiedatum: 03/04/2020 De uitbraak van het coronavirus heeft een impact op het hele economische systeem waardoor veel ondernemingen plots in zwaar weer zijn beland en hun financiële situatie precair is geworden. Onderzoek van het expertenbureau Graydon geeft aan dat een op

2020-04-18T12:15:03+00:00 21 april 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Behoorlijk bestuur van uw vennootschap in tijden van Corona: wat kan, wat mag, wat moet? (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 20/03/2020 De coronacrisis veroorzaakt woelige en onzekere tijden en heeft een gigantische impact op ons privé- en ons professioneel leven. Als ondernemer wordt u geconfronteerd met tal van uitdagingen en moet u, meestal op erg korte termijn, bijzonder belangrijke en soms verreikende beslissingen nemen. Het buitengewone kader