>Voeg code toe voor de </head> tag.ontslag

Wat met arbeidscontracten die getekend werden vlak voor de coronacrisis? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 25/05/2020 De coronacrisis zal ongetwijfeld een negatieve impact hebben op de tewerkstelling in veel bedrijven en in zowat alle sectoren. Het dreigt ontslagen te regenen. Nieuwe aanwervingen zijn in deze context niet meteen aan de orde. Maar wat met nieuwe arbeidscontracten die vlak

2020-05-27T15:44:35+00:00 28 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Corona-ouderschapsverlof – Het Bijzondere Machtenbesluit nr. 23 van 13 mei 2020 is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad! (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 14/05/2020 In het kader van de overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, zijn veel ouders verplicht om te telewerken en tegelijkertijd in te staan voor de opvang van hun kinderen. In die context heeft de regering een Bijzondere Machtenbesluit aangenomen dat tijdelijk

2020-05-16T10:24:23+00:00 16 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Wetsvoorstellen tot algemene schorsing opzeggingstermijnen en invoering algemeen ontslagverbod (Reliance)

Auteur: Reliance Publicatiedatum: 12/05/2020 Algemene schorsing opzeggingstermijnen? In een eerdere newsflash meldden wij u al dat de sp.a een wetsvoorstel had ingediend om de looptijd van de opzeggingstermijn te schorsen tijdens periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gelegen tussen 1 maart 2020 en 30 juni 2020. Dit naar analogie met de regeling

2020-05-13T09:35:37+00:00 13 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Wetgever sluit weldra toch ontslag “achterpoortje” tijdens Corona, met terugwerkende kracht… (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups) Publicatiedatum: 07/05/2020 Eerder deze week lichtten wij in onze nieuwsflash “Ontslag tijdens Corona echt goedkoper?”  toe dat ontslag tijdens de periode van tijdelijke “Corona” werkloosheid, op grond van de geldende wetgeving inderdaad voordeliger was voor werkgevers wegens het feit dat opzeggingstermijn in dit systeem niet wordt

2020-05-10T12:58:22+00:00 10 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Ontslagen in deze Covid-19-periode (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/05/2020 Mag ontslag omwille van Corona? Wat ontslagen in deze bijzonder periode betreft, verwijzen wij naar volgend artikel dat op LegalNews.be is gepubliceerd: De arbeidsovereenkomst in tijden van Corona – mag een ontslag omwille van Corona? (Arkalis Advocaten) Twee wetsvoorstellen i.v.m. ontslag werden ingediend op 29 april

2020-05-02T09:33:08+00:00 2 mei 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Discriminerend ontslag. Selectie van een aantal recente gerechtelijke uitspraken uit januari en februari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/04/2020 Op de Unia-website staan opnieuw een aantal interessante gerechtelijke uitspraken. We maakten een selectie van recente uitspraken inzake discriminerend ontslag in januari en februari 2020. Arbeidshof Brussel, 8 januari 2020 Een werknemer moet opnieuw voor dezelfde kaderfunctie solliciteren als zijn bedrijf wordt overgenomen. Ondanks uitstekende evaluaties,

2020-04-29T07:30:44+00:00 27 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

AVG: eerste beslissing van de Gegevensbeschermingsautoriteit in het kader van een ontslag (Sotra)

Auteur: Sotra Publicatiedatum: 15/04/2020 Het feit dat een werkgever telefonisch informatie over één van zijn werknemers deelt, is geen "gegevensverwerking" in de zin van de AVG. De feiten Een werknemer vraagt, via zijn vakbond, zijn ontslagredenen op, in toepassing van CAO nr. 109. Daarop deelt zijn voormalige werkgever ("Onderneming A")

2020-04-29T07:48:50+00:00 21 april 2020|Categories: Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , , |

De arbeidsovereenkomst in tijden van Corona – mag een ontslag omwille van Corona? (Arkalis Advocaten)

Auteur: Arkalis Advocaten Publicatiedatum: 18/03/2020 De Arbeidsovereenkomstenwet verplicht de werkgever om als een goed huisvader ervoor te zorgen dat de arbeid wordt verricht in behoorlijke omstandigheden met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de werknemer.(1) De werkgever dient, in overeenstemming met de Welzijnswetgeving, de potentiële risico’s op te lijsten

2020-03-19T10:12:14+00:00 19 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Ontslagrecht: onze selectie van artikelen ivm recente rechtspraak (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/02/2020 In dit overzicht vindt u selectie van een aantal artikelen die het laatste jaar gepubliceerd werden op LegalNews.be. Het ‘impliciet’​ risico van het impliciet ontslag (Mploy) Intrekken toegangsbadge werknemer op luchthaven na negatief veiligheidsadvies. Ontslag of overmacht? Arbeidshof Brussel 20 januari 2020 (LegalNews.be) Discriminerend ontslag. Selectie

2020-04-29T07:24:12+00:00 28 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Het ‘impliciet’​ risico van het impliciet ontslag (Mploy)

Auteur: Ilse Van Puyvelde (Mploy) Publicatiedatum: 19/02/2020 Wat een ontslag inhoudt, kan iedereen zich wel voorstellen. Het Hof van Cassatie definieert het als de definitieve rechtshandeling waardoor een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst. De wil tot beëindiging moet echter niet altijd uitdrukkelijk worden geuit. Een zgn. impliciet ontslag is

2020-02-19T19:24:09+00:00 19 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |