>Voeg code toe voor de </head> tag.ontslag

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Geldtransporteur (én personeelsafgevaardigde) die procedureregels niet naleeft mag ontslagen worden om dringende reden. Arbeidshof Brussel 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/10/2019 X heeft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als geldtransporteur/ATM-agent. Art. 9 van deze arbeidsovereenkomst vestigt de speciale aandacht op de noodzaak om de  procedures te volgen en de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt in een door X  ondertekend charter. Aangezien er

Ontslagcriteria en werknemers met een handicap (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: september 2019 Verboden discriminatie  Dat het in de regel niet decent is een werknemer te ontslaan omwille van een handicap, is al langer een verworvenheid in ons recht: dergelijk ontslag kan een vorm van discriminatie zijn, wat verboden is. Handicap  Het discriminatieverbod heeft aan impact

2019-10-03T17:00:51+00:00 4 oktober 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , |

Rechtspraak – ontslag tijdens periode van arbeidsongeschiktheid (MPloy)

Auteur: Ludo Vermeulen (MPloy) Publicatiedatum: september 2019 Arbeidshof Antwerpen 19 februari 2018, niet gepubliceerd Arbeidsrechtbank Antwerpen 24 mei 2017, niet gepubliceerd 1. De (stiekeme) opname door de werkneemster van een telefoongesprek met de werkgever is niet onrechtmatig. Ook het gebruik van die geluidsopname in de procedure is niet in strijd met

2019-09-11T07:09:39+00:00 11 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Verslagen door ‘doxxing’​, ontslagen door werkgever (Ardis Advocaten)

Auteurs: Gert Van Boven en Shauni De Coorde (Ardis Advocaten) Publicatiedatum: 03/09/2019 De term ‘doxxing’ is niet meer weg te denken uit de media. Niet alleen politieke figuren krijgen het hard te verduren, klaarblijkelijk ook jonge festivalgangers.  Slachtoffers van doxxing ontvangen bedreigingen of ontvangen dagelijks vele berichten met verwensingen, al dan niet

2019-09-03T19:37:52+00:00 3 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , , |

Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed – Cass. 6 juni 2016 (GD&A Advocaten)

Auteurs: Naime Köse (zomerstagiaire) en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2019 Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als  ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht

Ontslag om dringende reden van een bediende van de Amerikaanse ambassade en immuniteit van rechtsmacht: Cassatie-arrest van 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/04/2019 De visie van het arbeidshof te Brussel van 27 juni 2014 De appelrechters stellen vast dat het geschil betrekking heeft op de vergoeding die de verweerder vordert ingevolge een betwist ontslag wegens dringende reden van 2 maart 2010. Zij stellen verder vast dat de verweerder in

2019-04-28T12:08:46+00:00 28 april 2019|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Ontslag uit vrees dat een werknemer zich kandidaat zou stellen bij de sociale verkiezingen: misbruik van ontslagrecht met recht op bijkomende vergoeding? Arbeidshof Brussel 24 oktober 2017 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 21/02/2019 De feiten Op 2 juni 2000 ondertekenden de werkgever en mevrouw F. een arbeidsovereenkomst voor bedienden van onbepaalde tijd, waardoor mevrouw F. met ingang van 16 augustus 2000 werd aangeworven als ergotherapeute. Met verzoekschrift van 21 januari 2004 vorderde het ACV voor de arbeidsrechtbank te Brussel

2019-02-20T13:00:46+00:00 21 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Een vrouwelijke medewerkster ontslaan onder mom van divers personeelsbestand is in strijd met de Genderwet (GD&A Advocaten)

Auteur: Lisa Van Landschoot (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 07/01/2019 Bespreking van het vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent 11 oktober 2018, nr. 18/7255. Naar aanleiding van haar ontslag vorderde een voormalige bediende een schadevergoeding van haar werkgever - een sportwinkel. De dame was tewerkgesteld bij de onderneming sinds 1 februari 2016. Nog geen

2019-01-14T12:59:49+00:00 14 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Ontslag vanaf 1 januari 2019 wellicht duurder (Eubelius)

Auteurs: Liesbet Vandenplas, Filip Van Beirendonck en Eleni De Becker (Eubelius) Publicatiedatum: 14/12/2018 Uiterlijk tegen 1 januari 2019 moeten de sociale partners per sector een CAO sluiten die werknemers die ontslagen worden met een opzeggingstermijn van 30 weken of een daarmee overeenstemmende opzeggingsvergoeding, recht geeft op een ontslagpakket dat voor één derde bestaat

2018-12-15T10:35:14+00:00 15 december 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |