Discriminatie bij ontslag van oudere werknemers na een brand. Arbeidsrechtbank Antwerpen 7 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Op de Unia-website staat opnieuw een interessante gerechtelijke uitspraak. Een visverwerkend bedrijf wordt slachtoffer van een brand die zowel het magazijn als de markt- en vrachtwagens treft. Kort daarna worden oudere werknemers met een hogere anciënniteit ontslagen. Na een grondige analyse van de briefwisseling en het personeelsbestand komt de rechtbank tot het besluit…

Lees meer

Ontslag om dringende reden: de ene (be)dreiging is de andere niet (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Een recent in het JTT gepubliceerde uitspraak van het arbeidshof Luik van 26 maart 2021 leert ons andermaal dat een ontslag om dringende reden niet lichtzinnig gegeven mag worden. Feiten Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) had in een privéconversatie via het chatmedium Messenger van Facebook…

Lees meer

Geen belangenafweging meer bij impliciet ontslag (Argus Advocaten)

Auteur: Ilse Declerck (Argus Advocaten) Wanneer een werkgever één van de essentiële bestanddelen van de arbeidsovereenkomst van een werknemer, bvb. het loon, op belangrijke wijze wijzigt, dan kan deze werknemer nadat hij de werkgever heeft in gebreke gesteld contractbreuk inroepen in hoofde van de werkgever, het zogenaamde impliciet ontslag. Indien de rechter, in geval van…

Lees meer

De hoofdactiviteit laten voortzetten door andere werknemers is stopzetting noch sluiting (Bellaw/SoConsult)

Auteur:Willy van Eeckhoutte (Bellaw/SoConsult)    Wanneer de onderneming of een afdeling daarvan waaraan een beschermde werknemer verbonden is, sluit, geldt voor diens ontslag om economische of technische redenen een bijzondere regeling. Weliswaar moet de werkgever voor dergelijk ontslag nog altijd het licht op groen krijgen van het paritair comité of subcomité waaronder de onderneming ressorteert: het…

Lees meer

Geen belangenafweging bij de beoordeling van impliciet ontslag (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) De partij die eenzijdig een essentieel bestanddeel van de arbeidsovereenkomst in belangrijke mate wijzigt, beëindigt de arbeidsovereenkomst op onwettige wijze. Die vorm van wat men impliciet ontslag noemt, is al langer bekend. In het hieronder nader aangewezen arrest, formuleert het Hof van Cassatie duidelijk wat het criterium is om uit…

Lees meer

Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/09/2021 De overheidswerkgever is verplicht het middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tewerkgestelde personeelslid te horen alvorens tot zijn / haar ontslag over te gaan. Door geen voorafgaande hoorzitting te organiseren begaat de overheidswerkgever een fout waardoor het personeelslid de kans ontnomen wordt om zijn betrekking te…

Lees meer