>Voeg code toe voor de </head> tag.ontslag

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: mei 2021 Ontslagbescherming Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming. Inhoudelijk is de bescherming voor een preventieadviseur nog ruimer en bestaat zij niet alleen

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die

2021-05-11T13:47:27+00:00 13 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van januari tot en met maart 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 06/05/2021 Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een vakbondsafgevaardigde die weigert te werken in een loods met asbest. Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021 Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest. Bij vonnis dd. 26 juni 2019

2021-05-05T07:18:27+00:00 6 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Kies voor precies en vermeld de datum van de feiten in de kennisgeving van een dringende ontslagreden (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: april 2021 De werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat om een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”, moet de werknemer binnen drie werkdagen na het ontslag kennisgeven van de redenen die

2021-04-24T10:34:44+00:00 26 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 12/04/2021 Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat moslima’s hierdoor in de praktijk meer benadeeld zouden worden dan werknemers met andere geloofsopvattingen. Het arbeidshof besloot dat er geen

2021-04-12T16:50:51+00:00 12 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Zeg nooit ontslag tegen opzegging (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: februari 2021 Rechtenstudenten plegen de figuren ontslag en opzegging wel eens door elkaar te haspelen. In het Nederlandse arbeidsrecht heeft men dat onderscheid zelfs opgegeven: de twee termen zijn daar synoniemen. Gelukkig hanteren wij in Vlaanderen een verfijndere taal, ook in dit opzicht. Dat

2021-02-13T13:01:59+00:00 16 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Ontslag om dringende reden. Discriminatie wegens syndicale overtuiging. Rechtsmisbruik (Arbeidshof Antwerpen 28 januari 2021)

Auteur: Hoven & RechtbankenPublicatiedatum: 28/01/2021 Het arbeidshof Antwerpen kent een stadsarbeider van de stad Mortsel verschillende vergoedingen toe naar aanleiding van zijn ontslag. De arbeider weigerde te werken op een plek waar volgens hem asbest aanwezig was. Het arbeidshof beslist dat  deze weigering geen ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. Volgens

2021-02-09T15:58:06+00:00 12 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Kan een zwangere werkneemster ontslagen worden? (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt)Publicatiedatum: 22/01/2021 Gelukkig zijn zwangere werkneemsters extra beschermd tegen ontslag. Dat zij hoegenaamd niet ontslagen kunnen worden, is echter een grote misvatting. Als de werkgever de nodige bewijzen kan voorleggen, dan kan het wel degelijk. Die bewijzen mogen uiteraard niets te maken hebben met de

2021-01-23T13:32:32+00:00 26 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Het ontslag van een overheidscontractant: een loutere toepassing van de arbeidsovereenkomstenwet dekt de lading niet… (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Chloé Van Landeghem en Charlotte (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 05/01/2021 Bespreking van het vonnis van de arbeidsrechtbank te Antwerpen van 13 oktober 2020 en de problematiek rond het ontslag van een overheidscontractant. Het ontslag van een overheidscontractant bij lokale besturen Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst dient het lokaal

2021-01-08T13:36:19+00:00 12 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |