Het Arbeidshof van Brussel stuwt de schadevergoeding toegekend voor het miskennen van de hoorplicht in het kader van ontslag naar omhoog (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 09/09/2021 De overheidswerkgever is verplicht het middels arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tewerkgestelde personeelslid te horen alvorens tot zijn / haar ontslag over te gaan. Door geen voorafgaande hoorzitting te organiseren begaat de overheidswerkgever een fout waardoor het personeelslid de kans ontnomen wordt om zijn betrekking te…

Lees meer

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van april 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 14/06/2021 Op de Unia-website staan opnieuw drie interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een manager, afwezig wegens ziekte, die niet aan verwachtingen voldeed. Arbeidsrechtbank Brussel, 19 april 2021 Na een afwezigheid wegens ziekte wordt een manager ontslagen. De discriminatie op grond van gezondheidstoestand wordt ingeroepen. De rechtbank verwerpt de thesis van de discriminatie…

Lees meer

Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers. Beslissing ten gronde van de Gegevensbeschermings-autoriteit op 1 juni 2021 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian) Publicatiedatum: 04/06/2021 3 takeaways bij GBA 63/2021 van 1 juni 2021 1. Werkgevers kunnen hun personeel per e-mail informeren over ontslag van andere werknemers (rechtsgrond = uitvoering arbeidsovereenkomst). 2. Maar exit-communicatie moet beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor een passend hr-beleid, met name de mededeling dat de werknemer niet…

Lees meer

Liaisons dangereuses: (on)gewenste intimiteiten op het werk (Cautius)

Auteur: Annick Alders (Cautius) Publicatiedatum: 21/05/2021 Ja, ik heb er enkele malen aan toegegeven, maar ik wil dat daar geen twijfel over bestaat; ik heb me (…) verschillende keren verzet, maar (…) bleef aandringen. Klacht indienen was geen optie; ik kon mijn werk verliezen want wie zouden ze geloven? Hij had macht (…) en connecties.…

Lees meer

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: mei 2021 Ontslagbescherming Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming. Inhoudelijk is de bescherming voor een preventieadviseur nog ruimer en bestaat zij niet alleen erin dat zijn arbeidsovereenkomst…

Lees meer

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die het dragen van religieuze…

Lees meer