>Voeg code toe voor de </head> tag.dringende reden

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde vergoeding door werkgever. Arbeidshof Brussel 17 december 2019. Bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden, moet

2020-04-29T07:26:54+00:00 14 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Geldtransporteur (én personeelsafgevaardigde) die procedureregels niet naleeft mag ontslagen worden om dringende reden. Arbeidshof Brussel 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/10/2019 X heeft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als geldtransporteur/ATM-agent. Art. 9 van deze arbeidsovereenkomst vestigt de speciale aandacht op de noodzaak om de  procedures te volgen en de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt in een door X  ondertekend charter. Aangezien er

Verslagen door ‘doxxing’​, ontslagen door werkgever (Ardis Advocaten)

Auteurs: Gert Van Boven en Shauni De Coorde (Ardis Advocaten) Publicatiedatum: 03/09/2019 De term ‘doxxing’ is niet meer weg te denken uit de media. Niet alleen politieke figuren krijgen het hard te verduren, klaarblijkelijk ook jonge festivalgangers.  Slachtoffers van doxxing ontvangen bedreigingen of ontvangen dagelijks vele berichten met verwensingen, al dan niet

2019-09-03T19:37:52+00:00 3 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , , |

Ontslag om dringende reden : diefstal blijft diefstal ongeacht de waarde van het gestolen goed – Cass. 6 juni 2016 (GD&A Advocaten)

Auteurs: Naime Köse (zomerstagiaire) en Chloé Van Landeghem (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 03/07/2019 Een dringende reden wordt gedefinieerd in artikel 35 van de Wet op arbeidsovereenkomsten (hierna : Arbeidsovereenkomstenwet) als  ‘de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt’. Diefstal, gepleegd door een werknemer, ongeacht

Ontslag om dringende reden van een bediende van de Amerikaanse ambassade en immuniteit van rechtsmacht: Cassatie-arrest van 4 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/04/2019 De visie van het arbeidshof te Brussel van 27 juni 2014 De appelrechters stellen vast dat het geschil betrekking heeft op de vergoeding die de verweerder vordert ingevolge een betwist ontslag wegens dringende reden van 2 maart 2010. Zij stellen verder vast dat de verweerder in

2019-04-28T12:08:46+00:00 28 april 2019|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Verdoken opnemen beraadslaging raad van bestuur over zijn functioneren als directeur-generaal is geldige basis voor diens ontslag om dringende reden. Arbeidshof Brussel 20 maart 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 05/12/2018 De redenen voor het ontslag om dringende reden Met aangetekende brief van 14 oktober 2014 werd de directeur-generaal omwille van dringende reden ontslagen, gepreciseerd in een navolgende aangetekende brief van 17 oktober 2014: 1. Een bestuursvergadering achter gesloten deuren laten opnemen zonder mijn medeweten en zonder

2018-12-04T09:24:22+00:00 5 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Ontslag om dringende reden omwille van het verbergen van een gevaarlijke en risicovolle toestand. Arbeidshof Brussel 8 mei 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/11/2018 De feiten Op 2 april 1979 kwam G. in dienst bij de nv Ets. A. P. als bediende, waarbij hij als technical manager  de leiding had over de technische dienst van de winkelketen ICI Paris XL. Hij rapporteerde aan de COO, dhr. S. Op 5 januari

2018-11-23T09:56:16+00:00 23 november 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Ontslag om dringende reden : vroegere feiten hebben wél een impact – Cassatie 16 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/06/2018 De feiten Het personeelslid werd bij aangetekende brief van 19 december 2011 onmiddellijk ontslagen. De werkgever heeft in de daaropvolgende aangetekende brief van 21 december 2011, naast zes feiten die zich op 19 december 2011 hebben voorgedaan, allerhande tekortkomingen ingeroepen die het personeelslid in het verleden

2018-06-19T17:04:01+00:00 19 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |

Aan de dringende reden tot ontslag voorafgaande feiten (SoConsult)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult) Publicatiedatum: mei 2018 Bron: Cass. 16 april 2018, S.16.0040.N Het cassatiearrest waarnaar hierboven wordt verwezen, is een goede aanleiding om nog eens op een rijtje te zetten hoe de kennisgeving van een dringende reden op basis waarvan de werkgever een werknemer ontslaat, moet of kan gebeuren.

2018-05-22T06:54:36+00:00 22 mei 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , , |