>Voeg code toe voor de </head> tag.dringende reden

Het arrest Wout van Aert: onterechte dringende reden kan zeker in de sport duur uitvallen (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Kiandro Lebon (Schoups)Publicatiedatum: 14/06/2021 U heeft het ongetwijfeld gelezen in de pers: het Arbeidshof van Antwerpen heeft profwielrenner Wout van Aert in graad van beroep veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding van maar liefst 662.000 euro aan zijn voormalige wielerclub Sniper Cycling. Vonnis in eerste aanleg

2021-07-02T09:52:40+00:00 6 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Omschrijf nauwkeurig de feiten die aan de basis liggen van de dringende reden (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 19/05/2021 In geval van ontslag van een werknemer om dringende reden moet in de brief met kennisgeving, de feiten die aan de basis liggen van de aan de werknemer ten laste gelegde dringende reden, nauwkeurig en precies worden omschreven. Deze belangrijke regel werd herhaald door het

2021-05-20T13:12:48+00:00 21 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Onterecht ontslag wegens dringende reden van een preventieadviseur (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw)Publicatiedatum: mei 2021 Ontslagbescherming Zoals de meeste werknemers die in de onderneming een mandaat of een opdracht hebben waarvan de uitoefening de werkgever onwelgevallig zou kunnen zijn, geniet de preventieadviseur een ontslagbescherming. Inhoudelijk is de bescherming voor een preventieadviseur nog ruimer en bestaat zij niet alleen

Kies voor precies en vermeld de datum van de feiten in de kennisgeving van een dringende ontslagreden (SoConsult/Bellaw)

Auteur: Willy van Eeckhoutte (SoConsult/Bellaw) Publicatiedatum: april 2021 De werkgever die een werknemer op staande voet ontslaat om een “ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt”, moet de werknemer binnen drie werkdagen na het ontslag kennisgeven van de redenen die

2021-04-24T10:34:44+00:00 26 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Ontslag om dringende reden. Discriminatie wegens syndicale overtuiging. Rechtsmisbruik (Arbeidshof Antwerpen 28 januari 2021)

Auteur: Hoven & RechtbankenPublicatiedatum: 28/01/2021 Het arbeidshof Antwerpen kent een stadsarbeider van de stad Mortsel verschillende vergoedingen toe naar aanleiding van zijn ontslag. De arbeider weigerde te werken op een plek waar volgens hem asbest aanwezig was. Het arbeidshof beslist dat  deze weigering geen ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. Volgens

2021-02-09T15:58:06+00:00 12 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Werknemer weigert mondmasker te dragen: is een ontslag om dringende reden gerechtvaardigd? (Argus Advocaten)

Auteur: Leen Vandenholt (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 26/11/2020 Het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 houdende wijzigingen van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken bepaalt dat het dragen van een mondmasker verplicht is op de arbeidsplaats wanneer de

De arbeidsongeschiktheid, de dringende reden en de kapper (in bijberoep) (Stappers Advocaten)

Auteur: Tom Lemense (Stappers Advocaten) Publicatiedatum: 15/10/2020 Een plaatsvervangend personeelsafgevaardigde en dus beschermde werknemer was tewerkgesteld als magazijnier en werkte in de nachtploeg. Op een bepaald moment werd de werknemer arbeidsongeschikt met insomnia en psychologische werkgerelateerde spanningen. De werkgever ontdekte via opzoekingen op het wereldwijde web (Google, Facebook, Instagram) dat

2020-10-16T07:25:05+00:00 16 oktober 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 14/01/2019 Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde vergoeding door werkgever. Arbeidshof Brussel 17 december 2019. Bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden, moet

2020-04-29T07:26:54+00:00 14 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Geldtransporteur (én personeelsafgevaardigde) die procedureregels niet naleeft mag ontslagen worden om dringende reden. Arbeidshof Brussel 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 09/10/2019 X heeft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als geldtransporteur/ATM-agent. Art. 9 van deze arbeidsovereenkomst vestigt de speciale aandacht op de noodzaak om de  procedures te volgen en de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt in een door X  ondertekend charter. Aangezien er