>Voeg code toe voor de </head> tag.bewijs

Wanneer vaste rechtspraak onterecht een ‘bom’ wordt genoemd (Waeterinckx Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx (Waeterinckx Advocaten)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Deze ‘bom’ zou het gevolg zijn van een cassatie-arrest van 13 oktober 2020 (P.20.0550.N). Deze rechtspraak is echter helemaal niet zo revolutionair als men in

Arrest Hof van Cassatie 13 oktober 2020 keert bewijslast NIET om (Tiberghien)

Auteurs: Gerd D. Goyvaerts en Ana Laura Claes (Tiberghien)Publicatiedatum: 12/04/2021 Vandaag, maandag 12 april 2021, verscheen in De Standaard het nieuwsartikel “Hof van Cassatie werpt fiscale bom naar zondaars”. Dit artikel opent met de bespreking van de strengere aanpak van belastingfraude (door middel van internationale gegevensuitwisseling, het UBO-register, het stopzetten

2021-04-12T15:55:19+00:00 13 april 2021|Categories: Directe belastingen Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

Vordering tot vergoeding schade kan niet afgewezen worden op enkele grond dat benadeelde gevorderd bedrag niet bewijst. Cassatie-arrest van 5 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 19/03/2021 Arrest van het hof van beroep te Gent (4 januari 2019) Het arrest oordeelt dat de verweerster aansprakelijk is voor het schadegeval waarbij tijdens door de verweerster uitgevoerde graafwerken de ondergrondse telecom-installaties van de eiseres werden beschadigd. Het arrest neemt aldus aan dat de eiseres schade heeft

2021-03-24T07:47:01+00:00 19 maart 2021|Categories: Verzekeringsrecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De witwasregels zijn te ver doorgeschoten (Tuerlinckx Tax Lawyers)

Auteur: Tuerlinckx Tax LawyersPublicatiedatum: 22/12/2020 Het kruim van de belastingspecialisten te lande struikelde enkele weken geleden over elkaar op Twitter, naar aanleiding van een arrest van het Hof van Cassatie van 13 oktober 2020. De steen des aanstoots was de bewijslast in witwaszaken. Wie dacht dat er staalhard bewijs moet

2021-02-17T10:59:50+00:00 17 februari 2021|Categories: Directe belastingen Financieel recht|Tags: , , |

Schriftelijk bewijs vereist bij overdracht auteursrechten architect (Schoups)

Auteur: Robbe Pelgrims (Schoups)Publicatiedatum: 12/01/2021 Auteursrechten, zoals deze van een architect die een ontwerp maakt, zijn roerende vermogensrechten, die als dusdanig het voorwerp van een overdracht kunnen uitmaken. Contracten over auteursrechten moeten ten aanzien van de auteur steeds schriftelijk worden bewezen. Bovendien moeten contractuele bedingen met betrekking tot (de overdracht van)

2021-01-16T11:59:54+00:00 20 januari 2021|Categories: Bouwrecht Intellectuele rechten|Tags: , , , , |

Bewijs door bekentenis: splitsing bekentenis is schending van het (oud) B.W. Cassatie 11.12.2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 27/12/2020 Het arrest van het hof van beroep te Gent van 5 februari 2018 De appelrechter oordeelt dat: de meest voor de hand liggende rechtsgrond in de verhouding tussen de vennoot die voor een andere vennoot het kapitaal volgestort heeft, is deze van de lastgeving, waarbij de verweerster

2020-12-27T09:38:18+00:00 27 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Grensoverschrijdende bewijsverkrijging en betekening van gerechtelijke stukken in civiele zaken: nieuwe EU-verordeningen (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 16/12/2020 De EU heeft op 25 november 2020 twee nieuwe verordeningen aangenomen die de bestaande EU-regels inzake grensoverschrijdende bewijsverkrijging ( verordening 2020/1783 ) en grensoverschrijdende betekening en kennisgeving ( verordening 2020/1784 ) in civiele zaken herzien.De twee verordeningen zijn vanaf 1 juli 2022 van toepassing. Grensoverschrijdende bewijsverkrijging Lees

2020-12-16T13:38:14+00:00 16 december 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Gelijk hebben betekent niet per se gelijk krijgen (Consenso Advocaten)

Auteur: Victoria Roddi (Consenso Advocaten) Publicatiedatum: november 2020 We selecteerden de volgende 5 topics uit het nieuwe bewijsrecht om te onthouden: 1) Versoepeling van de bewijsregels voor rechtshandelingen tussen particulieren. Het voorleggen van een ondertekend geschrift is enkel nodig voor rechtshandelingen die de waarde van € 3.500 overstijgen. Voor de

2020-11-04T07:45:09+00:00 4 november 2020|Categories: Gerechtelijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Materiële vaststellingen in een PV met bijzondere bewijswaarde zijn niet helemaal onaantastbaar (Joachim Meese)

Auteur: Joachim Meese, advocaat Publicatiedatum: 09/10/2020 Wanneer een proces-verbaal bijzondere bewijswaarde heeft, dan moet de rechter de materiële vaststellingen die door de verbalisanten persoonlijk binnen de perken van hun bevoegdheid zijn verricht, voor waar aannemen, tot bewijs van het tegendeel (zie bijv. Cass. 24 januari 2007, P.06.1195.F). In een arrest

2020-10-14T17:02:27+00:00 14 oktober 2020|Categories: Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Hoe bewijs ik mijn gelijk? Versoepeling van de bewijsregels vanaf 1 november 2020 (Van Steenbrugge Advocaten)

Auteur: Anneloes Baert (Van Steenbrugge Advocaten)  Publicatiedatum: 22/05/2020 U heeft een geschil met een particulier of een onderneming omtrent een overeenkomst en moet dagvaarden voor de rechtbank. Uw advocaat zal u vragen om de bewijzen te leveren die uw vordering staven. Welke bewijsmiddelen zijn toelaatbaar? De bewijsregels in burgerlijke zaken werden

2020-07-10T11:39:19+00:00 14 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |