>Voeg code toe voor de </head> tag.bewijs

Mag je als werkgever de professionele e-mails van je werknemers lezen? (Commit)

Auteur: Joris De Keersmaeker (Commit) Publicatiedatum: 15/11/2019 In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de toestemming van de werknemer nodig heeft om zijn professionele e-mails te mogen lezen. Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt immers

2019-11-23T12:49:06+00:00 28 november 2019|Categories: Arbeidsrecht Gerechtelijk recht Privacy recht|Tags: , , , |

Bewijswaarde van de aanvaarde factuur in het licht van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Thienen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 04/11/2019 Met de invoering van het vernieuwde ondernemingsrecht bij wet van 15 april 2018 werd onder meer het ondernemingsbewijs gemoderniseerd. Ik verwijs hiervoor naar mijn uiteenzetting hierover in Nieuwsbrief 45 . Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende de invoeging van Boek 8 "Bewijs" in het

2019-11-17T12:11:44+00:00 17 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 08/10/2019 Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw klant een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs bij. Mag de rechter daarmee rekening houden? In een arrest van 12 maart 2018 brengt het Antwerpse Hof van Beroep de

2019-10-14T15:35:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Algemene voorwaarden en het nieuwe bewijsrecht (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 18/09/2019 Het nieuwe bewijsrecht treedt in werking op 1 november 2020. De bewijsregels komen in Boek 8 van het nagelnieuwe Burgerlijk Wetboek Waar vroeger een geschrift voorhanden moest zijn voor handelingen boven 375 euro zal dit vanaf november 2020 maar nodig zijn voor handelingen boven 3.500

2019-10-01T08:41:30+00:00 1 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht Handelsrecht|Tags: , , |

Hervorming van het Burgerlijk Wetboek: nieuwe bewijsregels goedgekeurd (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 17/04/2019 In een eerdere nieuwsbrief hebben wij u reeds geïnformeerd over de plannen van minister van justitie Koen Geens om het bestaande Burgerlijk Wetboek na meer dan 200 jaar te hervormen. Zo staat onder meer een hervorming van het verbintenissenrecht, het zakenrecht, het bewijsrecht en het aansprakelijkheidsrecht

Wetsontwerp invoeging Boek 8 “Bewijs” in nieuw BW goedgekeurd door de Commissie Justitie op 19 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/03/2019 Lees het Wetsontwerp houdende invoeging van Boek 8 “Bewijs” in het nieuw Burgerlijk Wetboek. Lees volgende artikelen: Het nieuwe bewijsrecht – modern en soepel (Lamote Stragier Advocaten) Hervorming bewijsrecht en goederenrecht: voorontwerpen van wet in tweede lezing goedgekeurd door Ministerraad (LegalNews.be) Bewijsrecht : wat zijn de

2019-03-23T11:07:15+00:00 23 maart 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Grondwettelijk Hof verfijnt strafrechtelijk gewijsde voor de burgerlijke rechter (Joachim Meese)

Auteur: Advocatenkantoor Joachim Meese Publicatiedatum: 14/02/2019 In een Valentijnsarrest van 14 februari 2019 (nr. 24/2019) heeft het Grondwettelijk Hof verduidelijkt dat het strafrechtelijk gezag van gewijsde zich er niet tegen verzet dat een definitief veroordeelde beklaagde die vervolgens is opgeroepen voor de burgerlijke rechter, in dat burgerlijk proces meegeniet van het

Bewijslast in verzekeringscontracten (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 07/02/2019 Op 20 september 2018 publiceerde het FSMA een interessant standpunt 2018-09 over ‘Bewijslast in verzekeringscontracten’ op haar website. De clausules in de verzekeringspolissen In het FSMA-standpunt wordt erop gewezen dat algemene en bijzondere voorwaarden van verzekeringsovereenkomsten soms clausules bevatten die aan de verzekeringnemers/verzekerden/begunstigden van de overeenkomsten

2019-02-07T07:50:57+00:00 7 februari 2019|Categories: Burgerlijk recht Verzekeringsrecht|Tags: , |

Het nieuwe bewijsrecht – modern en soepel (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Bram Stragier (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 15/11/2018 Op 31 oktober ll. diende de regering een wetsontwerp in om het bewijsrecht te codificeren, te moderniseren en te versoepelen. Tegelijk ambieert het ontwerp de redelijkheid en billijkheid in het bewijsrecht binnen te loodsen. Codificeren Het huidige bewijsrecht zit verdeeld over een aantal

2018-11-17T10:15:04+00:00 19 november 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |