>Voeg code toe voor de </head> tag.bewijs

Strafrechtelijke bewijsgaring strijdig met recht op eerlijk proces verhindert niet fiscale naheffing (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteur: Patrick Waeterinckx en Ruben Van Herpe (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 26/06/2020 Bespreking van Cass. 11 juni 2020, F.19.0022.N De fiscale kamer van het Hof van Cassatie moest zich onlangs buigen over de zoveelste uitloper van de ‘KB Lux zaak’ (Kredietbank Luxembourgeoise). Concreet hadden drie ontslagen (ex-)werknemers van de bank

Overuren vorderen: het is niet aan de werknemer om het bewijs ervan te leveren. Arbeidshof Brussel 22 mei 2020 (KULeuven)

Auteur: Sarah De Groof (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven) Publicatiedatum: juni 2020 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het arrest van het arbeidshof te Brussel van 22 mei 2020 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage. Op 14 mei 2019 oordeelde

2020-07-02T06:46:00+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Bewijsrecht: begin van bewijs door geschrift en bekentenis. Eén pot nat? (Forum Advocaten)

Auteurs: Geert de Hoon en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 22/06/2020 In een gerechtelijke procedure kunnen verschillende soorten bewijsmiddelen worden aangewend. De laatste jaren heeft een evolutie in de rechtspraak er echter voor gezorgd dat het begin van bewijs door geschrift en de bekentenis naar elkaar zijn toegegroeid. Maar

2020-06-27T08:11:14+00:00 27 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Bewijsuitsluiting in fiscale zaken: De ene overheid is de andere niet (Bloom Law)

Auteur: Mark Delanote (Bloom Law) Publicatiedatum: 16/06/2020 In een arrest van 11 juni 2020 spreekt het Hof van Cassatie zich (nog maar eens) uit over de zogenaamde (fiscale) Antigoon-leer en komt tot het besluit dat het in het kader van een strafprocedure onrechtmatig verkregen bewijsmateriaal alsnog gebruikt kan worden voor

2020-06-21T15:41:48+00:00 24 juni 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , , |

Bewijs van verbintenis tot betalen en de voorwaarden van artikel 1326 B.W. Cassatie-arrest van 4 juni 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 20/06/2020 De bepalingen van art. 1326, 1ste lid Burgerlijk Wetboek Krachtens artikel 1326, eerste lid, Burgerlijk Wetboek moet een onderhands biljet of een onderhandse belofte waarbij een enkele partij zich tegenover de andere verbindt om haar een geldsom of een waardeerbare zaak te betalen, geheel geschreven zijn

2020-06-20T20:19:57+00:00 20 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De omkering van de bewijslast (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 14/12/2019 Nieuwe bewijsregels op komst. Op 1 november 2020 treedt het nieuwe bewijsrecht in werking. Oh…eind 2020…dat is nog een heel eind, waarom ons dan nu reeds druk maken? U heeft zeker een punt, maar… naast een modernisering van het bestaande bewijsrecht en een codificatie van

2020-01-11T15:59:16+00:00 14 januari 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Mag je als werkgever de professionele e-mails van je werknemers lezen? (Commit)

Auteur: Joris De Keersmaeker (Commit) Publicatiedatum: 15/11/2019 In een arrest van 20 mei 2019 besliste het Hof van Cassatie dat een werkgever de toestemming van de werknemer nodig heeft om zijn professionele e-mails te mogen lezen. Artikel 124 van de Wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie bepaalt immers

2019-11-23T12:49:06+00:00 28 november 2019|Categories: Gerechtelijk recht Privacy recht Sociaal recht|Tags: , , , |

Bewijswaarde van de aanvaarde factuur in het licht van het nieuw Burgerlijk Wetboek (Gevaco Advocaten)

Auteur: Charlotte Van Thienen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 04/11/2019 Met de invoering van het vernieuwde ondernemingsrecht bij wet van 15 april 2018 werd onder meer het ondernemingsbewijs gemoderniseerd. Ik verwijs hiervoor naar mijn uiteenzetting hierover in Nieuwsbrief 45 . Het wetsontwerp van 31 oktober 2018 houdende de invoeging van Boek 8 "Bewijs" in het

2019-11-17T12:11:44+00:00 17 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Het gebruik van onrechtmatig verkregen e-mails als bewijs (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 23/10/2019 In een arrest van 8 februari 2019 heeft het Arbeidshof van Brussel een uitspraak gedaan omtrent het gebruik van e-mails die de werkgever onrechtmatig had verkregen als bewijs van de rechtmatigheid van een ontslag om dringende reden. Hoewel de zogenaamde Antigoon-rechtspraak (waarbij onrechtmatig verkregen bewijzen onder

Ook heimelijke telefoonopnames kunnen dienen als bewijs (Schoups)

Auteurs: Geert De Buyzer en Dario Dechièvre (Schoups) Publicatiedatum: 08/10/2019 Stel u voor: om te bewijzen dat hij een factuur wel degelijk heeft geprotesteerd, brengt uw klant een heimelijk opgenomen telefoongesprek als bewijs bij. Mag de rechter daarmee rekening houden? In een arrest van 12 maart 2018 brengt het Antwerpse Hof van Beroep de

2019-10-14T15:35:58+00:00 14 oktober 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |