>Voeg code toe voor de </head> tag.appartementsrecht

Hervorming appartementsrecht te verwachten (Lydian)

Reeds in het regeerakkoord van 11 oktober 2014 werd opgenomen dat "de regering een bijzondere opvolging zal verzekeren in het beheer van de mede-eigendommen en de daaraan verbonden kosten. Daarom zal zij de gevolgen analyseren van de recente wetswijzigingen, deze amenderen of vervolledigen, in overleg met de verschillende actoren uit

2018-10-04T08:08:46+00:00 11 april 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het vestigen van een horecazaak in een appartementsgebouw (Villa Juris)

Een mede – eigenaar heeft een privatieve kavel – een handelspand - aangekocht dat gelegen is onderaan in een appartementsgebouw. Deze is enthousiast van plan om in dit handelspand een sympathiek restaurant te gaan uitbaten maar stuit op tegenwind van de bewoners van de appartementen. Of een kandidaat – koper

Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw (Villa Juris)

Het gebeurt wel eens dat de statuten van een appartementsgebouw een exclusief gebruiks- of genotsrecht toekennen aan één of meerdere mede-eigenaren voor bepaalde onderdelen van de gemeenschappelijke delen. De vraag rijst naar wat dit exclusief gebruiksrecht concreet inhoudt, wat de beperkingen zijn etc., waar de verschilpunten zich situeren met de classificatie

2018-10-04T08:09:14+00:00 24 maart 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Beleggingsvastgoed en appartementsmede-eigendom (Larcier)

Het geïndividualiseerde beleggingsvastgoed waarbij meerdere investeerders eigenaar worden van een afzonderlijke entiteit in een groter geheel met een bijzondere bestemming, zijnde de onroerende goederen die het voorwerp uitmaken van dit werk, brengt met zich mee dat er naast allerhande bijzondere wetgeving, voortvloeiend uit de bestemming van het goed, ook rekening