>Voeg code toe voor de </head> tag.appartementsrecht

Affiches aan het raam van je appartement? (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten)  Publicatiedatum: 27/06/2018 De verkiezingen komen er weer aan… En dat brengt uiteraard ook de nodige publiciteit met zich mee. Ook appartementsgebouwen zullen in die periode niet gespaard blijven van affiches en de nodige discussies die daarmee verband houden. De vraag dringt zich dan

Wijzigingen in het appartementsrecht na de zomer (Crivits & Persyn)

Auteur: Frede Van In (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: mei 2018 U hebt wellicht al vernomen dat er wijzigingen in het appartementsrecht op til zijn. Zeer recent is daar nu ook het invoeren van een voorrecht voor de vereniging van mede-eigenaars (VME) bijgekomen. De finale tekst is vorige week aangenomen door de

2018-10-04T08:07:01+00:00 14 juni 2018|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Hervorming van het appartementsrecht goedgekeurd (Eubelius)

Auteur: Vincent Sagaert (Eubelius) Publicatiedatum: 07/06/2018 Vandaag is de Wet op de hervorming van het appartementsrecht in de Kamer goedgekeurd. De wet hervormt, en versoepelt, het appartementsrecht op belangrijke punten. De wetswijziging werd voorbereid door een ministeriële werkgroep, die werd voorgezeten door Vincent Sagaert, Of Counsel bij Eubelius, en Pascale

De nieuwe Wet op de mede-eigendom geeft aan de Algemene Vergadering van Mede-eigenaars meer beslissingsmogelijkheid om appartementsgebouwen in slechte staat vrijwillig af te breken en volledig herop te bouwen (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: april 2018 Er is een wetswijziging in de maak die de wet op de mede-eigendom (of de Appartementswet) op een aantal punten vrij ingrijpend wijzigt. Een van deze punten betreft de mogelijkheid in hoofde van de Algemene Vergadering van de Vereniging van Mede-eigenaars (hierna ‘AV

Over de kostenverdeling in het appartementsgebouw… de estafetteloop tussen koper en verkoper, huurder… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: april 2018 Wanneer u een appartement aankoopt wordt u niet enkel eigenaar van een privatieve kavel, maar ook van de gemeenschappelijke delen van dat gebouw. Soms vergeten nieuwe eigenaren stil te staan bij de (financiële) gevolgen hiervan. Bij de aankoop zelf van een appartement ziet men nogal

Appartementsmede-eigendom : de belangrijkste nakende wijzigingen op een rij (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 28/03/2018 Op 5 februari 2018 werd het ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en houdende wijziging van het gerechtelijk wetboek met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing’ ingediend in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In dit wetsontwerp vinden we heel wat voorgestelde wijzigingen

Nieuwe wetgeving mede-eigendom stimuleert verbouwen en vernieuwen van appartementsgebouwen (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Davine Dujardin (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 25/03/2018 Een belangrijk deel van de appartementsgebouwen is momenteel verouderd en zal de komende jaren vernieuwd of aangepast moeten worden aan de vereiste normen inzake woonkwaliteit. Werken en aanpassingen aan de gemene delen moeten gezamenlijk beslist worden door de mede-eigenaars. De besluitvorming tussen

Exclusief gebruiksrecht van gemeenschappelijke delen of privatieve eigendom in een appartementsgebouw? (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: januari 2018 Een verschil met relevantie… alles even op een rij … 1. Het gebeurt wel eens dat de statuten van een appartementsgebouw een exclusief gebruiks- of genotsrecht toekennen aan één of meerdere mede-eigenaren voor bepaalde onderdelen van de gemeenschappelijke delen. Vbdn : de

Appartementsmede-eigendomsrecht in beweging (VDV Advocaten)

De wettelijke voorschriften inzake de appartementsmede-eigendom werden oorspronkelijk gecodeerd in de wet van 8 juli 1924, herzien bij de wet van 20 juni 1994, en naderhand gemoderniseerd in de wet van 2 juni 2010. Maar zelfs na de wetswijziging van 2010  bleven er nog een aantal belangrijke structurele knelpunten  in