Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024

VME’s wees gewaarschuwd – niet-registratie syndicus binnenkort gesanctioneerd (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Met het Koninklijk besluit van 15 maart 2017 werd er een verplichting opgelegd voor elke vereniging van mede-eigenaars (VME) om hun syndicus te registreren. Bestaande VME’s kregen hiervoor tijd t.e.m. 1 april 2018.

De wetgever wilde op deze manier meer transparantie creëren voor mede-eigenaars. Veel bewoners weten immers niet wie hun syndicus is, of deze de functie legaal uitoefent en van welke panden hij syndicus is. Door de registratieverplichting wilde de wetgever het makkelijker maken voor eigenaars van appartementen om terug te vinden wie hun syndicus is. Bovendien zou dit ook zorgen voor transparantie naar andere belanghebbenden toe, denk maar aan buren die geluidsoverlast willen melden of nutsbedrijven die werken willen uitvoeren. Zij weten op deze manier eveneens bij wie zij terecht kunnen.

Daarnaast voert het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV) controles uit bij syndici om misbruiken aan te pakken en fraudeurs op te sporen, doch deze controle is niet mogelijk bij niet-geregistreerde syndici die de functie illegaal uitoefenen.

Het Koninklijk besluit, noch de appartementswet voorziet echter in een sanctie indien syndicus niet wordt geregistreerd. Dit heeft er mede toe geleid dat op vandaag bij twee op de drie VME’s hun syndicus niet geregistreerd staat in het KBO.

Het is de verantwoordelijkheid van de VME om toe te zien op de registratie van de syndicus, doch het is de syndicus zelf die registratie in orde moet brengen bij de KBO. Bij de registratie dient de syndicus diens identificatiegegevens door te geven en de datum waarop zijn opdracht aanvangt. Bovendien dienen er nog verschillende andere stukken te worden aangeleverd zoals de akte van benoeming, het ondernemingsnummer van de VME, …. De registratie kost vandaag ongeveer 87 EUR en wordt jaarlijks geïndexeerd. Dit bedrag zal worden doorgerekend aan de VME. Bij een latere wijziging of schrapping, moet de syndicus dit melden aan de KBO.

Aangezien veel syndici niet geregistreerd zijn, is er recent een wetsvoorstel ingediend om aan dit probleem tegemoet te komen. Het wetsvoorstel wenst de appartementswet te wijzigen en een bepaling te voeren waarbij VME’s waarvan de syndicus niet geregistreerd is, een sanctie kunnen ontvangen. Deze sanctie bestaat uit een administratieve geldboete van 26 tot 10.000 EUR. Het is voorlopig nog niet duidelijk welke instantie controles zal uitvoeren en boetes zal kunnen opleggen.

Hoewel het vooralsnog om een wetsvoorstel gaat en het nog even kan duren voor de wet effectief in werking treedt, doe je er toch goed aan om als VME na te kijken of je syndicus geregistreerd is. Als mede-eigenaar kan je dit navragen bij de syndicus ofwel zelf het KBO raadplegen via public search

(zie link: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?lang=nl).

Wenst u meer informatie over dit onderwerp, aarzel niet ons te contacteren!

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed