Het beroep van architect:
de wet van 3 mei 2024 en recente belangrijke rechtspraak

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op vrijdag 11 oktober 2024


Appartementsrecht:
een overzicht van recente ontwikkelingen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Andersen in Belgium)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Boek 7 ‘Bijzondere contracten’
en de impact voor de bouw- en vastgoedsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 7 november 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024

Laadpalen in een appartementsgebouw (Eska Law)

Auteur: Eska Law

Eén van de grootste moeilijkheden omtrent het gebruik van een elektrische wagen is de nood aan een laadpaal. Een veelbesproken topic is de concrete voorziening van zo’n laadpaal: waar moet deze worden geplaatst, hoeveel gaat dit kosten, wie gaat dit betalen, etc?

Om het gebruik van elektrische wagens en de plaatsing van een laadpaal te stimuleren, zal de fiscus vanaf 1 januari 2023 een hoger grensbedrag voorzien waarop een belastingkorting wordt toegepast voor particulieren.

Daarnaast zal de fiscus ook een belastingsvermindering toestaan voor het plaatsen van bidirectionele laadpalen. Dit zijn laadpalen voor wagens en deze palen zorgen ervoor dat er een uitwisseling van energie tussen woning en auto kan gebeuren.

De fiscus legt hierbij de focus op particulieren, de groep waarbij het minder evident is dan bijvoorbeeld bij ondernemers en werkgevers om de kosten van een elektrische wagen en de daarbijhorende laadpaal te dragen.

Voor een particulier met een gewoon huis (alleenstaand, halfopen, rijhuis, …) is de daadwerkelijke plaatsing van een eigen laadpaal meestal geen probleem. Meer problemen en vraagstukken rijzen in het geval van appartementsgebouwen en ook syndici zullen hierover nog meer bevraagd worden door de mede-eigenaren.

In een appartementsgebouw is er de eigen kavel en de gemeenschappelijke delen. Er kan zich de vraag worden gesteld of het plaatsen van een eigen laadpaal behoort tot wat men in de eigen kavel, gelegitimeerd, mag ondernemen zonder bijzondere toelating van de VME en of dit niet tast aan de faciliteiten van gemeenschappelijke aard en de gemeenschappelijke delen? De grens lijkt hier eerder vaag te zijn.

Bovendien zorgt een eigen laadpaal voor een stijging van het elektriciteitsverbruik, met daarbij de nood aan een verhoging van de elektriciteitscapaciteit. Valt het gebruik van een eigen laadpaal wel nog binnen de grenzen van het verbruik van een eigen appartement?

Daarnaast vergt het plaatsen van een laadpaal vaak aanpassingswerken in de gemeenschappelijke delen, bv. extra bekabeling leggen. Wanneer een individuele mede-eigenaar dit vraagt, handelt de AV dan vanuit een goede ethiek om dit te weigeren in het gemeenschappelijk belang?

Ook al kiest men voor de plaatsing van een eigen laadpaal in de eigen private delen, toch is het mogelijk dat er gemeenschappelijke problemen ontstaan. Er kan bijvoorbeeld een probleem ontstaan met betrekking tot de aanleverbare capaciteit van elektriciteit, de nodige aanpassingswerken aan de gemeenschappelijke delen, etc.

De moeilijkheid situeert zich dus op de grens tussen het individueel en collectief belang binnen het appartementsgebouw.

Om wat meer duidelijkheid te scheppen over dit vraagstuk, is het aangewezen voor elke VME om zich te beraden over een policy of algemene beleidsvisie, met bijstand van de syndicus.

Bron: Eska Law

» Bekijk alle artikels: Bouw & Vastgoed