>Voeg code toe voor de </head> tag.appartementsrecht

Een vergunde herbestemming: een voldongen feit voor de VME? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 07/10/2019 Wanneer één van uw mede-eigenaars een stedenbouwkundige vergunning verkrijgt voor het herbestemmen van diens kavel(s), dient u zich hier als Vereniging van Mede-Eigenaars dan zomaar bij neer te leggen of kan u zo’n herbestemming alsnog verhinderen? De statuten bieden het

Het statuut van een tuin en het dakterras (Gevaco Advocaten)

Auteur: Arne Van der Graesen (Gevaco Advocaten) Publicatiedatum: 26/08/2019 Een kandidaat-koper van een appartement op het gelijkvloers dat grenst aan een tuin, of op de hoogste verdieping, omgeven door een ruim dakterras, doet er goed aan de statuten van de appartemensmede-eigendom aandachtig te lezen. In principe zijn de bewuste tuin en het dakterras

2019-09-20T13:55:01+00:00 24 september 2019|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Appartementsrecht. Verplichte opname schadebedingen in de statuten (Reyns Advocaten)

Auteur: Reyns Advocaten Publicatiedatum: 29/08/2019 Verplichte opname schadebedingen in de statuten : artikel 577-4, §1, vierde lid, 2°, in fine B.W. In het vernieuwde appartementsrecht, opgenomen in de wet van 18 juni 2018 in voege sinds 1 januari 2019, werd bepaald dat schadebedingen en sancties met betrekking tot de betaling

Het nieuw appartementsrecht: naar een vlottere en eerlijkere besluitvorming (Marlex)

Auteurs: Guillaume Calus en Daan Vandenbroucke (Marlex) Publicatiedatum: 14/03/2019 België heeft heel wat verouderde appartementsgebouwen en dit leidt meer en meer tot problemen. Om de woonkwaliteit van de bewoners te garanderen, zijn een resem aan moderniseringswerken nodig. Denk maar aan gebouwen met betonrot, met enkele beglazing en met slecht geïsoleerde daken. Een

Nieuwe spelregels tussen mede-eigenaars: gedaan met dwarsliggers (Gevaco Advocaten)

Auteur: Anne Loenders (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 05/02/2019 Sinds 1 januari 2019 voorziet de wetgever in nieuwe samenleefregels in een appartementsgebouw, door een wijziging door te voeren van de wet op de gedwongen mede-eigendom. Samenleven met verschillende mede-eigenaars kan soms moeizaam verlopen. Eigenaars die hun flat zelf bewonen staan in hun belangen

Verhuren van je appartement aan toeristen: niet altijd een evidentie! (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven en Anouk Chabeau (Lydian) Publicatiedatum: 13/11/2018 Een wijdverspreid gebruik in quasi alle grootsteden (Brussel, Parijs, Amsterdam, ...) is de verhuur van appartementen via internetplatformen (Airbnb, 9 flats, …). Maar deze “nieuwe” wijze van het ter beschikking stellen van een privatieve kavel brengt wel wat onenigheid met zich mee. Ook in België

Aankoop van een appartement en toepassing van de Wet Breyne (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: 21/10/2018  Ook bij de aankoop van een appartement “op plan” is in de meeste gevallen de dwingende “Woningbouwwet” van toepassing. Het gaat hier om de Wet Breyne. Deze wet klinkt veel mensen bekend in de oren. Vaak wordt daarbij meteen spontaan gedacht aan

Minder kopzorgen voor mede-eigenaars én syndicus dankzij nieuw appartementsrecht (Monard Law)

Auteurs: Gregory Grouwels en Bastiaan Baeskens (Monard Law) Publicatiedatum: 02/10/2018 Heel wat appartementsgebouwen in België zijn erg verouderd en moeten de komende jaren gemoderniseerd of aangepast worden aan de geldende normen inzake woonkwaliteit. Deze moderniseringswerken en aanpassingen aan de gemene delen van een appartementsgebouw dienen gezamenlijk beslist te worden door de

Het gewijzigd appartementsrecht : wat wijzigt er inzake de statuten en het reglement van interne orde? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 31/08/2018 Prof.dr. Vincent Sagaert (of counsel Eubelius) heeft niet alleen de wetswijziging voorbereid als mede-voorzitter van de ministeriële werkgroep, hij is tevens mede-editor van het in augustus 2018 bij Intersentia gepubliceerd boek ‘Appartementsrecht III'. LegalNews.be vroeg hem meer toelichting over een aantal wijzigingen inzake statuten en reglement

Onbelast bijklussen in het appartementsgebouw… (Clabots Advocaten)

Auteur: Clabots Advocaten Publicatiedatum: juli 2018 Wij vernemen dat de regeling die het het mogelijk maakt om 500 euro per maand onbelast bij te verdienen sinds15 juli 2018 van kracht is. Die maatregel laat werknemers (die minstens vier vijfde werken), zelfstandigen en gepensioneerden toe om tot 6.000 euro per jaar onbelast bij te