Het aanwezigheidsquorum op de algemene vergadering van mede-eigenaars: hoe gebeurt de berekening? Uitgelegd aan de hand van voorbeelden (Odigo Advocaten)

Auteurs: Stefaan Desrumaux en Lissa Cloet (Odigo Advocaten) Het aanwezigheidsquorum heeft betrekking op feit dat de algemene vergadering geldig kan vergaderen. Dit quorum wordt beoordeeld aan het begin van de algemene vergadering. Er moet rekening gehouden worden met verschillende componenten die bepalen of de algemene vergadering van mede-eigenaars geldig kan doorgaan. 1. méér dan de helft van…

Lees meer

Kan u als syndicus zomaar hogere voorschotfacturen uitschrijven gelet op de sterk gestegen energieprijzen? (Forum Advocaten)

Auteurs: Sid Van Wellen en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Wat is de regel? De voorschotbijdragen van de mede-eigenaars vormen de gewone inkomsten van de vereniging van mede-eigenaars en dienen als voorziening voor het betalen van de periodieke uitgaven, zoals o.a. de verwarmings- en verlichtingskosten van de gemeenschappelijke delen. Zij zijn het werkkapitaal van de vereniging van mede-eigenaars en…

Lees meer

Het reservekapitaal bij een vereniging van mede-eigenaars (Eska Law)

Auteur: Eska Law Op 1 januari 2019 trad het nieuwe appartementsrecht in werking. Dit heeft als gevolg dat het boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk wetboek (die de regels over appartementsrecht voorschrijft) wijzigt. Op 1 september 2021 trad de nieuwe regelgeving in werking. Hierbij werd het gewijzigde artikel 3.86, § 3, vierde lid van het…

Lees meer

Updates in het appartementsrecht: laadpalen en verlaagd btw-tarief (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Recent beweegt er heel wat op vlak van energie, niet in het minst in het appartementsrecht. Enkele updates: De federale regering heeft de steunmaatregelen die tegemoet komen aan de hoge energiefactuur verlengd tot eind 2022. Oorspronkelijk was deze steunregeling echter enkel van toepassing op huishoudelijke energiecontracten en niet op energiecontracten afgesloten…

Lees meer

Grondwettelijk Hof hakt knopen door rond het statuut van de schriftelijke besluitvorming (Reyns Advocaten)

Auteur: Christian Stoop (Reyns Advocaten) Sinds 30 december 2021 werd de versoepeling van de schriftelijke besluitvorming in de schoot van de Vereniging van Mede-Eigenaars (VME) opnieuw ingevoerd. Het betreft een tijdelijke maatregel die voorlopig geldt tot 31 mei 2022. Wat impliceert deze versoepeling ? Voor de versoepelde, tijdelijke besluitvorming geldt het normale quorum : beslissingen…

Lees meer

Nieuwe coronamaatregelen versoepelen de organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Het Koninklijk Besluit van 5 maart 2022 betreft de overschakeling naar code geel op de coronabarometer sinds 7 maart 2022 en versoepelt de  organisatie van de algemene vergadering van mede-eigenaars (AV van mede-eigenaars); In navolging van onze eerdere e-flashes van 1 april 2020, 20 april 2020, 6 mei 2020, 4 oktober 2021 en 21 december 2021, vindt u hieronder een…

Lees meer