>Voeg code toe voor de </head> tag.sociale inspectie

Sociale flitscontroles 2020: bouwsector geviseerd in maart (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 14/01/2020 Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in de fraudegevoelige sectoren. De flitscontroles in de bouwsector staan alvast op de planning in maart. De sociale flitscontroles worden ook dit jaar weer aangekondigd op de website van de

2020-01-17T15:18:33+00:00 20 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat

2020-04-25T10:23:33+00:00 19 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Het verhogen van de slagkracht van de sociale inspectiediensten. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat

2020-04-25T10:22:21+00:00 19 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Een onderzoek door de sociale inspectie: niet tegenwerken, maar ook meewerken? (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: september 2019 De mate waarin een werkgever verplicht kan worden om mee te werken aan een onderzoek door de sociale inspectie voert, blijft een heikele kwestie. Twee beginselen komen hier met mekaar in conflict. Aan de ene kant is er het zgn. nemo tenetur beginsel dat, kort samengevat,

2019-09-14T12:05:06+00:00 16 september 2019|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Flitscontrole sociale inspectie in de bouw op 21 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/03/2019 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal uitvoeren in de sector van de elektrotechniek en de bouw. Op de website van de SIOD staat een checklist van wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle in de

2019-03-11T07:56:02+00:00 11 maart 2019|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: |

Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie – Cassatie 6 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/12/2018 Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen belemmering toezicht als bedoeld door art. 209 Strafwetboek. Cassatie 6 november 2018. Mr. Len Augustyns, advocaat van de eiser in Cassatie licht toe. De visie van het hof van beroep

2019-06-17T08:37:43+00:00 11 december 2018|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Een sociaal inspecteur aan uw deur : een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juli 2018 Ons land telt een groot aantal sociale inspectiediensten. Hun actieterrein verschilt, maar de regels waarmee zij bij het uitoefenen van toezicht rekening moeten houden, werden geharmoniseerd. Acties van de inspectiediensten worden steeds meer centraal of regionaal gepland en worden daardoor performanter. De impact ervan

2018-09-17T18:45:03+00:00 17 september 2018|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Ketenaansprakelijkheid voor loonachterstallen van aannemers : voor de Sociale Inspectie geen dode letter! (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/06/2018 De programmawet van 29 maart 2012 heeft in de Loonbeschermingswet de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers kunnen sindsdien mee (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor aannemers of onderaannemers die na hen komen in de productieketen en die hun werknemers niet of veel

Is uw sollicitant binnenkort in realiteit een sociaal inspecteur? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2017 Het op 9 november 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk’ voorziet dat sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken. Concreet gaat het om

2017-11-27T13:36:33+00:00 27 november 2017|Categories: Ondernemingsrecht Sociaal recht|Tags: , |

Detachering in een nieuw jasje (Aternio)

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken van detachering wanneer een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde (korte) periode te werken. Bij detachering valt de werknemer onder de arbeidsvoorwaarden (zoals

2017-07-06T08:58:34+00:00 6 juli 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |