>Voeg code toe voor de </head> tag.sociale inspectie

Een onderzoek door de sociale inspectie: niet tegenwerken, maar ook meewerken? (MPloy)

Auteur: Steven Renette (MPloy) Publicatiedatum: september 2019 De mate waarin een werkgever verplicht kan worden om mee te werken aan een onderzoek door de sociale inspectie voert, blijft een heikele kwestie. Twee beginselen komen hier met mekaar in conflict. Aan de ene kant is er het zgn. nemo tenetur beginsel dat, kort samengevat,

2019-09-14T12:05:06+00:00 16 september 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Flitscontrole sociale inspectie in de bouw op 21 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/03/2019 De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal uitvoeren in de sector van de elektrotechniek en de bouw. Op de website van de SIOD staat een checklist van wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle in de

2019-03-11T07:56:02+00:00 11 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: |

Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie – Cassatie 6 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/12/2018 Weigering sociale documenten te bezorgen aan sociale inspectie, zonder verzet tegen opsporen van die documenten: geen belemmering toezicht als bedoeld door art. 209 Strafwetboek. Cassatie 6 november 2018. Mr. Len Augustyns, advocaat van de eiser in Cassatie licht toe. De visie van het hof van beroep

2019-06-17T08:37:43+00:00 11 december 2018|Categories: Arbeidsrecht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , |

Een sociaal inspecteur aan uw deur : een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: juli 2018 Ons land telt een groot aantal sociale inspectiediensten. Hun actieterrein verschilt, maar de regels waarmee zij bij het uitoefenen van toezicht rekening moeten houden, werden geharmoniseerd. Acties van de inspectiediensten worden steeds meer centraal of regionaal gepland en worden daardoor performanter. De impact ervan

2018-09-17T18:45:03+00:00 17 september 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Ketenaansprakelijkheid voor loonachterstallen van aannemers : voor de Sociale Inspectie geen dode letter! (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 06/06/2018 De programmawet van 29 maart 2012 heeft in de Loonbeschermingswet de ketenaansprakelijkheid ingevoerd. Opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers kunnen sindsdien mee (hoofdelijk) aansprakelijk gesteld worden voor aannemers of onderaannemers die na hen komen in de productieketen en die hun werknemers niet of veel

Is uw sollicitant binnenkort in realiteit een sociaal inspecteur? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2017 Het op 9 november 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk’ voorziet dat sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken. Concreet gaat het om

2017-11-27T13:36:33+00:00 27 november 2017|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Detachering in een nieuw jasje (Aternio)

Op 30 december 2016 zijn de nieuwe Europese regels aangaande detachering omgezet in onze Belgische sociale wetgeving. We spreken van detachering wanneer een werknemer door zijn werkgever naar het buitenland wordt gestuurd om er voor een bepaalde (korte) periode te werken. Bij detachering valt de werknemer onder de arbeidsvoorwaarden (zoals

2017-07-06T08:58:34+00:00 6 juli 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , |

Een sociaal inspecteur aan uw deur – een praktisch stappenplan voor de ondernemer (Crivits & Persyn)

Een bezoek van een sociaal inspecteur is voor vele ondernemingen een realiteit. Verwacht of onverwacht klopt hij plots bij u aan de deur en stelt u allerhande vragen. Maar wat kan deze inspecteur? Moet u hem wel binnenlaten? Kan hij zomaar alles doorzoeken en opvragen? Bent u verplicht te antwoorden

2016-12-07T11:28:04+00:00 7 december 2016|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |

Checklist voor de samenwerking met een buitenlandse (onder)aannemer in de bouw – Deel 2 (Argus Advocaten)

In deel 2 we weer dieper in op een aspect van uw verplichtingen als opdrachtgever/(hoofd)aannemer. Dit keer gaan we het hebben over de illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers, te beginnen met de vereisten inzake arbeidskaart en arbeidsvergunning. 

2016-11-21T09:21:34+00:00 21 november 2016|Categories: Arbeidsrecht Bouwrecht|Tags: , , , |

De ministerraad heeft een voorstel tot hervorming van de sociale inspectiediensten goedgekeurd (FOD Kanselarij van de Eerste Minister)  

Het voorstel behelst de hervorming van de sociale inspectiediensten in uitvoering van het regeerakkoord en het plan bestrijding sociale dumping van 22 april 2016. Het plan heeft als doel om de bestaande sociale inspectiediensten te hervormen zodat de sociale fraude, de sociale dumping en de misbruiken op een meer efficiënte

2016-11-14T11:13:43+00:00 14 november 2016|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |