Het filmen door de werkgever van een controle door de sociale inspectie (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) De vaststellingen die een sociaal inspecteur noteert in een proces-verbaal en die tijdig – d.w.z. binnen een termijn van veertien dagen die aanvangt de dag na de vaststelling van de inbreuk – aan de vermoedelijke dader worden meegedeeld, hebben een bijzondere bewijskracht. Dit betekent dat van die vaststellingen wordt aangenomen dat…

Lees meer

RSZ coördineert gezamenlijk onderzoek in de bouwsector: diverse vaststellingen uitbuiting en fraude (RSZ)

Auteur: RSZ Publicatiedatum: 16/06/2021 Van 31 mei tot 6 juni 2021 werden voor het zesde jaar op rij de Europese “Empact Action Days Labour Exploitation” georganiseerd met de ondersteuning van Europol. In 23 verschillende EU-lidstaten voerden de politie en de sociale-inspectiediensten controles uit, gericht op het opsporen van economische uitbuiting. Het Belgische onderzoek bracht diverse…

Lees meer

Wat als een sociaal inspecteur telethuiswerk oplegt? (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 04/06/2021 Dat bedrijven er toe gehouden zijn passende preventiemaatregelen te nemen om het welzijn van hun werknemers te vrijwaren weten we al lang. Al even lang geldt de regel dat een sociaal inspecteur bevoegd is om dergelijke maatregelen ook effectief voor te schrijven. De COVID-regels voor bedrijven mogen dan al om…

Lees meer

Bevoegdheden van de sociale inspectie – Antigoon (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy) Publicatiedatum: mei 2021 Arbeidsrechtbank. Gent 2 november 2020, onuitg. De sociaal inspecteur die met zijn smartphone een foto neemt van een afwijkingsregister maakt een kopie. De bijzondere bepalingen uit het Sociaal Strafwetboek die het gebruik van vaststellingen door beeldmateriaal reglementeren, zijn niet van toepassing. De Antigoon-leer is ook van toepassing in…

Lees meer

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law) Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra sociaal inspecteurs. Het nemen…

Lees meer

Opgepast: sociale inspectie verscherpt controle op verplicht corona telewerk (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Etienne Pennetreau (Schoups) Publicatiedatum: 28/01/2021 Verplicht telewerk Telewerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij in twee gevallen : wanneer telewerk onmogelijk is (1) hetzij omwille van de aard van de functie van de werknemer; (2) hetzij omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering,…

Lees meer

Strijd tegen sociale en fiscale fraude verder opgedreven (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 08/12/2020 De strijd tegen de sociale en fiscale fraude staat hoog op de agenda van de nieuwe federale regering. In het regeerakkoord van 30 september 2020 werd reeds uiteengezet dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een prioriteit blijft. Specifiek werd benadrukt dat fraude met uitkeringsstelsels en…

Lees meer