>Voeg code toe voor de </head> tag.sociale inspectie

Aanhoudende verplichting telewerk en strengere controles door de sociale inspectiediensten (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 29/03/2021 Door de stijgende besmettingscijfers en de vaststelling dat de meeste besmettingen en clusters - naast het onderwijs - gebeuren op het werk, heeft het Overlegcomité vorige week beslist om het verplicht telewerk aan te houden. Ook de controles op telewerk zullen worden verscherpt. Om de

2021-04-02T08:54:02+00:00 5 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Sociale dumping en sociale fraude: de strijd is nog niet gestreden! (adhemar.law)

Auteurs: Elke Paenhuysen en Stefanie Debeuf (adhemar.law)Publicatiedatum: 03/03/2021 Om sociale dumping en sociale fraude in de bouwsector tegen te gaan nam de overheid al verschillende initiatieven. Volgens het regeerakkoord van de huidige regering De Croo zal de strijd de komende jaren nog verder worden opgevoerd door het inzetten van extra

Opgepast: sociale inspectie verscherpt controle op verplicht corona telewerk (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Etienne Pennetreau (Schoups)Publicatiedatum: 28/01/2021 Verplicht telewerk Telewerk is nog steeds verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij in twee gevallen : wanneer telewerk onmogelijk is (1) hetzij omwille van de aard van de functie van de werknemer; (2) hetzij omwille van de

2021-02-02T13:06:05+00:00 2 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Strijd tegen sociale en fiscale fraude verder opgedreven (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups)Publicatiedatum: 08/12/2020 De strijd tegen de sociale en fiscale fraude staat hoog op de agenda van de nieuwe federale regering. In het regeerakkoord van 30 september 2020 werd reeds uiteengezet dat de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping een prioriteit blijft. Specifiek werd benadrukt dat

2020-12-09T13:43:19+00:00 9 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Sociale inspectie: bevoegdheden zullen uitbreiden. KB van 9 november 2020 gepubliceerd (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 7/11/2020 College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude De ministerraad heeft op 23 oktober 2020 op voorstel van minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Vincent Van Peteghem een ontwerp van KB goedgekeurd tot oprichting van een College in de strijd tegen

2020-12-14T11:38:05+00:00 1 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: |

Silence is golden. Over zwijgrecht, medewerking en tegenwerking bij sociale inspectie (Cautius)

Auteur: Chris Persyn (Cautius) Publicatiedatum: 15/10/2020 Het zwijgrecht aan de ene kant, en het toezicht op de naleving van het sociaal recht aan de andere kant: het is een wankel evenwicht. Echte medewerking aan een onderzoek lijkt op basis van de actuele rechtspraak niet te worden gevergd, tenzij het gaat

2020-10-23T07:32:41+00:00 26 oktober 2020|Categories: Sociaal recht Straf- en strafprocesrecht|Tags: , , |

De almacht van de sociale inspectie (Tilleman van Hoogenbemt)

Auteur: Filip Tilleman (Tilleman van Hoogenbemt) Publicatiedatum: 10/09/2020 Een strafproces van een gekend restauranthouder trok opnieuw de aandacht op de heel ruime onderzoeksbevoegdheden van de sociale inspectie. De werkgever weigerde de sociale inspectie binnen te laten in z’n restaurant. Sociale inspecteurs hebben nochtans het wettelijk recht om op elk ogenblik

2020-09-17T08:54:16+00:00 17 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Sociale flitscontroles 2020: bouwsector geviseerd in maart (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups) Publicatiedatum: 14/01/2020 Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in de fraudegevoelige sectoren. De flitscontroles in de bouwsector staan alvast op de planning in maart. De sociale flitscontroles worden ook dit jaar weer aangekondigd op de website van de

2020-01-17T15:18:33+00:00 20 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Bestrijden van grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat

2020-07-15T10:25:43+00:00 19 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Het verhogen van de slagkracht van de sociale inspectiediensten. Wat voorziet het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/01/2020 De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd. Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden. Wat

2020-07-15T10:26:19+00:00 19 januari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |