Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 

De bevoegdheden van de sociale inspectie zijn uitgebreid (Mploy)

Auteur: Mploy

Wet 1 april 2022 tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie (BS, 28 april 2022)

Wij schreven in de vorige nieuwsbrief over de versoepeling van de regeling rond mystery calls in de strijd tegen discriminatie. De wet is intussen in het Staatsblad verschenen en treedt in werking op 8 mei 2022.

Een onderdeel van de nieuwe bepalingen in het Sociaal Strafwetboek is in onze vorige nieuwbrief onderbelicht gebleven. De wet bepaalt thans uitdrukkelijk (in artikel 42/2) dat de inspecteurs van het Toezicht Sociale Wetten al hun bevoegdheden – en die zijn zeer uitgebreid – kunnen gebruiken voor het opsporen en het vaststellen van daden die, zonder strafbaar te zijn, verboden zijn door de antidiscriminatiewetgeving. Een klacht van een (ex-)werknemer over een discriminatie op het werk omwille van bijv. een handicap, de huidige of toekomstige gezondheidstoestand, leeftijd, seksuele voorkeur, fysieke eigenschap, kan voortaan dus aanleiding zijn voor een onderzoek door de sociale inspectie waarbij alle middelen worden ingezet.

Een zijsprongetje in dit verband: in haar vonnis in de zaak van mr. Finn tegen The British Bung Company oordeelde de Engelse arbeidsrechtbank op 3 mei 2022 dat de werkgever die een mannelijke werknemer een “bald cunt” noemt, zich schuldig maakt aan ‘sexual harassment’ (in Belgische termen ‘ongewenst seksueel gedrag’) omdat mannen veel vaker te lijden hebben onder kaalhoofdigheid dan vrouwen. Het scheldwoord ‘cunt’ werd door de rechtbank door de vingers gezien als ‘industrial language’.

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid