Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Privaatrechtelijke erfdienstbaarheden in het oud en nieuw Burgerlijk Wetboek

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Het nieuwe goederenrecht en de vastgoedpraktijk – 10 relevante nieuwigheden onder de loep

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Opgelet: flitscontroles in de bouwsector! (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteur: Els Zegers (Caluwaerts Uytterhoeven)  

In het kader van de uitvoering van het ‘Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2022’, zal de sociale inspectie de ganse maand mei flitscontroles uitvoeren bij ondernemingen uit de bouwsector. Flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter, doch ernstige en/of herhaaldelijke inbreuken zullen evenwel worden geverbaliseerd.

Even ter duiding: Volgens de website van SIOD, dat is de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, hebben de sociale inspectiediensten bij een voorgaande flitscontrole in de transportsector maar liefst 102 ondernemingen gecontroleerd, waarvan er zich 35 in inbreuk bevonden. De vastgestelde inbreuken hadden voornamelijk betrekking op Dimona-aangiftes alsook op deeltijdse arbeid, en uiteindelijk werden er 26 Pro-Justitia’s en 2 strafrapporten opgesteld.

Op de website van SIOD treft u momenteel een checklist aan, specifiek voor de bouwsector, op basis waarvan u zelf even kan nagaan of uw onderneming voldoende voorbereid is op de komst van een sociaal inspecteur. Deze checklist bevat onder meer een toelichting omtrent de bevoegdheden van de sociaal inspecteur, alsook een overzicht van de verschillende documenten die hij zou kunnen opvragen in het kader van een bedrijfs- of werfcontrole.

Na de bouwsector, is in juli van dit jaar nog de horecasector aan de beurt. De land- en tuinbouwsector volgt nog in september, en in november zullen de flitscontroles toegespitst worden op de grootsteden (incl. carwash).

Een gewaarschuwd(e) man/vrouw telt voor twee.

Bron: Caluwaerts Uytterhoeven