>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

De beslissing tot eenzijdige verbreking kan de aanbestedende overheid zuur opbreken indien de rechten van de verdediging in hoofde van de opdrachtnemer niet worden gerespecteerd (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Julie Philtjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 07/01/2021 Bespreking van het vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg Limburg, afdeling Hasselt, van 2 december 2020, rolnummer 19/1302/A 1. Waarborg voor de rechten van verdediging van de opdrachtnemer bij het treffen van ambtshalve maatregelen Overeenkomstig artikel 47 van het Koninklijk

2021-01-12T14:28:00+00:00 15 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Raad van State kan zelf niet in de plaats van de aanbesteder de puntenimpact van een toegegeven vergissing beoordelen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 04/01/2021 In de zaak die aanleiding heeft gegeven tot het arrest  nr. 249.367 van 30 december 2020 gaf de aanbesteder toe dat er enkele foutjes waren geslopen in de beoordeling van offerte van een geweerde inschrijver. De Raad van State gaat onverbiddelijk over tot schorsing

2021-01-06T14:45:28+00:00 8 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Ondanks de fundamentele kritiek vanwege de Raad van State blijft de beoogde uniforme regeling van de gevolgen van de Covid-19-crisis voorlopig uit (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen, Pedro Gielen en Anse Speetjens (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 23/12/2020 Het initieel wetsvoorstel ingediend op 8 juli jl. tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis, werd op 25 augustus jl. streng bekritiseerd door de afdeling Wetgeving van de Raad van State.

2021-01-10T10:35:38+00:00 6 januari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Wanneer is de gelijkheid tussen de deelnemers geschonden bij een onderhandeling? (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex)Publicatiedatum: 09/12/2020 In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV STADSBADER) zich uitgesproken over de vermeende schending van de gelijkheid tussen de deelnemers wanneer de aanbesteder binnen een mededingingsprocedure met onderhandeling aan bepaalde deelnemers verduidelijkingen heeft gevraagd inzake prijsdetaillering

2020-12-20T10:22:13+00:00 22 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Kleine overheidsopdrachten: vrijheid blijheid voor de besturen? (Eubelius)

Auteurs: Barteld Schutyser, Tom Villé en Daan Degrande (Eubelius)Publicatiedatum: 10/12/2020 Besturen zijn zich vaak onvoldoende bewust van de flexibiliteit die zij hebben bij het plaatsen van kleine overheidsopdrachten. Om de administratieve rompslomp voor (lokale) overheden enigszins in te perken, heeft de Belgische wetgever een groot deel van de complexe regels inzake

2020-12-20T09:45:42+00:00 20 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Onderscheiden verhaalinstanties bij overheidsopdrachten niet ongrondwettig bevonden (Schuermans Advocaten)

Auteur: Schuermans AdvocatenPublicatiedatum: 08/12/2020 In een arrest van 26 november 2020 (nr. 157/2020) oordeelde het Grondwettelijk Hof over de verschillende verhaalinstanties in de materie van overheidsopdrachten naargelang de aard van de aanbestedende instantie. Het betrof in het bijzonder de vordering tot vernietiging van een beslissing om de gunningsprocedure stop te

2020-12-13T09:23:29+00:00 15 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Kan bij een concurrentiegerichte dialoog de dialoogfase worden heropend na indiening van een offerte? Arrest Raad van State op 13 november 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)Publicatiedatum: 07/12/2020 1. De Raad van State heeft met zijn arrest dd. 13 november 2020, nr. 248.901 VOF DXC Technology Belgium e.a. een interessant debat geopend over de vraag of de dialoogfase bij een concurrentiegerichte dialoog kan worden heropend na indiening van een offerte. Deze vraag stelde

2020-12-07T14:57:27+00:00 7 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Inperking coronavergoeding bij overheidsopdrachten? (De Groote – De Man)

Auteur: Stijn Mans (De Groote – De Man) Publicatiedatum: 28/10/2020 De maatregelen die de overheid neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben o.a. een impact op de activiteiten van aannemers. Bij overheidsopdrachten bestaat er een specifieke regeling (art. 38/9 KB 14.01.2013) waarop aannemers beroep kunnen doen bij

2020-11-13T10:48:47+00:00 13 november 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Past de Raad van State de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux gemakkelijker toe dan de burgerlijke rechter? (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juli 2020 Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers zich eerst tot de Raad van State alvorens een schadevergoeding te vorderen voor de burgerlijke rechter. Op basis van recente rechtspraak van de Raad van State kan

2020-10-17T05:40:35+00:00 17 oktober 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Wat zegt het regeerakkoord over het overheidsopdrachtenrecht? (Lydian)

Auteur: Jens Debièvre (Lydian) Publicatiedatum: 01/10/2020 Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen over de overheidsopdrachten? 1. Er komt een interfederaal relance- en transitieplan, dat een investeringsplan omvat in strategische sectoren, waaronder energie, digitalisering en mobiliteit(sinfrastructuur). De formatienota geeft aan dat

2020-10-06T07:48:33+00:00 6 oktober 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |