>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Past de Raad van State de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux gemakkelijker toe dan de burgerlijke rechter? (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juli 2020 Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers zich eerst tot de Raad van State alvorens een schadevergoeding te vorderen voor de burgerlijke rechter. Op basis van recente rechtspraak van de Raad van State kan

2020-10-17T05:40:35+00:00 17 oktober 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Wat zegt het regeerakkoord over het overheidsopdrachtenrecht? (Lydian)

Auteur: Jens Debièvre (Lydian) Publicatiedatum: 01/10/2020 Na lang wachten heeft ons land een nieuwe federale regering. Wat heeft de formatienota te zeggen over de overheidsopdrachten? 1. Er komt een interfederaal relance- en transitieplan, dat een investeringsplan omvat in strategische sectoren, waaronder energie, digitalisering en mobiliteit(sinfrastructuur). De formatienota geeft aan dat

2020-10-06T07:48:33+00:00 6 oktober 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis: schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het gelijkheidsbeginsel? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2020 In onze nieuwsbrief van 14 augustus 2020 berichtten wij u over het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Op 2 september j.l. verspreidde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het advies

Geen discretionaire beoordelingsmarge voor aanbestedende overheid inzake al dan niet vragen prijsverantwoording bij vaststelling van schijnbaar abnormale prijs in offerte (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 08/09/2020 Verplichting tot het vragen van een prijsverantwoording. Bespreking van het arrest van de Raad van State van 18 juni 2020, nr. 247.827. Op 18 juni 2020 oordeelde de Raad van State in arrest nr. 247.827 dat een prijsonderzoek niet op rechtsgeldige wijze was

2020-09-22T12:02:00+00:00 22 september 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Wetsvoorstel inzake de impact van de COVID-19-crisis op overheidsopdrachten: beperkte forfaitaire vergoedingsregeling op komst? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 14/08/2020 Op 8 juli j.l. werd bij de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers een wetsvoorstel ingediend tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Artikel 38/9 AUR regelt de mogelijkheden tot herziening van de overheidsopdracht in het

2020-08-21T10:47:05+00:00 20 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Daling van indexcijfers en prijsherziening: een tweesnijdend zwaard? (adhemar.law)

Auteurs: Jannick Poets en Stefanie Debeuf (adhemar.law) Publicatiedatum: 29/07/2020 Overheidsopdrachten worden overeenkomstig artikel 9 Wet Overheidsopdrachten doorgaans geplaatst tegen forfaitaire prijs. Ten gevolge van economische of sociale factoren kunnen echter wijzigingen plaatsvinden tussen het indienen van de offerte, de toewijzing en de uitvoering van de opdracht met betrekking tot lonen,

2020-08-10T16:41:51+00:00 10 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Kan de opdrachtnemer mee verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtmatige wijzigingen van overheidsopdrachten tijdens de uitvoering van de opdracht? (Schoups)

Auteur: Kris Lemmens en Kristof Van Keer (Schoups) Publicatiedatum: 27/07/2020 Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 14 mei 2020 geoordeeld dat bij de onrechtmatige wijziging van lopende overheidsopdrachten de opdrachtnemer als medeplichtige aan deze handeling kan worden beschouwd. Concreet houdt dit in dat niet enkel de aanbestedende dienst gesanctioneerd kan

2020-08-10T16:38:43+00:00 10 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

De Europese commissie roept op tot de gunning van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten (EQUAL Partners)

Auteur: EQUAL Partners Publicatiedatum: 5/08/2020 De Commissie heeft een gids gepubliceerd met 71 goede praktijkvoorbeelden van maatschappelijk verantwoorde overheidsopdrachten om overheidsinkopers te inspireren Voorlopig is deze gids met goede praktijkvoorbeelden alleen in het Engels beschikbaar. Volgens de Commissie is het de bedoeling om een positieve sociale impact van overheidsopdrachten tot stand te

2020-08-05T14:52:18+00:00 7 augustus 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Kan de opdrachtnemer mee verantwoordelijk worden gesteld voor onrechtmatige wijzigingen van overheidsopdrachten tijdens de uitvoering van de opdracht? (Schoups)

Auteur: Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 27/07/2020 Het Hof van Justitie heeft in een arrest van 14 mei 2020 geoordeeld dat bij de onrechtmatige wijziging van lopende overheidsopdrachten de opdrachtnemer als medeplichtige aan deze handeling kan worden beschouwd. Concreet houdt dit in dat niet enkel de aanbestedende dienst gesanctioneerd kan worden

2020-08-05T15:11:22+00:00 5 augustus 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , |

Wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht: vervanging onderaannemer. Arrest Raad van State op 18 juni 2020 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 20/07/2020 In het arrest van 18 juni 2020, nr. 247.832, heeft de Raad van State zich zonder rechtsmacht verklaard voor wat betreft een wezenlijke wijziging aan een overheidsopdracht (en aldus tevens de impliciete beslissing om geen nieuwe overheidsopdracht uit te schrijven). De feiten die aan

2020-07-20T07:47:20+00:00 20 juli 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |