>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Overheidsopdrachten: kan een eis tot schadevergoeding worden ingediend na de uitvoering van de opdracht? Cassatie-arrest 8 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 30/11/2019 Het Hof van Cassatie kreeg een interessante casus voorgeschoteld met betrekking tot de interpretatie van artikel 20 AAV 1996 (Middelen van optreden van de aanbestedende overheid, regime wet 1993). Het Hof van Cassatie moest zich namelijk buigen over de interpretatie van het Hof van Beroep

2019-11-30T10:52:57+00:00 30 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Opgelet! Nieuwe Europese drempelbedragen voor overheidsopdrachten vanaf 1 januari 2020 (GD&A Advocaten)

Auteur: Floor Van den Eijnden i.s.m. Tessa Jordens (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 05/11/2019 Overheidsopdrachten staat gelijk aan het volgen van regels - en binnenkort worden de spelregels (opnieuw) gewijzigd. Deze keer situeert de wijziging zich op het vlak van het in mededinging stellen / aankondigen van de opdracht. Meestal gebeurt dit via een

2019-11-17T10:43:52+00:00 17 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Omzendbrief FAGG over voordelen en premies in het kader van overheidsopdrachten voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: november 2019 Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vaardigde op 21 juni 2019 een omzendbrief uit gericht aan ziekenhuizen, ziekenhuisapotheken, fabrikanten en groothandelaars van geneesmiddelen en fabrikanten, invoerders en distributeurs van medische hulpmiddelen. Het FAGG stelt vast dat steeds meer ziekenhuizen bij het uitschrijven

2019-11-17T09:37:12+00:00 17 november 2019|Categories: Medisch recht Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Uitsluiting van juridische diensten zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet: arrest Grondwettelijk Hof 7 november 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 De problematiek Het Grondwettelijk Hof diende zich te buigen over de verenigbaarheid van de uitsluitingen van juridische diensten (arbitrage- en bemiddelingsdiensten en de diensten van advocaten) zoals voorzien in de Overheidsopdrachtenwet (zie artikel 28, §1, 3° en 4° wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten)

2019-11-13T16:52:21+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten: kan een opdracht langer dan 4 jaar worden geplaatst en gegund, zonder dat in de opdrachtdocumenten wordt gemotiveerd waarom? Arrest Raad van State 24 oktober 2019 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 13/11/2019 Op de website van de Raad van State verscheen recent een interessant arrest met betrekking tot de interpretatie van artikel 57 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. Concreet diende de Raad van State zich te buigen over de vraag of een opdracht

2019-11-13T17:00:36+00:00 13 november 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Duurzaam-/circulair aanbesteden en aankopen: de behoeftebepaling – het product-als-dienstmodel? Sine consilio nihil facias (GD&A Advocaten)

Auteur: GD&A Advocaten Publicatiedatum: 18/09/2019 In aanloop naar de Week van de Duurzame Gemeente lieten wij al eerder ons licht schijnen op de betekenis van duurzaam-/circulair aanbesteden op lokaal niveau (hier). Alvorens te beslissen om een opdracht in de markt te zetten, vangt een duurzaam-/circulair plaatsingsproces in de regel aan

2019-10-19T11:07:21+00:00 19 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Juridische dienstverlening door advocaten niet onderworpen aan aanbestedingsprocedures (Argus advocaten)

Auteur: Veerle Scheys (Argus advocaten) Publicatiedatum: oktober 2019 Zowel de Europese Richtlijn 2014/24 als de Wet inzake Overheidsopdrachten van 17 juni 2016, die voor België de bepalingen van deze Richtlijn omzet, stellen dat de juridische dienstverlening door een advocaat voorafgaand aan en in het kader van een gerechtelijke, arbitrage- dan wel bemiddelingsprocedure

Abnormale prijzen in offertes voor overheidsopdrachten: de stakingsrechter als ultieme reddingsboei? (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 03/10/2019 Betwistingen inzake het al dan niet abnormaal karakter van de in een offerte aangeboden prijzen zijn geenszins nieuw. Dergelijke discussies worden doorgaans uitgevochten tijdens een schorsings- en/of vernietigingsprocedure bij de Raad van State. Maar wat als een benadeelde inschrijver geen acht heeft geslagen op de strikte

2019-10-19T10:59:23+00:00 19 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Overheidsopdrachten en start-ups: nieuw online platform wil betrokkenheid van start-ups bevorderen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Karolien Van Butsel (Schoups) Publicatiedatum: 04/10/2019 Midden september 2019 lanceerde het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) een nieuwe online markplaats voor start-ups en scale-ups. Overheden kunnen hierop opdrachten bekendmaken waarvan zij menen dat deze geschikt zijn voor start-ups en scale-ups. Het introduceert hiermee aldus een innovatieve manier van aanbesteden. Overheidsopdrachten

2019-10-14T11:07:29+00:00 18 oktober 2019|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Duidelijke opdrachtdocumenten lonen steeds – ook wat betreft het BTW-tarief… (GD&A Advocaten)

Auteurs: Floor Van den Eijnden en Gitte Laenen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 14/10/2019 Bespreking van het arrest van de Raad van State van 1 oktober 2019, nr. 245.589. Het hierna besproken arrest heeft betrekking op een gunningsprocedure voor werken. Uit de aankondiging van de opdracht bleek dat de prijs als enig gunningscriterium