>Voeg code toe voor de </head> tag.overheidsopdracht

Overheidsopdrachten: vallen inschrijvers gevat in het kader van een nog lopend strafonderzoek door de mazen van het net? Of net niet? (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Charlotte Persoons (GD&A Advocaten)  Publicatiedatum: 29/04/2020 Een aanbestedende overheid is enkel verplicht om een inschrijver uit te sluiten indien deze bij rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde werd veroordeeld voor welbepaalde ernstige misdrijven (artikel 67, §1, Overheidsopdrachtenwet juncto artikel 61 KB Plaatsing). Dient er echter te worden gewacht op

Onbekend doch wel al bemind in België: NEC4 flexibiliteit en innovatie in complexe projecten en overheidscontracten… een introductie (GD&A Advocaten)

Auteur: Gitte Laenen en Charlotte Persoons (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 20/04/2020 Gelet op de ervaringen met het NEC4-model (en met de vorige editie NEC3) in het buitenland, vonden we het de moeite waard om te kijken of dit model ook (meer) in België zou kunnen worden ingezet en wat daartoe juridisch

2020-04-25T15:41:28+00:00 25 april 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

KB nr. 2 versus KB nr. 12: Een nieuwe ongelijkheid ontstaan tussen Raad van State en burgerlijke rechtbanken? (Casteleyn Advocaten)

Auteur: Elke Casteleyn (Casteleyn Advocaten) Publicatiedatum: april 2020 Op 22 april 2020 werd het koninklijk besluit nr. 12 van 21 april 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging voor de Raad van State en de schriftelijke behandeling van de zaken gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het KB is het zoveelste

Impact van het KB nr. 2 op de rechtsbescherming in het kader van de gunning van overheidsopdrachten en concessies (Stibbe)

Auteur: Louis François (Stibbe) Publicatiedatum: 17/04/2020 Op 9 april 2020 werden in het Belgisch Staatsblad een reeks van bijzondere machtenbesluiten gepubliceerd om tegemoet te komen aan een aantal dringende problemen veroorzaakt door de Covid-19-crisis. Met het KB van 9 april 2020 (nr. 2) werden de verjaringstermijnen en de andere termijnen

2020-05-09T08:42:33+00:00 23 april 2020|Categories: Gerechtelijk recht Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Public Procurement in case of a pandemic (K Law)

Author: Karen De Braekeleer (K Law) Publication date: 25/03/2020 What if you are a service provider to public authorities, but your employee who normally performs the public procurement contract has to be quarantined? What if your supply chain has been interrupted and prices for a necessary product have rocketed? The

2020-03-31T07:49:01+00:00 31 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Impact van het Corona-virus op de inschrijvingstermijnen bij overheidsopdrachten (Racine)

Auteur: Racine Advocaten Publicatiedatum: 21/03/2020 De actuele situatie als gevolg van het Corona-virus gaat ook in het kader van de gunningsfase van overheidsopdrachten met de nodige moeilijkheden en vragen gepaard, zo onder meer wat betreft de inschrijvingstermijnen waarover de inschrijvers beschikken voor het voorbereiden en indienen van een offerte. Artikel

2020-03-24T15:11:52+00:00 24 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Covid-19 crisis: juridische issues bij de uitvoering van overheidsopdrachten voor werken (Arcas Law)

Auteur: Joost Bosquet (Arcas Law) Publicatiedatum: 19/03/2020 De corona-crisis treft de volledige economie en kondigt zich jammer genoeg aan als voorbode van één van de ergste recessies die ons land ooit gekend heeft. Hopelijk hoeft het echter zo’n vaart niet te lopen. Feit blijft dat de publieke bouwsector niet gespaard

2020-03-21T10:35:55+00:00 23 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Coronavirus update: geen boetes of sancties bij vertraging of niet-uitvoering van overheidsopdrachten te wijten aan COVID-19 (Schoups)

Auteurs: Maarten Somers en Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 18/03/2020 In een vorige nieuwsflash gaven wij reeds aan dat COVID-19 belangrijke gevolgen kan hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Naar aanleiding van de ingrijpende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad en de federale regering ter bestrijding van

2020-03-19T11:58:02+00:00 19 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Coronavirus: impact op de uitvoering van overheidsopdrachten (Schoups)

Auteur: Kris Lemmens (Schoups) Publicatiedatum: 12/03/2020 Het Coronavirus kan belangrijke gevolgen hebben op de uitvoering van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten. Contacteer Kris Lemmens indien de (tijdige) uitvoering van uw overheidsopdracht in gevaar dreigt te komen. Indien de bevoorrading van materialen of de personeelsorganisatie van de opdracht (bv. op werven, reisbeperkingen,

2020-03-14T12:02:55+00:00 14 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Over de borgtocht in overheidsopdrachten (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius) Publicatiedatum: 25/02/2020 In een belangwekkend vonnis nr. 2020/1001 van 24 januari 2020 oordeelt de 7e kamer van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel als volgt over de exceptie van de door de opdrachtgever aangesproken borgstellende bank, na faillissement van de opdrachtnemer: ‘Eisers maken

2020-03-05T13:02:48+00:00 5 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |