>Voeg code toe voor de </head> tag.discriminatie

Publicatie Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties: einde aan de onduidelijkheid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 13/03/2019 Op 1 maart werd het Koninklijk Besluit tot bepaling van de voorwaarden inzake positieve acties gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit Koninklijk Besluit bepaalt vanaf nu de wijze en procedure waarop private ondernemingen een positief actieplan kunnen invoeren in hun onderneming. De Belgische antidiscriminatiewetten

2019-03-14T07:43:14+00:00 14 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Een vrouwelijke medewerkster ontslaan onder mom van divers personeelsbestand is in strijd met de Genderwet (GD&A Advocaten)

Auteur: Lisa Van Landschoot (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 07/01/2019 Bespreking van het vonnis van de Arbeidsrechtbank Gent 11 oktober 2018, nr. 18/7255. Naar aanleiding van haar ontslag vorderde een voormalige bediende een schadevergoeding van haar werkgever - een sportwinkel. De dame was tewerkgesteld bij de onderneming sinds 1 februari 2016. Nog geen

2019-01-14T12:59:49+00:00 14 januari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Geslachtsoperatie en uitsluiting hospitalisatieverzekering. Arbeidshof Brussel 16 maart 2018 (KULeuven)

Auteur: Sarah De Groof (Instituut voor Arbeidsrecht KULeuven) Publicatiedatum: april 2018 In de recentste nieuwsbrief van het Instituut voor Arbeidsrecht van de KULeuven wordt het zeer recente arrest van het Arbeidshof te Brussel van 12 maart 2018 becommentarieerd door mevr. Sarah De Groof. Hieronder volgt haar bijdrage: ‘In een uitvoerig

2018-04-27T13:06:56+00:00 27 april 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Mag een religieuze organisatie van een sollicitant eisen dat die lid is van een christelijke kerkgemeenschap? Hof van Justitie 17 april 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/04/2018 Wat was de aanleiding tot dit arrest? In november 2012 publiceerde Evangelisches Werk een vacature voor een tijdelijke baan ten behoeve van een project in het kader van de opstelling van het parallel rapport over de toepassing van het Internationaal Verdrag van de Verenigde Naties inzake

2018-04-27T10:20:22+00:00 27 april 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: |

Gevolgen kanker zijn handicap volgens het arbeidshof (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/03/2018 Het arbeidshof te Brussel oordeelde op 20 februari 2018 dat de blijvende gevolgen van kanker als handicap kunnen worden beschouwd. De feiten 1. De tewerkstelling van de werkneemster was geschorst wegens ziekte in 2012 nadat er bij haar kanker was vastgesteld. De ziekte evolueerde gunstig, zodat

2018-03-12T13:00:03+00:00 12 maart 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Het dragen van religieuze tekenen op het werk (Reliance)

Auteur: Christine Rizzo (Reliance) Publicatiedatum: februari 2018 De twee recente beslissingen van het Hof van Justitie van de EU (hierna “het Hof”) Bougnaoui v. Micropole en Achbita v. G4S Secure Solutions waren verwachte momenten om elk in hun eigen context bij te dragen tot een antwoord op de volgende vraag: in welke omstandigheden kan een

2018-02-22T12:56:52+00:00 22 februari 2018|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Is uw sollicitant binnenkort in realiteit een sociaal inspecteur? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 27/11/2017 Het op 9 november 2017 in de Kamer van Volksvertegenwoordigers ingediende ‘Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk’ voorziet dat sociaal inspecteurs specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken. Concreet gaat het om

2017-11-27T13:36:33+00:00 27 november 2017|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , |

Discriminatie op grond van geslacht – Hof van Justitie (18 oktober 2017)

Prejudiciële verwijzing – Sociale politiek – Richtlijn 76/207/EEG – Gelijke behandeling van mannen en vrouwen in arbeid en beroep – Discriminatie op grond van geslacht – Vergelijkend examen voor toegang tot de politieschool van een lidstaat – Regeling van deze lidstaat volgens welke voor alle kandidaten voor toelating tot dit

2017-10-30T10:38:46+00:00 30 oktober 2017|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Is het voorbehouden van vakantiejobs voor familie van eigen werknemers een vorm van discriminatie? (Sherpa Law)

Met de zomer die in aantocht is, is dit een actuele vraag. In de praktijk wordt dikwijls in bedrijven openstaande vacatures voor vakantiejobs als student voorbehouden voor familieleden (meestal de kinderen) van de eigen werknemers. Dit gebeurt vooral om deze jongeren een centje te laten bijverdienen én ervaring op te

2017-08-15T20:52:09+00:00 8 juni 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , , , , |

Met ‘de vakbond’ dreigen tijdens sollicitatiegesprek en vervolgens discriminatieklacht … (HR Square)

Tijdens een eerste sollicitatiegesprek dreigde een sollicitant een beroep te doen op een vakbond om zijn rechten af te dwingen. Toen de sollicitant na afloop van dit gesprek en de beslissing van de onderneming om hem niet aan te werven, informeerde naar de reden hiervoor, antwoordde de onderneming hierop per

2017-05-23T08:46:25+00:00 23 mei 2017|Categories: Arbeidsrecht|Tags: , |