>Voeg code toe voor de </head> tag.discriminatie

Discriminatie bij ontslag van een bediende na een arbeidsongeval. Arbeidshof Antwerpen 14 juni 2021 (Unia)

Auteur: UniaPublicatiedatum: juni 2021 Twee maanden na zijn aanwerving is een bediende slachtoffer van een arbeidsongeval naar het werk. Uiteindelijk blijkt een ingreep nodig. Zodra de werkgever het doktersattest ontvangt met de vermoedelijke tijd van afwezigheid ontslaat hij de bediende die niet zou voldoen voor de functie.Op 22 juni 2020

2021-07-12T10:06:04+00:00 12 juli 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Zorgvuldige selectie of regelrechte discriminatie? Wees voorzichtig bij het kiezen van de geschikte koper of huurder! (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen en Frederic Rosiers (Forum Advocaten)Publicatiedatum: 10/06/2021 Als vastgoedmakelaar-bemiddelaar is het niet altijd even gemakkelijk om in te schatten welke (al dan niet gevoelige) informatie kan worden opgevraagd en op basis van welke verkregen informatie je een selectie mag maken met het oog op het vinden van een

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van april 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 14/06/2021 Op de Unia-website staan opnieuw drie interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een manager, afwezig wegens ziekte, die niet aan verwachtingen voldeed. Arbeidsrechtbank Brussel, 19 april 2021 Na een afwezigheid wegens ziekte wordt een manager ontslagen. De discriminatie op grond van gezondheidstoestand wordt ingeroepen. De rechtbank verwerpt de

2021-06-14T08:43:32+00:00 14 juni 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Neutraliteits- of diversiteitsbeleid: to do’s voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian)Publicatiedatum: 03/06/2021 We krijgen de laatste tijd nogal wat vragen van cliënten rond de mogelijkheid om een neutraliteitsbeleid of een diversiteitsbeleid (in) te voeren. Dit is geen wettelijke verplichting, maar meer en meer bedrijven denken daar over na in het kader van hun corporate

2021-06-05T11:43:55+00:00 5 juni 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , , , |

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die

2021-05-11T13:47:27+00:00 13 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of

Vlaams decreet breidt bescherming bij discriminatie op de werkvloer uit (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity)Publicatiedatum: 07/05/2021 Op 30 maart 2021 werd het “Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse

2021-05-08T10:51:25+00:00 8 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van januari tot en met maart 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 06/05/2021 Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een vakbondsafgevaardigde die weigert te werken in een loods met asbest. Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021 Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest. Bij vonnis dd. 26 juni 2019

2021-05-05T07:18:27+00:00 6 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 12/04/2021 Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat moslima’s hierdoor in de praktijk meer benadeeld zouden worden dan werknemers met andere geloofsopvattingen. Het arbeidshof besloot dat er geen

2021-04-12T16:50:51+00:00 12 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Over schoonheidspremies: waarom knappe en grote mensen meer verdienen… (Omnius Advocaten)

Auteur: Rob Valkeneers (Omnius Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2021 Discrimineren wij ten aanzien van de discriminatiegronden? In het arbeidsrecht wordt er behoorlijk wat geschreven over discriminatie op de werkvloer. Veel aandacht gaat dan naar discriminaties op basis van: leeftijd (weren van oudere personeelsleden, voordelen op basis van anciënniteit, verplichte pensionering op basis

2021-02-17T19:07:08+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |