Discriminatie bij ontslag van oudere werknemers na een brand. Arbeidsrechtbank Antwerpen 7 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Op de Unia-website staat opnieuw een interessante gerechtelijke uitspraak. Een visverwerkend bedrijf wordt slachtoffer van een brand die zowel het magazijn als de markt- en vrachtwagens treft. Kort daarna worden oudere werknemers met een hogere anciënniteit ontslagen. Na een grondige analyse van de briefwisseling en het personeelsbestand komt de rechtbank tot het besluit…

Lees meer

Meervoudige discriminatie: cumul van schadevergoedingen (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 10/08/2021 Met een arrest van 28 juni 2021 gaf het arbeidshof van Antwerpen een vervolg aan een markant vonnis van de arbeidsrechtbank van 29 september 2020.  In dat vonnis werd een werkgever voor het eerst veroordeeld tot drie forfaitaire schadevergoedingen wegens drievoudige discriminatie van een sollicitante. Gelet op het ophefmakend…

Lees meer

Religieuze symbolen op de werkvloer (Mattijs Vanmarcke)

Auteur: Mattijs Vanmarcke, advocaat Publicatiedatum: 26/07/2021 Het Hof van Justitie heeft zich op 15 juli 2021 opnieuw uitgesproken over een onderwerp dat al jaren de gemoederen hoog doet oplopen: het dragen van religieuze symbolen op de werkvloer. Het arrest van 15 juli 2021 kan beschouwd worden als een vervolg op het arrest ‘Achbita’ van 4…

Lees meer

Nieuw hoofddoeken-arrest van Europees Hof van Justitie (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 26/07/2021 Verfijning voorwaarden voor neutrale dresscodes In een arrest van 15 juli 2021 oordeelde het Europees Hof van Justitie in twee Duitse zaken dat een neutrale dresscode op de werkvloer noch directe, noch indirecte discriminatie op basis van godsdienst of overtuiging uitmaakt. Het Hof koppelt wel enkele voorwaarden aan dergelijke…

Lees meer

Zorgvuldige selectie of regelrechte discriminatie? Wees voorzichtig bij het kiezen van de geschikte koper of huurder! (Forum Advocaten)

Auteurs: Annelies Janssen en Frederic Rosiers (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 10/06/2021 Als vastgoedmakelaar-bemiddelaar is het niet altijd even gemakkelijk om in te schatten welke (al dan niet gevoelige) informatie kan worden opgevraagd en op basis van welke verkregen informatie je een selectie mag maken met het oog op het vinden van een kandidaat-koper of kandidaat-huurder. Vermoeden…

Lees meer

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van april 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 14/06/2021 Op de Unia-website staan opnieuw drie interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een manager, afwezig wegens ziekte, die niet aan verwachtingen voldeed. Arbeidsrechtbank Brussel, 19 april 2021 Na een afwezigheid wegens ziekte wordt een manager ontslagen. De discriminatie op grond van gezondheidstoestand wordt ingeroepen. De rechtbank verwerpt de thesis van de discriminatie…

Lees meer

Neutraliteits- of diversiteitsbeleid: to do’s voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/06/2021 We krijgen de laatste tijd nogal wat vragen van cliënten rond de mogelijkheid om een neutraliteitsbeleid of een diversiteitsbeleid (in) te voeren. Dit is geen wettelijke verplichting, maar meer en meer bedrijven denken daar over na in het kader van hun corporate values of employer branding.…

Lees meer

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law) Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die het dragen van religieuze…

Lees meer

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of toekomstige gezondheidstoestand van de…

Lees meer