>Voeg code toe voor de </head> tag.discriminatie

Verplichte neutrale dresscode op het werk is niet discriminerend (Seeds of Law)

Auteurs: Leila Mstoian en Ann Vranken (Seeds of Law)Publicatiedatum: 03/05/2021 Een hoofddoekenverbod op de werkplaats maakt op zich geen discriminatie uit op voorwaarde dat de werkgever een consequent neutraliteitsbeleid voert. Zo besliste het arbeidshof van Gent. Het arbeidshof van Gent moest zich uitspreken over het neutraliteitsbeleid van een werkgever die

2021-05-11T13:47:27+00:00 13 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Geeft elk ontslag tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid aanleiding tot discriminatie? De onderliggende omstandigheden geven de doorslag. (GD&A Advocaten)

Auteurs: Gitte Laenen en Anton Geerts (GD&A Advocaten)Publicatiedatum: 06/05/2021 Het ontslag met onmiddellijke ingang mits betaling van een opzegvergoeding tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid van een werknemer verbonden door een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur maakt een discriminatoir ontslag uit indien de aangevoerde ontslagmotivering het eigenlijke ontslag wegens de huidige of

Vlaams decreet breidt bescherming bij discriminatie op de werkvloer uit (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity)Publicatiedatum: 07/05/2021 Op 30 maart 2021 werd het “Decreet van 19 maart 2021 tot wijziging van artikel 12 van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en artikel 38 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse

2021-05-08T10:51:25+00:00 8 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van januari tot en met maart 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 06/05/2021 Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Ontslag van een vakbondsafgevaardigde die weigert te werken in een loods met asbest. Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021 Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest. Bij vonnis dd. 26 juni 2019

2021-05-05T07:18:27+00:00 6 mei 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Kunnen werkgevers hoofddoeken verbieden? Neutrale dresscode vormt noch directe noch indirecte discriminatie op basis van geloof (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 12/04/2021 Het arbeidshof van Gent sprak zich in een arrest van 12 oktober 2020 uit over de vraag of een neutrale dresscode indirect discriminatoir is, omdat moslima’s hierdoor in de praktijk meer benadeeld zouden worden dan werknemers met andere geloofsopvattingen. Het arbeidshof besloot dat er geen

2021-04-12T16:50:51+00:00 12 april 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Over schoonheidspremies: waarom knappe en grote mensen meer verdienen… (Omnius Advocaten)

Auteur: Rob Valkeneers (Omnius Advocaten) Publicatiedatum: 17/02/2021 Discrimineren wij ten aanzien van de discriminatiegronden? In het arbeidsrecht wordt er behoorlijk wat geschreven over discriminatie op de werkvloer. Veel aandacht gaat dan naar discriminaties op basis van: leeftijd (weren van oudere personeelsleden, voordelen op basis van anciënniteit, verplichte pensionering op basis

2021-02-17T19:07:08+00:00 17 februari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Welke gegevens mogen ondernemingen verzamelen in het kader van een diversiteitsbeleid? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 04/02/2021 In het zog van de “Black Lives Matter”-beweging wensen ondernemingen meer diversiteit in hun personeelsbestand te bewerkstelligen. Werkgevers wensen daarbij soms aan hun werknemers of aan kandidaten te vragen om op vrijwillige basis persoonlijke informatie mee te delen (“diversity monitoring”). Vaak gaat het om gegevens

2021-02-09T15:38:30+00:00 9 februari 2021|Categories: Sociaal recht Privacy recht|Tags: , , , |

De Belgische anti-discriminatie wetgeving: nu ook een triple threat! (Ardis Advocaten)

Auteur: Iris Walraven (Ardis Advocaten) Publicatiedatum: 18/11/2020 Een dove, zwangere sollicitante wordt recent door de Arbeidsrechtbank te Antwerpen 18 maanden schadevergoeding toegekend, omdat zij gediscrimineerd werd bij haar afwijzing voor een positie bij een farmabedrijf. Dit vonnis werd uitgebreid in de pers besproken. Navolgend lichten wij enkele aspecten ervan toe.

2020-11-23T11:17:55+00:00 23 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Discriminatie bij aanwerving en ontslag. Twee recente uitspraken, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 12/11/2020 Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken. Dragen van een hoofddoek. Arbeidshof Gent, 12 oktober 2020 In 2006 begon een moslima die toen al drie jaar voor de beveiligingsfirma G4S werkte, een hoofddoek te dragen. Volgens de personeelsverantwoordelijke van G4S had de onderneming een ongeschreven

2020-11-12T13:18:51+00:00 12 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Arbeidshof veroordeelt opnieuw discriminatie op grond van geslachtsverandering (Younity)

Auteur: Cédric Bruyninckx (Younity) Publicatiedatum: 14/09/2020 Het Arbeidshof te Brussel heeft op 6 september 2019 opnieuw een arrest geveld waarin het de uitsluiting van medische kosten en arbeidsongeschiktheid ingevolge de behandeling van genderdysforie toetst aan het verbod op discriminatie bepaald in de genderwet[1]. In deze zaak was bij de betrokken vrouw, die

2020-09-23T09:09:59+00:00 27 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |