Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024

Bureauchef in de Belgische gemeente Ans, die nauwelijks in contact komt met gebruikers en verbod op hoofdoek. Hof van Justitie spreekt zich uit (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Een werkneemster van de gemeente Ans (België), die bureauchef is en nauwelijks in contact komt met gebruikers van de openbare dienst, mocht op het werk haar islamitische hoofddoek niet dragen. Hierop heeft de gemeente haar arbeidsreglement gewijzigd en zijn gemeentelijke medewerkers nu verplicht om strikte neutraliteit in acht te nemen: alle vormen van bekeringsijver zijn verboden en werknemers, ook degenen die geen contact hebben met de inwoners van de gemeente, mogen geen opvallende ideologische of godsdienstige tekens dragen.

De betrokkene heeft zich tot de rechter gewend om te doen vaststellen dat haar godsdienstvrijheid is geschonden en dat zij slachtoffer is van discriminatie. De arbeidsrechtbank van Luik, die zich over de zaak moet uitspreken, vraagt zich af of de door de gemeente opgelegde strikte neutraliteit leidt tot discriminatie die strijdig is met het Unierecht .

Persbericht van 28 november 2023

Arrest van het Hof van Justitie van 28 november 2023

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Legal Manager

Advocaat Arbeidsrecht