Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


HR-aspecten bij M&A transacties

Mr. Nele Van Kerrebroeck (Linklaters)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

Gelijkekansendecreet werd op 20 maart 2024 aangepast op vier punten (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 20 maart 2024 werd het ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 8 mei 2002 houdende evenredige participatie op de arbeidsmarkt en het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid, goedgekeurd door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement.

Het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansenen gelijkebehandelingsbeleid (het Gelijkekansendecreet) wordt aangepast in het kader van de volgende vier thema’s:

  • antidiscriminatiebeleid;
  • horizontaal gelijkekansenbeleid;
  • erkenning van partnerorganisaties;
  • toegankelijkheid.

Lees hier de volledige fiche van het decreet

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid