Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Aandachtspunten bij het opstellen
en analyseren van ICT-contracten

Mr. Lynn Pype en mr. Liesa Boghaert (Timelex)

Webinar op donderdag 16 mei 2024


Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024

Handel & Consument

Verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten en insolventie. Na het KB van 7 september 2023 is er nu ook KB van 18 februari 2024 (LegalNews)

29 februari 2024

Toepassing Digitaldiensten-verordening en recente ontwikkelingen (Eubelius)

27 februari 2024

Europese Commissie opent eerste formeel onderzoek onder DSA tegen Tiktok (Sirius Legal)

26 februari 2024

“Ne bis in idem” kan ook cumul beletten van zware “administratieve” boetes voor oneerlijke handelspraktijken (Stibbe)

26 februari 2024

Verplichte elektronische facturatie in België vanaf 1 januari 2026 (Vandelanotte)

21 februari 2024

Ongewenste communicatie: de wet van 8 februari 2024 (LegalNews)

21 februari 2024

De do’s en don’ts van een niet-concurrentiebeding in een zelfstandige dienstverlenings-overeenkomst (Reyns Advocaten)

21 februari 2024

Oprichting digitaal consumentenplatform komt er aan: wet van 31 januari 2024 (LegalNews)

19 februari 2024

Gun jumping: Hof van Justitie verduidelijkt wat wel en niet mag (Flex Advocaten)

19 februari 2024

Selectie van rechtspraak van het Hof van Justitie op prejudiciële vragen over consumentenrecht (Stibbe)

17 februari 2024

Lost in translation: is uw factuur opgemaakt in de juiste taal? (Caluwaerts Uytterhoeven)

15 februari 2024

Een onderneming blijft verantwoordelijk voor de misleidende vergelijkende reclame die externe consultant in haar voordeel publiceert (Stibbe)

15 februari 2024

Nieuwe verordening geografische aanduidingen voor ambachtelijke en industriële producten (Corbus Advocaten)

14 februari 2024

Belgisch hooggerechtshof maakt einde aan ‘Belgische Torpedo’: einde van een tijdperk? (Racine)

13 februari 2024

Verstrenging Kansspelwet in zicht (Caluwaerts Uytterhoeven)

12 februari 2024

Cash-betalingen: ondernemingen moeten die blijven aanvaarden (LegalNews)

9 februari 2024

De FSMA verstrekt informatie over de inwerkingtreding van de bankierseed en over de betrokken deontologische regels (FSMA)

8 februari 2024

Doorwerking Europese mededingingsregels in franchiseovereenkomsten (aternio)

8 februari 2024

De bankierseed: na de wet van 15 december 2023 is nu ook het uitvoerings-KB gepubliceerd in het Staatsblad (LegalNews)

7 februari 2024

Zorg dat uw onderneming niet wordt geschrapt uit de KBO! (Van Havermaet)

7 februari 2024

Contractual exclusion of commissions for commercial agents (EY Law)

6 februari 2024

Onbetaalde grensoverschrijdende factuur innen? Het kan! (Studio Legale)

1 februari 2024

Ambush marketing: ludieke actie of schadelijke inbreuk? (Novagraaf)

1 februari 2024

Het innen van facturen in een B2C-context: zijn uw invorderingsbeleid en algemene voorwaarden nog wel conform? (Argus Advocaten)

25 januari 2024

Het gevaar van greenwashing (Vandelanotte)

22 januari 2024

Oneerlijke concurrentie blootgelegd bij Le Creuset (Caluwaerts Uytterhoeven)

13 januari 2024

Influencers opgelet! Groeiende juridische verantwoordelijkheid van influencers (aternio)

9 januari 2024

Reclame langs de openbare weg (Crivits & Persyn)

6 januari 2024

Een negatieve google-recensie: uitoefening van het recht op vrije meningsuiting of een schending van het recht op goede naam? (Bricks Advocaten)

4 januari 2024

Twee nieuwe gronden voor ambtshalve doorhaling uit de KBO (Seeds of Law)

4 januari 2024

Overige nieuws: