Handel & Consument

Schulden van de consument: Wet van 4 mei 2023 houdende invoeging van boek XIX “Schulden van de consument” in het Wetboek van economisch recht in het Staatsblad van 23 mei 2023 (LegalNews)

24 mei 2023

Een evolutie in de tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden in B2B context (Ockier & Partners)

23 mei 2023

Derdenbeslag aan de hand van een onbetaalde factuur (Flex Advocaten)

22 mei 2023

Garantie op crypto? Niet wat het lijkt! (deJuristen)

18 mei 2023

Raad van State schorst (opnieuw) toelating pop-up bar in landschappelijk waardevol agrarisch gebied (Publius)

18 mei 2023

Het recht van de subagent op de uitwinningsvergoeding geïnd door de agent (Belexa Advocaten)

17 mei 2023

Overbruggingsrecht in het geval van noodsituaties. Wetsontwerp goedgekeurd op 11 mei 2023 (LegalNews)

12 mei 2023

Welke tekst moet er wettelijk op je bestelknop staan? (Sirius Legal)

9 mei 2023

Nieuwe EU-regels over de digitale diensten en markten treden binnenkort in werking (Seeds of Law)

8 mei 2023

Een nieuwe wind door het Reisrecht (?) (Nelissen Grade)

5 mei 2023

Franchisenemers houd rekening met enkele aandachtspunten bij het onderhandelen van een franchiseovereenkomst (Monard Law)

2 mei 2023

Reclame voor cryptocurrencies? Hou rekening met deze nieuwe regels! (Sirius Legal)

26 april 2023

Een forumkeuzebeding en een hyperlink in de algemene voorwaarden. Cassatie 30 maart 2023 (LegalNews)

24 april 2023

De invordering van internationale transportfacturatie, een geval apart (Flex Advocaten)

17 april 2023

Een wedstrijd of winactie organiseren op sociale media: slimme marketing of een verboden loterij? (Caluwaerts Uytterhoeven)

17 april 2023