Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 07/01/2020

De ministerraad heeft op 20 december 2019 het Actieplan 2020 Sociale Fraudebestrijding goedgekeurd.

Dit actieplan heeft als doel om een overzicht te geven van de prioritaire acties die in 2020 zullen worden ondernomen om de fraude inzake de sociale bijdragen en/of sociale uitkeringen te bestrijden.

Het actieplan is gebaseerd op de vijf strategische doelstellingen, waarover een overeenstemming is bereikt met alle betrokken actoren:

 1. verlaagde lasten op arbeid om de aantrekkelijkheid om sociale fraude te plegen te doen afnemen
 2. eenvoudigere wetgeving en administratie om transparantie en compliance te verhogen (inclusief digitalisering)
 3. grotere pakkans
 4. verhoogde slagkracht van de sociale inspectiediensten
 5. bestrijding van de grensoverschrijdende sociale fraude en sociale dumping, inclusief een verbeterde samenwerking in de strijd tegen sociale fraude binnen de Europese context (Europese en internationale maatregelen)

Meer info op de website van de Sociale Inlichtingen- en opsporingsdienst (SIOD).

Lees ook deze artikelen:
Studienamiddag ‘Sociale inspectie: uitbreiding van haar bevoegdheden’ (Gent – 4 december 2020)

Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers. Hiermee voert de overheid andermaal de strijd op tegen de sociale dumping en ermee gaande buitenlandse onderaannemers. Naar aanleiding van deze recente uitbreiding van bevoegdheden, zullen de sprekers een praktijkgericht overzicht geven van de bevoegdheden en de werking van de sociale inspectiediensten.

Sprekers

 • Mr. Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels
 • Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels

Meer informatie

Jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (Gent – 25 september 2020)

Op 25 september 2020 organiseert LegalNews.be in Gent de jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ in samenwerking met Intersentia.

Tijdens deze jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ worden vier uiteenzettingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. Na een update in de ochtend inzake sociale zekerheid en single permit komen in de namiddag de items salarisoptimalisatie en ontslag bij tewerkstelling in meer dan één land aan bod. De laatste uiteenzetting is gebaseerd op de 3-jaarlijkse publicatie door Deloitte van een uitgebreide studie omtrent internationaal ontslagrecht.

Sprekers

 • Dhr. Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ
 • Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Bart Elias, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Dhr. Filip Van Praet, senior manager PwC
 • Dhr. Nicolaas Vermandel, partner Deloitte Belastingconsulenten

Meer informatie 

 

Legal Manager