>>>Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Arbeidsovereenkomst met grensoverschrijdend karakter: toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht? Arbeidshof 2 oktober 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 28/03/2019

In deze zaak besliste het arbeidshof dat de werknemer die gewoonlijk in België zijn arbeid verricht, door de rechtskeuze voor het Nederlands recht niet de bescherming van het Belgisch recht mag verliezen.

Ook oordeelt het arbeidshof dat de Belgische rechter bevoegd is.

De arbeidsovereenkomst bepaalde in verband met de functie en standplaats dat de werknemer werd aangeworven als managing director Belgium, dus de eerste rechter aanvaardde dan ook terecht België als gewoonlijke plaats van tewerkstelling.

Ten aanzien van arbeidsovereenkomsten is immers de plaats waar de werknemer zijn arbeid verricht de enige plaats van uitvoering van een verbintenis die ter bepaling van de bevoegde rechter in aanmerking kan komen en het feit dat hij op bepaalde ogenblikken in Nederland diende te overleggen doet hieraan geen afbreuk.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof te Brussel van 2 oktober 2018

Deze problematiek komt op vrijdag 14 juni 2019 aan bod tijdens de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies (keuze om 2 of 4 sessies te volgen).

Mr. Sammy Bouzoumita geeft die dag, naar jaarlijkse gewoonte, de sessie ‘Toepasselijk recht en de bevoegde rechter bij internationale arbeidsovereenkomsten’.

Themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

2019-03-27T17:42:24+00:00 28 maart 2019|Categories: Arbeidsrecht - Ondernemingsrecht|Tags: , , |