Internationale belastingontwijking door de Belgische Staat? (Cazimir)

Uit de gelekte Paradise Papers blijkt dat de Belgische Maatschappij voor Internationale Investering participeert in ?Infra Asia Development Vietnam Ltd.?, een vennootschap gevestigd op de Britse Maagdeneilanden die o.a. investeert in een haven havenproject in Vietnam. Daarnaast blijkt er nog een tweede vennootschap ?Infra Asia Investment Vietnam?, gevestigd in Hong...

Detacheringsfraude : advocaat wijst op mogelijke impasse (LegalNews.be)

In ons nieuwsbericht van 13 november 2017 (Detachering en fraude met E 101-verklaring) berichtten we over de conclusie van advocaat-generaal Saugmandsgaard Øe (9 november 2017), waarin gesteld werd dat een rechter een E 101-verklaring buiten toepassing kan laten wanneer zij vaststelt dat deze verklaring op frauduleuze wijze is verkregen of ingeroepen....

Digitale consumptie & bescherming van de consument (Modo Advocaten)

Digitale inhoud, het nieuwe consumptiegoed Met een steeds grotere snelheid evolueren we naar een digitale consumptiemaatschappij waar digitale inhoud tastbare goederen vervangt. Digitale inhoud verwijst in de omgangstaal zowel naar digitale goederen als naar digitale diensten. Digitale goederen zijn goederen die enkel in de vorm van digitale data bestaan bijv....

Pas op met Initial Coin Offerings (ICO’S) (FSMA)

Wie investeert in Initial Coin Offerings (ICO?S) moet oog hebben voor de daaraan verbonden risico?s. In een waarschuwing trekt de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) de aandacht op deze risico?s en op signalen die kunnen wijzen op eventuele oplichting. Ook de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) publiceert...

Ontbinding van vennootschappen via gerechtelijke weg versoepeld (Aternio)

Sedert 12 juni 2017 is er een nieuwe procedure voor gerechtelijke ontbinding van vennootschappen.  Deze stelt striktere eisen aan vennootschappen en verleent de mogelijkheid tot snellere ontbinding voor zij die niet voldoen. Bijkomende bevoegdheid voor de kamers voor handelsonderzoek Voortaan mogen ook de kamers voor handelsonderzoek zelf het initiatief nemen om vorderingen...

Burgerlijke maatschap en onroerend goed : 5 praktijkgerichte vragen (LegalNews.be)

De burgerlijke maatschap is het controlevehikel bij uitstek voor roerend vermogen. Aandelen, vorderingen, beleggingsportefeuilles, kunst, ja zelfs oldtimers kunnen worden ingebracht in een burgerlijke maatschap in ruil voor deelbewijzen die dan kunnen worden geschonken. Mits de juiste planning, zorgt dit controlevehikel voor een vermindering van de verschuldigde erfbelasting, waarbij de...
Loading...