>Voeg code toe voor de </head> tag.woninghuur

Vervaltermijn vordering wegens uitzettingsvergoeding handelshuur vs. woninghuur: geen discriminatie (Schuermans Advocaten)

Indien een verhuurder een einde maakt aan een huurovereenkomst om het onroerend goed zelf te gebruiken maar de betrekking van het goed niet binnen de gestelde termijn en voorwaarden betrekt, is een huurder gerechtigd op een uitzettingsvergoeding. Dit geldt zowel voor woninghuur als voor handelshuur. Krachtens artikel 3§2 Woninghuurwet is

Hoe kan u zich als onbetaalde verhuurder beschermen? (Mr. Wolf)

Bij de verhuur van een onroerend goed loopt u als verhuurder steeds het risico van niet-betaling door uw huurder. Op zo’n moment is uw investering natuurlijk helemaal niet rendabel meer. De wetgever heeft niet een specifieke bescherming voorzien voor de onbetaalde verhuurder. Wij sommen deze graag kort voor u op.

2017-04-21T11:09:39+00:00 21 april 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kunnen samenwonenden voortaan individueel de huur opzeggen? (Pauwels Advocaten)

In een Arrest van 17 februari 2017 (C16.0381) oordeelt het Hof van Cassatie dat in geval van meerdere huurders  elke huurder individueel met de verhuurder een akkoord kan sluiten omtrent de beëindiging van de huurovereenkomst voor wat hem betreft.  Vanaf de beëindiging door de vertrekkende huurder, geldt de overblijvende huurder

2017-04-18T06:37:55+00:00 18 april 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Naar een Vlaamse huurcodex? (LegalWorld)

De Vlaamse regering krijgt in een decreet van 24 februari 2017 de bevoegdheid om alle private huurbepalingen te coördineren. Maar dat betekent nog niet dat er ook effectief een Vlaamse private huurcodex komt… Tijdens de laatste staatshervorming werd de bevoegdheid voor ‘de specifieke regels betreffende de huur van voor bewoning

2017-03-28T07:58:52+00:00 28 maart 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Huur en Airbnb, een jaar later (Pauwels Advocaten)

Exact één jaar geleden, op 4 februari 2016, sprak de Vrederechter van het Vierde Kanton te Brugge zich uit over een geval waarin een huurder via Airbnb kamers van zijn appartement (onder)verhuurde. De Vrederechter sprak de ontbinding van de huurovereenkomst uit, zij het voorwaardelijk. De gronden waarop de ontbinding van

2017-02-09T15:51:59+00:00 9 februari 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Kan één van de verhuurders op zijn eentje de ontbinding van de huur vorderen? (Pauwels Advocaten)

In een huurovereenkomst gebeurt het vaak dat er meerdere eigenaars als verhuurder optreden, bijvoorbeeld gehuwden, samenwonenden of gewone mede-eigenaars. In bepaalde gevallen zijn deze verhuurders onvrijwillig tezamen verhuurder geworden, doordat ze als erfgenaam tot de huurovereenkomst zijn toegetreden ingevolge het overlijden van de oorspronkelijk verhuurder. In deze gevallen zien wij

2017-01-24T17:18:38+00:00 24 januari 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Pandbeslag, een exclusief drukkingsmiddel ten voordele van de verhuurder (Pauwels Advocaten)

Voor verhuurders die te maken krijgen met wanbetaling, kan het  interessant zijn om voorafgaandelijk aan of gelijktijdig met de inleiding van een gerechtelijke procedure tot ontbinding van de huur, een pandbeslag te leggen op de aanwezige inboedel in het gehuurde goed. Pandbeslag is een exclusief middel dat de wet voorbehoudt

Huur, medehuur en feitelijke samenwoning (LegalWorld)

De wet beschermt de huisvesting in de door gehuwde en wettelijke samenwonende partners gehuurde gezinswoning. De regelgeving kampt echter met een aantal lacunes en onduidelijkheden. Tegelijkertijd bestaan ook bij feitelijke samenwoning discussies over de rechten en verplichtingen met betrekking tot de huurwoning. In een artikel in NjW wordt de actuele

2017-01-20T09:23:24+00:00 20 januari 2017|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Woninghuur: zijn beide partners huurder als slechts één het contract getekend heeft? (Mr. Wolf)

Het gebeurt regelmatig dat slechts één partner of echtgenoot de huurovereenkomst voor de woning van het koppel ondertekent. Wie is als huurder gehouden wanneer één partner of echtgenoot het huurcontract alleen ondertekend heeft? Zijn beide partners of echtgenoten huurder wanneer ze de gehuurde woning samen betrekken, ook al werd het

2016-12-02T09:49:44+00:00 2 december 2016|Categories: Personen- & Familierecht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

De brandverzekering – een must voor zowel eigenaar als huurder (Mister Wolf)

Een brandverzekering is niet alleen een must voor de eigenaar van een woning of appartement, maar ook voor de huurder is het van groot belang om een brandverzekering af te sluiten. Ten eerste beschermt de huurder op deze manier zijn eigen inboedel, die in rook zou kunnen opgaan en niet

2016-11-21T10:45:02+00:00 21 november 2016|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , , |