Bouwteam(overeenkomsten):
een praktijkgerichte analyse

Mr. Michael Thielens (MT Law)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
het nieuwe boek 6 is een feit

Prof. dr. Ignace Claeys en prof. dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 5 maart 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact inzake verzekeringen:
een analyse aan de hand van 10 knelpunten

Mr. Sandra Lodewijckx en mr. Pieter-Jan Van Mierlo (Lydian)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Het nieuwe Boek 6 en de impact
voor de bouw- en vastgoedsector:
10 aandachtspunten

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Clausule ‘afstand van verhaal’ in het huurcontract of toch beter een eigen brandverzekering? (Akurad Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Akurad Advocaten)

Wie een woning huurt is wettelijk verplicht zich te verzekeren voor de schade die hij aan het gebouw kan veroorzaken (de zgn. huurdersaansprakelijkheid, art. 29 WHD). De verhuurder kan de huurder hiervan ontslaan door een zgn. clausule ‘afstand van verhaal’ op te nemen in het huurcontract én in zijn eigen brandverzekering.

‘Afstand van verhaal’ is een optie in de wettelijk verplichte brandverzekering van de verhuurder (art. 29 WHD) waarbij een partij letterlijk afziet af van de mogelijkheid om verhaal op iemand anders uit te oefenen. In de relatie verhuurder-huurder betekent dit dat beiden afzien om in geval van schade verhaal uit te oefenen op elkaar.

Deze clausule wordt gebruikt om de schade te dekken die de huurder aan het pand van de eigenaar veroorzaakt wanneer de huurder zelf geen verzekering heeft afgesloten. Het verhoogt de prijs van de verzekeringspremie van de eigenaar met +/- 15 of 20%, hetgeen de facto wordt doorgerekend aan de huurder in de huurprijs.

De eigenaar krijgt zo de zekerheid dat de huurder ook effectief verzekerd is en huurschade correct vergoed wordt, terwijl anderzijds de huurder zelf geen brandverzekering moet afsluiten wat voor hem goedkoper is. Bij schade zal ook maar één verzekeraar kunnen regelen waardoor de schaderegeling sneller en vlotter zal verlopen. Let er alleszins op dat bij toekenning van afstand van verhaal de clausule wederzijds geldt.

Maar ‘ elke voordeel heb ook zn nadeel’ en dat vooral dan in het nadeel van de huurder :

  • Door de ‘afstand van verhaal’ kan de huurder zich niet op de verhuurder verhalen wanneer deze laatste aansprakelijk is voor de schade (bijvb. waterschade door een gebrek aan herstellingen aan het dak).
  • Idem wanneer de verhuurder geen aangifte wil doen van het schadegeval omdat hij de schade te beperkt vindt of zijn franchise niet de hoogte in wil jagen.
  • De huurder zonder eigen brandverzekering is niet verzekerd voor de schade aan zijn inboedel (tenzij hij deze apart verzekerd heeft) noch voor zijn aansprakelijkheid aan derden (bijvb. een al dan niet dodelijk slachtoffer in een brand).
  • Wanneer de verhuurder zijn premie niet betaalt zal de huurder zich door de afstand van verhaal niet op de verhuurder kunnen verhalen en zelf opdraaien voor de schade.
  • Wat als een familielid een raam beschadigt, bijvoorbeeld tijdens de verhuis? Op een eigen brandverzekering kan ook je familielid zich beroepen maar niet op de brandverzekering van je verhuurder. Deze laatste verzekering voorziet immers enkel een afstand van verhaal tegenover jou, zijn huurder.

Afstand van verhaal of toch maar een eigen brandverzekering?

Aan u de keuze …