>Voeg code toe voor de </head> tag.overmacht

Onrust op de de bouwmaterialenmarkt: Hoe omgaan met toeleveringsproblemen en prijsstijgingen ? (Reyns Advocaten)

Auteur: Jo De Schepper (Reyns Advocaten)Publicatiedatum: 17/06/2021 De afgelopen periode werd de bouwsector geconfronteerd met ongeziene prijsstijgingen op de markt van de bouwmaterialen. Grondstoffen zoals hout, metaal en MDI worden steeds schaarser, dit terwijl de vraag toeneemt. Het logisch gevolg is een tekort aan bouwmaterialen en forse prijsstijgingen van 30

2021-06-18T07:30:27+00:00 18 juni 2021|Categories: Bouwrecht Handelsrecht|Tags: , , |

Verlenging Corona-overmacht tot 31 maart 2021 bevestigd in het Belgisch Staatsblad (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & EngelsPublicatiedatum: 15/01/2021 Begin november 2020 kondigde de Federale regering een breed sociaaleconomisch steunpakket aan. Eén van de maatregelen in dit kader betrof het opnieuw openstellen van de tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht voor alle ondernemingen, en dit tot 31 maart 2021. Het K.B. dat deze maatregel bevestigde, is

2021-01-16T12:12:42+00:00 16 januari 2021|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Het Verenigd Koninkrijk (niet meer) afgesloten van de buitenwereld? Covid-19, Brexit, … Wat met de leveringen aan mijn Engelse klanten? (Ardent Advocaten)

Auteur: Ardent AdvocatenPublicatiedatum: 04/01/2021 Vroeger stelden we al dat Covid-19 niet zomaar kon beschouwd worden als overmacht waardoor we als leverancier onze leveringsverplichting ten aanzien van onze Engelse klant konden opschorten of zelfs gewoon niet uitvoeren. Alle aspecten van de relatie moesten daarbij bekeken worden: de specifieke inhoud van de

2021-01-06T14:42:05+00:00 6 januari 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

(Handels)huur in tijden van COVID-19: wie is het kind van de rekening? (Racine)

Auteurs: Stijn Claeys en Arne Baert (Racine) Publicatiedatum: 02/12/2020 Eerder deze maand berichtte de media uitgebreid over een opvallend vonnis van de vrederechter te Etterbeek, waarbij de huurder van een niet-essentiële handelszaak omwille van ‘Corona overmacht’ vrijgesteld wordt van betaling van de huur voor de periode van verplichte sluiting. Deze

2020-12-03T15:40:01+00:00 3 december 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Beheer van gehuurde panden in tijden van COVID-19: is de huur (volledig) verschuldigd? (Loyens & Loeff)

Auteur: Ariane Brohez, Lien Bellinck, Olivia Oosterlynck en Guillaume Carrozza (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 16/11/2020 Op 30 oktober 2020 sprak de vrederechter van Etterbeek zich uit over de impact van de COVID-19-maatregelen op handelshuur tijdens de eerste lockdownperiode. De vrederechter moest oordelen of de huurder (die een cosmeticabedrijf in het

2020-11-21T15:22:24+00:00 21 november 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Een fout van de deurwaarder: overmacht of niet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Jacques Vandeuren en Arne Fierens (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2020 De vraag of een fout van een deurwaarder als lasthebber, zoals het laten verstrijken van een termijn, overmacht uitmaakt in hoofde van de lastgever, zorgt al jaren voor controverse. Algemeen kan worden gesteld dat fouten of nalatigheden van de

2020-07-28T09:47:27+00:00 30 juli 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , , |

De imprevisieleer versus de overmachtsleer (Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen)

Auteur: Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen Publicatiedatum: 09/06/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht’, een  geactualiseerde tekst van een hoofdstuk van het boek ‘Overmacht’, een uitgave Intersentia (2015). Van de overmachtsleer moet de imprevisieleer worden onderscheiden. Deze laatste houdt in dat

2021-02-26T10:21:00+00:00 9 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

E-learning ‘Overmacht & imprevisie in het Belgische contractenrecht’

Deze e-learning is een product van SwiftSkills en werd gerealiseerd in samenwerking met LegalNews.be en met de wetenschappelijke ondersteuning van prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, die hierover uitgebreid heeft gedoceerd en gepubliceerd. Uiteraard is het onderwerp superactueel in deze Corona-tijden, gezien de vele vragen die heden ten dage

2020-10-12T07:18:08+00:00 2 juni 2020|Categories: Burgerlijk recht Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Invloed van het corona-virus op uw aannemingsovereenkomst (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jo Dewez (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: maart 2020 De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector voor onduidelijkheden en onzekerheid. In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de juridische gevolgen voor uw aannemingsovereenkomst die opgeschort zou worden ten gevolge

2020-04-13T12:09:49+00:00 13 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Overmacht en imprevisie in Corona-tijden: de invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw B.W. (wetsvoorstel van 3 april 2019) had veel juristen meer rechtszekerheid gegeven (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/04/2020 Overmacht: begrip en voorwaarden Artikelen 1147 en 1148 B.W bepaalt dat als de niet-nakoming, de niet-tijdige of de niet-behoorlijke nakoming van een contractuele verbintenis het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die aan de schuldenaar niet kan worden toegerekend, hij niet contractueel

2020-07-30T16:13:18+00:00 12 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |