>Voeg code toe voor de </head> tag.overmacht

Een fout van de deurwaarder: overmacht of niet? (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten)

Auteurs: Jacques Vandeuren en Arne Fierens (Waeterinckx Vansteenkiste Advocaten) Publicatiedatum: 13/07/2020 De vraag of een fout van een deurwaarder als lasthebber, zoals het laten verstrijken van een termijn, overmacht uitmaakt in hoofde van de lastgever, zorgt al jaren voor controverse. Algemeen kan worden gesteld dat fouten of nalatigheden van de

De imprevisieleer versus de overmachtsleer (Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen)

Auteur: Prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen Publicatiedatum: 09/06/2020 Dit is een uittreksel uit de tekst ‘Overmacht en imprevisie in het Belgische contractenrecht’, een  geactualiseerde tekst van een hoofdstuk van het boek ‘Overmacht’, een uitgave Intersentia (2015), een onderdeel van de cursus van de e-learning ‘Overmacht & imprevisie in het

2020-06-09T07:04:41+00:00 9 juni 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

E-learning ‘Overmacht & imprevisie in het Belgische contractenrecht’

Deze e-learning is een product van SwiftSkills en werd gerealiseerd in samenwerking met LegalNews.be en met de wetenschappelijke ondersteuning van prof. em. dr. Aloïs Van Oevelen, die hierover uitgebreid heeft gedoceerd en gepubliceerd. Uiteraard is het onderwerp superactueel in deze Corona-tijden, gezien de vele vragen die heden ten dage

2020-07-03T13:54:07+00:00 2 juni 2020|Categories: E-learning Verbintenissen & contracten|Tags: , |

Invloed van het corona-virus op uw aannemingsovereenkomst (Dehaese & Dehaese)

Auteur: Jo Dewez (Dehaese & Dehaese) Publicatiedatum: maart 2020 De door de overheid genomen maatregelen met betrekking tot het coronavirus zorgen ook in de aannemingssector voor onduidelijkheden en onzekerheid. In deze bijdrage wordt een kort overzicht gegeven van de juridische gevolgen voor uw aannemingsovereenkomst die opgeschort zou worden ten gevolge

2020-04-13T12:09:49+00:00 13 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , , |

Overmacht en imprevisie in Corona-tijden: de invoeging van boek 5 “Verbintenissen” in het nieuw B.W. (wetsvoorstel van 3 april 2019) had veel juristen meer rechtszekerheid gegeven (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 12/04/2020 Overmacht: begrip en voorwaarden Artikelen 1147 en 1148 B.W bepaalt dat als de niet-nakoming, de niet-tijdige of de niet-behoorlijke nakoming van een contractuele verbintenis het gevolg is van een vreemde oorzaak, zoals toeval of overmacht, die aan de schuldenaar niet kan worden toegerekend, hij niet contractueel

2020-07-30T16:13:18+00:00 12 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Het Coronavirus en overmacht in de bouwsector (Ockier Advocaten)

Auteur: Laurence Vanhoucke (Ockier Advocaten) Publicatiedatum: 27/03/2020 Het Coronavirus of Covid-19 virus verspreidt zich zeer snel… Naast de vanzelfsprekende impact op de volksgezondheid, stellen we vast dat ook ondernemingen enorm veel moeilijkheden ondervinden. Op vandaag horen we verhalen van uitgestelde leveringen, stopgezette werken, opgezegde contracten, bovendien worden ook veel events

2020-04-01T08:41:54+00:00 6 april 2020|Categories: Bouwrecht|Tags: , , |

Zwarte zwanen en commerciële contracten (K Law)

Auteurs: Frank Cleeren, David Van Iseghem en Lise Paulussen (K Law) Publicatiedatum: 28/03/2020 De impact van het hoogst onwaarschijnlijke op commerciële contracten In 2007 schreef auteur N. Taleb voor het eerst over zgn. “zwarte zwanen”, zijnde onvoorspelbare gebeurtenissen die een enorme (ook economische) impact hebben en achteraf aannemelijk en voorspelbaar

2020-03-28T14:33:15+00:00 28 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Coronavirus en handelshuur: overmacht, voor wie? (Peak Legal Advocaten)

Auteur: Maxime Caramin (Peak Legal Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 Een definitieve bevrijding van betalingsverplichtingen lijkt op grond van de algemene overmachtsregels nagenoeg niet mogelijk. Voor (handels)huurovereenkomsten kan een (tijdelijke) betalingsvrijstelling wel beargumenteerd worden. INLEIDING Op datum van schrijven van deze nieuwsbrief verbiedt de Federale Overheid (met uitzondering van een handvol essentiële

2020-03-28T14:25:02+00:00 28 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Is COVID-19 overmacht? Vier vuistregels (BDL&T Advocaten)

Auteur: Jennifer Callebaut (BDL&T Advocaten) Publicatiedatum: 19/03/2020 De maatregelen inzake COVID-19 hebben een immense impact op ons leven. De federale, Vlaamse, gemeentelijke en zelfs sectorale beperkingen die worden gesteld, kunnen ertoe leiden dat onze overeenkomsten niet (tijdig) worden uitgevoerd. Iedereen kan te maken krijgen met een medecontractant die zijn verbintenis

Impact van het Coronavirus op handelscontracten – Is het Coronavirus overmacht of niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele en Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: maart 2020 Er heerst heel wat onzekerheid over de gevolgen van het Covid-19-virus of Coronavirus. Niet alleen heeft het een enorme impact op het sociale leven, maar de maatregelen die door de overheid worden opgelegd laten interpretatie en zodoende onduidelijkheid toe