Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Handel & Consument’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Bouw – Actualia’

7 webinars on demand

Summer Deal
‘Het nieuwe goederenrecht’

6 webinars on demand

Het nieuwe verbintenissenrecht

Webinar on demand

De koop anno 2021 and beyond – Inclusief publicatie

Webinar on demand

Aanneming. Hoe omgaan met prijsstijgingen? (Merckx Advocaten)

Auteur: Tomas Merckx (Merckx Advocaten)

De sterk stijgende materiaalprijzen als gevolg van de Covid- en de Oekraïnecrisis zetten aannemers aan een prijsherzieningsclausule op te nemen in hun overeenkomsten.

De prijsherzieningsclausule: niet zonder risico.

Een prijsherzieningsclausule dient immers verplicht wederkerig te zijn en geldt dus niet enkel bij prijsstijgingen maar ook bij prijsdalingen. Dat betekent dat als u vandaag de overeenkomst sluit en morgen de bouwprijzen dalen, u uw eigen prijzen negatief zal moeten herzien en dus naar beneden . U bekomt dan net het omgekeerde dan dat wat u beoogde.

Een te overwegen alternatief: een overmachts- en/of een imprevisiebeding (zgn ‘hardship clause’) .

Waar een overmachtsclausule ingrijpt op onvoorziene situaties die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, maakt bij imprevisie de onvoorziene gebeurtenis de uitvoering slechts moeilijker, zwaarder of duurder waardoor het contractueel evenwicht gevoelig verstoord geraakt (denk maar aan de economische gevolgen van de Covidpandemie en de oorlog in Oekraïne. )

Imprevisiebedingen zijn aan weinig wettelijke beperkingen onderworpen en kunnen ruim ingevuld worden. Meestal voorzien ze in een heronderhandelingsplicht van partijen, soms gekoppeld aan een subsidiaire mogelijkheid tot opzegging, opschorting of aanpassing van de overeenkomst o.g.v. een bindende derdenbeslissing dan wel een partijbeslissing.

In het nieuwe Boek 5 Verbintenissenrecht van het NBW dat op 1 januari 2023 in werking treedt, wordt de imprevisieleer uitdrukkelijk opgenomen in het Belgische contractenrecht waarbij als ultimum remedium de rechter in een versnelde procedure zoals in kort geding het contractueel evenwicht zal kunnen herstellen door de overeenkomst aan te passen of te ontbinden.

Bron: Merckx Advocaten