>Voeg code toe voor de </head> tag.opstal

Erfpachtrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/07/2020 In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de oorspronkelijke Memorie van Toelichting uit het oorspronkelijke wetsontwerp van 31 oktober 2018. Lees hier de integrale Memorie van Toelichting  Lees hier het goedgekeurde wetsvoorstel Algemene redenen voor de wijzigingen Eerst

2020-07-03T08:46:19+00:00 3 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Opstalrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/07/2020 In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de oorspronkelijke Memorie van Toelichting uit het oorspronkelijke wetsontwerp van 31 oktober 2018. Lees hier de integrale Memorie van Toelichting  Lees hier het goedgekeurde wetsvoorstel Algemene redenen voor de wijzigingen Eerst

2020-07-03T08:39:32+00:00 3 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2020 Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit artikel zetten

2020-05-16T10:19:49+00:00 16 mei 2020|Categories: Directe belastingen Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Het toestaan van opstalrechten kan overeenkomstig het Nieuw Burgerlijk Wetboek voor 99 jaar en zelfs langer! (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: april 2020 Na bijna 200 jaar trekt het Nieuw Burgerlijk Wetboek de maximumduur van (zelfstandige) opstalrechten op van 50 jaar naar 99 jaar. In bepaalde gevallen kan de grondeigenaar zelfs uitdrukkelijk een eeuwigdurend opstalrecht toestaan. Huidige regeling.  Een opstalrecht heeft in beginsel een maximale duurtijd

2020-05-16T09:02:50+00:00 16 mei 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Opstal in een nieuw jasje (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 02/04/2020 In deze laatste E-zine over het vernieuwde goederenrecht, staan we stil bij de wijzigingen die het NBW aanbrengt aan het recht van opstal. Inzonderheid de verlenging van de maximale duurtijd van het recht van opstal biedt interessante perspectieven aan heterogene onroerende complexen. Een verlenging van

2020-04-08T12:49:59+00:00 13 april 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Opstalrecht anno 2020: modernisering door nieuw goederenrecht (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 26/02/2020 Komt dat zien, komt dat zien! De familie “Nieuwe Wetgeving” heeft er nog een zusje bij: het nieuwe goederenrecht! De Wet tot hervorming van het goederenrecht is op 31 januari 2020 goedgekeurd in het parlement. De Wet voorziet in volledig nieuwe regels inzake eigendom,

2020-03-02T16:47:51+00:00 3 maart 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Erfpacht en opstal: wat zijn de motieven voor de wijzigingen in de Wet van 4 februari 2020 houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, gepubliceerd in het Staatsblad van 17 maart 2020? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 02/02/2020 1. Erfpacht Oorspronkelijk De regeling inzake erfpacht in de Wet van 10 januari 1824 is geformuleerd in termen van een zeer bijzonder contract. Hieruit sprak vooral de vrees, in de vroege 19e eeuw, dat het eigendomsrecht zou verwateren en zelfs in het gedrang zou worden gebracht

2020-07-03T08:30:50+00:00 2 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Overdracht van opstal en erfpacht voortaan in meeste gevallen vrijgesteld van personenbelasting (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 02/09/2019 Tot voor kort werd men als natuurlijke persoon steeds belast in de personenbelasting op de vergoeding die men als opstalhouder of erfpachthouder ontving bij de overdracht van het recht van opstal respectievelijk recht van erfpacht. Met de wet van 22 april 2019 heeft de wetgever

2019-09-06T06:43:38+00:00 9 september 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , , |

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van een bedrijfsgebouw (Lemon Consult)

Auteur: Steve Bossuyt (Lemon Consult) Publicatiedatum: 28/08/2019 Het aankopen van een bedrijfsgebouw is voor een onderneming een belangrijke beleidsbeslissing. Het is dan ook een must om deze investering vooraf aan een grondige analyse te onderwerpen. Er zijn immers tal van mogelijkheden om de investering te structureren, elk met hun voor- en

Opstalconstructies vanuit een andere invalshoek (Delboo)

Auteur: Emile Van Tongerloo (Delboo) Publicatiedatum: februari 2019 Het Hof van Beroep te Brussel moest zich recent buigen over de fiscale behandeling van een zogenaamde ‘opstalconstructie’. Opmerkelijk is dat het Hof de argumentatie van de belastingplichtige niet volgt, maar dat de belastingplichtige toch ontsnapt aan belasting. Hoe? Wat is een opstalconstructie?

2019-03-12T09:12:59+00:00 12 maart 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |