Volume-eigendom: de derde dimensie in het goederenrecht (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf, Elke Paenhuysen en Tom Lenaerts (adhemar.law) Het langverwachte Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW), dat het nieuwe goederenrecht omvat, is op 1 september 2021 in werking getreden. Hoewel deze vernieuwde materie nog steeds zeer vertrouwd aanvoelt, heeft de wetgever toch enkele wijzingen doorgevoerd die de nodige aandacht verdienen. In deze nieuwsbrief…

Lees meer

Wetgever verduidelijkt het beslag- en hypotheekverbod van accessoire opstalrechten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 20/08/2021 Het vernieuwde goederenrecht werd reeds uitvoerig door ons besproken in verschillende eerdere e-zines en opeenvolgende bijdragen in Nieuwsbrief Notariaat;  Middels deze e-flash gaan wij in op een recente aanvulling met betrekking tot het in artikel 3.182  van het Burgerlijk Wetboek (BW) geformuleerde beslag- en hypotheekverbod van het accessoir opstalrecht; Deze recente toevoeging is…

Lees meer

Eigendom in 3D – Het nieuwe opstalrecht (Laurius)

Auteur: Michael Bollen (Laurius) Publicatiedatum: september 2020  Boek 3 “Goederen” van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, en dan vooral het vernieuwde opstalrecht, creëert vanaf 1 september 2021 heel wat nuttige perspectieven voor de vastgoedsector, met name voor de complexere vastgoedprojecten. Het opsplitsen in volumes wordt duidelijker geregeld en onder bepaalde voorwaarden kan het opstalrecht zelfs ten…

Lees meer

Opstalrecht en waarom erfpacht in bepaalde gevallen interessanter is (Seeds of Law)

Auteurs: Ulrike Beuselinck, Imad Touil en Yousra Aberike (Seeds of Law) Publicatiedatum: 14/07/2020 Het nieuwe goederenrecht voert twee nieuwe elementen in binnen de figuur van het opstalrecht. Deze hebben te maken met het volume van de geplande bouwwerken en de maximale duurtijd van het opstalrecht zelf. In bepaalde gevallen kan het dan ook interessanter zijn…

Lees meer

Vestig vandaag al een eeuwigdurend opstalrecht (Eubelius)

Auteurs: Vincent Sagaert en Fien Martens (Eubelius) Publicatiedatum: 10/09/2020 Een opstalrecht is niet langer beperkt tot 50 jaar. Voortaan kan u een opstalrecht voor 99 jaar of zelfs eeuwigdurend vestigen. Dat opent nieuwe perspectieven. In februari 2020 zag een ingrijpende hervorming van het goederenrecht het licht, die Eubelius-advocaat Vincent Sagaert samen met zijn Franstalige collega Prof. P.…

Lees meer

Help, de houder van mijn recht van opstal is failliet!? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 16/09/2020 Stel u voor… U bent eigenaar van een grond, maar u hebt zelf geen intenties om daarmee iets te doen. Anderzijds zijn er mensen die een gebouw willen plaatsen maar er de grond niet voor vinden. In de wondere wereld van de zakelijke rechten, kunnen die 2 personen elkaar…

Lees meer

Overdracht erfpacht en opstal fiscaal interessant (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio) Publicatiedatum: 14/07/2020 Er beweegt de laatste tijd heel wat in het goederenrecht. Zo is het Burgerlijk Wetboek – dat nog dateerde van de tijd van Napoleon – nog maar net grondig herschrijven. De wetgever stopt de begrippen ‘erfpacht’, ‘opstal’ en ‘vruchtgebruik’ daarbij in een volledig nieuw kleedje. Dit nieuwe goederenrecht treedt pas in…

Lees meer

Erfpachtrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/07/2020 In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de oorspronkelijke Memorie van Toelichting uit het oorspronkelijke wetsontwerp van 31 oktober 2018. Lees hier de integrale Memorie van Toelichting  Lees hier het goedgekeurde wetsvoorstel Algemene redenen voor de wijzigingen Eerst en vooral moet erop worden…

Lees meer

Opstalrecht: een overzicht van de nieuwe artikelen, telkens verduidelijkt met de motivering uit de Memorie van Toelichting (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 03/07/2020 In deze bijdrage, sommen we de nieuwe artikelen op, telkens met een eigen selectie uit de oorspronkelijke Memorie van Toelichting uit het oorspronkelijke wetsontwerp van 31 oktober 2018. Lees hier de integrale Memorie van Toelichting  Lees hier het goedgekeurde wetsvoorstel Algemene redenen voor de wijzigingen Eerst en vooral moet erop worden…

Lees meer

Het nieuwe goederenrecht: een eerste kritische kijk op de gevolgen voor fiscaliteit en vermogensplanning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 14/05/2020 Net voor de ingang van “de lockdown light” werd in het Belgisch Staatsblad het nieuwe goederenrecht gepubliceerd. Uit de parlementaire voorbereiding blijkt dat de schrijvers hebben getracht om ons huidig systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen, te moderniseren en te flexibiliseren. In dit artikel zetten wij voor u enkele opvallende…

Lees meer