>Voeg code toe voor de </head> tag.handelshuur

COVID-19 en de impact op de huurrelaties (Laurius)

Auteur: Laurius Publicatiedatum: 10/04/2020 1. Algemeen Tijdens deze Covid-19-pandemie worstelt de vastgoedsector met de vraag hoe om te gaan met de vragen die gesteld worden inzake de betalingsverplichting van de huurder. Velen hoopten dat de Belgisch overheid hierover meer duidelijkheid zou scheppen, door hieromtrent een beslissing te nemen (door bijvoorbeeld

Coronavirus en handelshuur: overmacht, voor wie? (Peak Legal Advocaten)

Auteur: Maxime Caramin (Peak Legal Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 Een definitieve bevrijding van betalingsverplichtingen lijkt op grond van de algemene overmachtsregels nagenoeg niet mogelijk. Voor (handels)huurovereenkomsten kan een (tijdelijke) betalingsvrijstelling wel beargumenteerd worden. INLEIDING Op datum van schrijven van deze nieuwsbrief verbiedt de Federale Overheid (met uitzondering van een handvol essentiële

2020-03-28T14:25:02+00:00 28 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Impact van het Coronavirus op handelscontracten – Is het Coronavirus overmacht of niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele en Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: maart 2020 Er heerst heel wat onzekerheid over de gevolgen van het Covid-19-virus of Coronavirus. Niet alleen heeft het een enorme impact op het sociale leven, maar de maatregelen die door de overheid worden opgelegd laten interpretatie en zodoende onduidelijkheid toe

Corona en handelshuur: kan de huurder zijn betaling opschorten? (Everest Advocaten)

Auteur: Frank Burssens (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 24/03/2020 De verplichte sluiting van de winkels is een financieel drama voor de uitbaters. Meer en meer huurders beslissen eenzijdig om de betaling van de huur stop te zetten en roepen daartoe overmacht in. Bekeken door de bril van de huurder lijkt dit billijk

2020-03-23T15:22:24+00:00 24 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Pop-up huur: een eigen regime voor handelshuur van korte duur in elk van de drie gewesten (Schoups)

Auteur: Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups)  Publicatiedatum: 19/11/2019 Bij de huur van een handelspand voor een korte duur, zoals bij de uitbating van een “pop-up store”, hebben elk van onze drie gewesten thans een regeling uitgevaardigd. Er gelden wel subtiel verschillende regels in de drie gewesten. Als laatste beschikt het Brussels Hoofdstedelijk

2019-11-23T11:09:14+00:00 28 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Handelshuur: verlies huurvermindering bij opzegging door huurder is nietig. Cassatie-arrest van 9 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: Legalnews.be Publicatiedatum: 05/10/2019 Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2019, waarbij beslist werd dat een contractuele clausule die voorziet in het verlies van genoten huurvermindering in geval van opzegging van de handelshuurovereenkomst

2019-10-05T08:40:47+00:00 5 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Uitzetting van handelshuurder door nieuwe eigenaar. Kan dat zomaar? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 06/09/2019 Is het interessant om een onroerend goed aan te kopen waarin een handelshuurder is gevestigd? Kan ik als nieuwe eigenaar de handelshuurder uit het gehuurde pand zetten? Wat zijn de rechten van de nieuwe eigenaar? Is er een geschreven handelshuurovereenkomst nodig om van handelshuur te kunnen spreken? Dit

2019-09-11T07:36:21+00:00 14 september 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Herziening van de huurprijs bij handelshuur (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 27/08/2019 Stel dat u verhuurder of huurder bent van een handelspand gelegen aan een belangrijke invalsweg net buiten de dorpskern. Lopende de huurovereenkomst kunnen zich steeds bepaalde omstandigheden voordoen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van lokale wegenwerken waardoor het handelspand tijdelijk slecht bereikbaar is maar waarna de parkeergelegenheden

2019-08-31T14:39:06+00:00 31 augustus 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Pop-up in de drie gewesten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/05/2019 Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een

2019-05-24T07:26:09+00:00 26 mei 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Handelshuur : interessant Cassatie-arrest van 6 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/10/2018 Dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) wijst op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 6 september 2018, waar twee belangrijke standpunten werden ingenomen: 1. Een bvba is in de regel geen kapitaalvennootschap in de zin van artikel 17 Handelshuurwet (zie ook zijn boek ‘Handelshuur, Antwerpen,

2018-10-02T05:52:04+00:00 1 oktober 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |