>Voeg code toe voor de </head> tag.handelshuur

Extra steun voor handelshuurders in moeilijkheden: een lening met of zonder bemiddeling (adhemar.law)

Auteurs: Stefanie Debeuf en Elke Paenhuysen (adhemar.law) Publicatiedatum: 16/07/2020 Sinds maart 2020 werden er door de federale regering allerlei maatregelen genomen om de impact van het coronavirus tot een minimum te beperken. Deze maatregelen hadden tot gevolg dat verschillende ondernemingen geheel of gedeeltelijk hun deuren moesten sluiten. Hierdoor werden er

2020-07-18T09:51:00+00:00 20 juli 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

De corona-handelshuurlening: De Vlaamse Regering schiet voor als de verhuurder “betaalt” (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet Publicatiedatum: 04/06/2020 Door de maatregelen van de Nationale veiligheidsraad werd een groot deel van de Belgische ondernemingen verplicht om de deuren te sluiten. Velen zagen hun inkomsten aanzienlijk dalen. Voor de ondernemingen die daardoor moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen, voorziet de Vlaamse regering nu de

2020-06-05T13:42:23+00:00 5 juni 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

COVID-19: Vlaamse Regering sluit akkoord inzake handelshuur (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 02/06/2020 Ten gevolge van de COVID-19 crisis ondervinden heel wat ondernemers problemen met het betalen van de huurgelden; Op voorstel van UNIZO en Minister van Economie Hilde Crevits, heeft de Vlaamse Regering een handelshuurakkoord uitgewerkt, dat op 29 mei 2020 bij besluit van de Vlaamse Regering werd goedgekeurd (het Besluit); Het Besluit

2020-06-05T08:57:52+00:00 5 juni 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

COVID-19 en de impact op de huurrelaties (Laurius)

Auteur: Laurius Publicatiedatum: 10/04/2020 1. Algemeen Tijdens deze Covid-19-pandemie worstelt de vastgoedsector met de vraag hoe om te gaan met de vragen die gesteld worden inzake de betalingsverplichting van de huurder. Velen hoopten dat de Belgisch overheid hierover meer duidelijkheid zou scheppen, door hieromtrent een beslissing te nemen (door bijvoorbeeld

Coronavirus en handelshuur: overmacht, voor wie? (Peak Legal Advocaten)

Auteur: Maxime Caramin (Peak Legal Advocaten) Publicatiedatum: 26/03/2020 Een definitieve bevrijding van betalingsverplichtingen lijkt op grond van de algemene overmachtsregels nagenoeg niet mogelijk. Voor (handels)huurovereenkomsten kan een (tijdelijke) betalingsvrijstelling wel beargumenteerd worden. INLEIDING Op datum van schrijven van deze nieuwsbrief verbiedt de Federale Overheid (met uitzondering van een handvol essentiële

2020-03-28T14:25:02+00:00 28 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , , |

Impact van het Coronavirus op handelscontracten – Is het Coronavirus overmacht of niet? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele en Gert Damiaans (Argus Advocaten) Publicatiedatum: maart 2020 Er heerst heel wat onzekerheid over de gevolgen van het Covid-19-virus of Coronavirus. Niet alleen heeft het een enorme impact op het sociale leven, maar de maatregelen die door de overheid worden opgelegd laten interpretatie en zodoende onduidelijkheid toe

Corona en handelshuur: kan de huurder zijn betaling opschorten? (Everest Advocaten)

Auteur: Frank Burssens (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 24/03/2020 De verplichte sluiting van de winkels is een financieel drama voor de uitbaters. Meer en meer huurders beslissen eenzijdig om de betaling van de huur stop te zetten en roepen daartoe overmacht in. Bekeken door de bril van de huurder lijkt dit billijk

2020-03-23T15:22:24+00:00 24 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Pop-up huur: een eigen regime voor handelshuur van korte duur in elk van de drie gewesten (Schoups)

Auteur: Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups)  Publicatiedatum: 19/11/2019 Bij de huur van een handelspand voor een korte duur, zoals bij de uitbating van een “pop-up store”, hebben elk van onze drie gewesten thans een regeling uitgevaardigd. Er gelden wel subtiel verschillende regels in de drie gewesten. Als laatste beschikt het Brussels Hoofdstedelijk

2019-11-23T11:09:14+00:00 28 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Handelshuur: verlies huurvermindering bij opzegging door huurder is nietig. Cassatie-arrest van 9 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: Legalnews.be Publicatiedatum: 05/10/2019 Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2019, waarbij beslist werd dat een contractuele clausule die voorziet in het verlies van genoten huurvermindering in geval van opzegging van de handelshuurovereenkomst

2019-10-05T08:40:47+00:00 5 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Uitzetting van handelshuurder door nieuwe eigenaar. Kan dat zomaar? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 06/09/2019 Is het interessant om een onroerend goed aan te kopen waarin een handelshuurder is gevestigd? Kan ik als nieuwe eigenaar de handelshuurder uit het gehuurde pand zetten? Wat zijn de rechten van de nieuwe eigenaar? Is er een geschreven handelshuurovereenkomst nodig om van handelshuur te kunnen spreken? Dit

2019-09-11T07:36:21+00:00 14 september 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |