Belastingvoordeel voor de handelsverhuurder die huur kwijtscheldt (Gevaco Advocaten)

Auteur: Katleen Lemmens (Gevaco Advocaten) Begin dit jaar heeft de federale overheid een maatregel ingevoerd, dewelke verhuurders van panden, bestemd voor professioneel gebruik, er van moest overtuigen om de huur van deze panden, verschuldigd voor de periode van omwille van de covid-19-pandemie verplicht opgelegde sluiting, geheel of gedeeltelijk kwijt te schelden. In geval van kwijtschelding…

Lees meer

De handelshuurhernieuwing: Waarop letten? (Forum Advocaten)

Auteurs: Maarten Verboven en Ilse De Geyter (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 05/08/2021 Iedere handelshuurder heeft recht op drie huurhernieuwingen. Dit is van cruciaal belang om de continuïteit van de handelszaak te kunnen verzekeren. Na deze drie huurhernieuwingen heeft de huurder geen recht meer op een volgende huurhernieuwing zodat de handelshuurovereenkomst in principe definitief eindigt zonder recht…

Lees meer

Rechtsmisbruik bij handelshuur (Belexa Advocaten)

Auteur: Mathieu Malfait (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 26/04/2021 Hoewel huurachterstallen in het kader van een handelshuurovereenkomst doorgaans worden beschouwd als een ernstige tekortkoming van de huurder die de ontbinding van de handelshuur rechtvaardigt, herinnerde het Hof van Cassatie recent in een arrest van 4 maart 2021 nogmaals dat een titularis van een recht zulks niet onbegrensd…

Lees meer

Erfpacht als alternatief voor handelshuur: de wijsheid in (erf)pacht? (Crivits & Persyn)

Auteur: Lies Sinnaeve (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 27/04/2021 Bij verhuur voor kleinhandel lijkt de toepassing van de handelshuurwet onvermijdelijk. Het keurslijf daarvan – veel bepalingen zijn immers dwingend van toepassing – komt echter niet altijd goed uit. Nochtans kan ook erfpacht een optie zijn. Net als bij huur worden door een erfpachtovereenkomst de genotsrechten over…

Lees meer

Rechtsmisbruik bij beëindiging handelshuur wegens achterstallen. Cassatie-arrest van 4 maart 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews Publicatiedatum: 01/04/2021 De principes Le principe de l’exécution de bonne foi des conventions, consacré par l’article 1134, alinéa 3, de l’ancien Code civil, interdit à une partie à un contrat d’abuser des droits que lui confère celui-ci. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de…

Lees meer

De pop-upshop in het huurrecht: nuttig in coronatijden? (Arkalis Advocaten)

Auteur: Klaas Candry (Arkalis) Publicatiedatum: 29/01/2021 De coronacrisis heeft een zware impact op de Belgische economie: volgens een onderzoek van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) hebben, ondanks de steunmaatregelen op verschillende niveaus, twintig procent van de ondernemingen aanzienlijke liquiditeitsproblemen.(1) Een golf aan faillissementen lijkt dan ook intussen onvermijdbaar, zeker nu  versoepelingen van de geldende coronamaatregelen…

Lees meer

Corona-handelshuurlening uitgebreid tot 4 maanden huur (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 28/12/2020 In onze nieuwsberichten van 29 september 2020 informeerden wij al over de handelshuurlening, in het leven geroepen om ondernemingen getroffen door de coronapandemie te ondersteunen. Deze regeling wordt nogmaals uitgebreid vanaf 4 januari 2021. De wijzigingen zijn de volgende: de handelshuurlening kan tot vier maanden bedragen (i.p.v. twee maanden),…

Lees meer

Moet de handelshuurder de huur betalen voor de periode van lock-down? (Argus Advocaten)

Auteur: Dirk Vandecasteele (Argus Advocaten) Publicatiedatum: 30/11/2020 Dat de winkels op 01.12.2020 na een tweede lock-down terug openen is goed nieuws.  Het neemt echter niet weg dat heel wat eigenaars-verhuurders met de wrange vaststelling blijven dat hun huurder (opnieuw) weigerde om huur te betalen.   Terecht of niet ? Als raadsman van meerdere belangrijke ontwikkelaars en…

Lees meer