>Voeg code toe voor de </head> tag.handelshuur

Pop-up huur: een eigen regime voor handelshuur van korte duur in elk van de drie gewesten (Schoups)

Auteur: Gertjan Van Hoeyweghen (Schoups)  Publicatiedatum: 19/11/2019 Bij de huur van een handelspand voor een korte duur, zoals bij de uitbating van een “pop-up store”, hebben elk van onze drie gewesten thans een regeling uitgevaardigd. Er gelden wel subtiel verschillende regels in de drie gewesten. Als laatste beschikt het Brussels Hoofdstedelijk

2019-11-23T11:09:14+00:00 28 november 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Handelshuur: verlies huurvermindering bij opzegging door huurder is nietig. Cassatie-arrest van 9 september 2019 (LegalNews.be)

Auteur: Legalnews.be Publicatiedatum: 05/10/2019 Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 9 september 2019, waarbij beslist werd dat een contractuele clausule die voorziet in het verlies van genoten huurvermindering in geval van opzegging van de handelshuurovereenkomst

2019-10-05T08:40:47+00:00 5 oktober 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Uitzetting van handelshuurder door nieuwe eigenaar. Kan dat zomaar? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 06/09/2019 Is het interessant om een onroerend goed aan te kopen waarin een handelshuurder is gevestigd? Kan ik als nieuwe eigenaar de handelshuurder uit het gehuurde pand zetten? Wat zijn de rechten van de nieuwe eigenaar? Is er een geschreven handelshuurovereenkomst nodig om van handelshuur te kunnen spreken? Dit

2019-09-11T07:36:21+00:00 14 september 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Herziening van de huurprijs bij handelshuur (Forum Advocaten)

Auteur: Forum Advocaten Publicatiedatum: 27/08/2019 Stel dat u verhuurder of huurder bent van een handelspand gelegen aan een belangrijke invalsweg net buiten de dorpskern. Lopende de huurovereenkomst kunnen zich steeds bepaalde omstandigheden voordoen. Bijvoorbeeld het uitvoeren van lokale wegenwerken waardoor het handelspand tijdelijk slecht bereikbaar is maar waarna de parkeergelegenheden

2019-08-31T14:39:06+00:00 31 augustus 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Pop-up in de drie gewesten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 13/05/2019 Op 9 mei 2019 is de Brusselse Ordonnantie betreffende de handelshuur van korte duur gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De ordonnantie treedt in werking op 19 mei 2019 en is van toepassing op huurovereenkomsten die zijn afgesloten na haar inwerkingtreding. In wat volgt wordt een

2019-05-24T07:26:09+00:00 26 mei 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |

Handelshuur : interessant Cassatie-arrest van 6 september 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/10/2018 Dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) wijst op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 6 september 2018, waar twee belangrijke standpunten werden ingenomen: 1. Een bvba is in de regel geen kapitaalvennootschap in de zin van artikel 17 Handelshuurwet (zie ook zijn boek ‘Handelshuur, Antwerpen,

2018-10-02T05:52:04+00:00 1 oktober 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

De handelshuur : inhoud van de overeenkomst (Sirius Legal)

Auteur: Joep Van der Fraenen (Sirius Legal) Publicatiedatum: 17/06/2018 De handelshuurovereenkomst De handelshuurovereenkomst regelt de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder van een onroerend goed dat dienst doet als ‘handelspand”. Deze bijdrage wijst u op de belangrijkste componenten die een handelshuurovereenkomst best dient te bevatten. De handelshuurwet primeert

2018-07-17T14:51:42+00:00 17 juli 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Handelshuur – Opzeg voor eigen gebruik (Clabots Advocaten)

Auteurs: Astrid Clabots en Debbie Melissas (Clabots Advocaten) Publicatiedatum: 01/06/2018 Wanneer u een handelspand verhuurt zal doorgaans in het (standaard) contract vermeld staan dat u op bepaalde tijdstippen over de mogelijkheid beschikt om de huurovereenkomst op te zeggen omwille van ‘eigen gebruik’. Dit is ook nodig, want de wet op de handelshuur (hierna Handelshuurwet) vermeldt dat een verhuurder inderdaad alleen

Handelshuur : kennisgeving opzegging is volgens Cassatie ogenblik van aanbieding aangetekende brief en niet van effectieve kennisname! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 11/04/2018 Via een post op LinkedIn wijst dr. Kristof Vanhove (advocaat-vennoot Integra) op het recente arrest van het Hof van Cassatie van 8 maart 2018, waarbij het Hof beslist heeft dat de kennisgeving van een opzegging door een (handels)huurder op grond van artikel 3, lid 3 Handelshuurwet

2018-04-12T09:03:46+00:00 11 april 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

Huurregime voor pop-ups : een mini-handelshuur (Lige Advocaten)

Auteurs: Tom Toremans,  Sidney Van Wellen en Matthias Helsen (Lige Advocaten) Publicatiedatum: 16/03/2018 De pop-upzaak is op korte tijd een vertrouwd fenomeen geworden in ons straatbeeld. De wetgever heeft hiervoor een nieuw huurregime gecreëerd in het “decreet houdende huur van korte duur van handel en ambacht” van 17 juni 2016. Biedt dit decreet de verhoopte

2018-03-19T14:23:53+00:00 19 maart 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , , |