>Voeg code toe voor de </head> tag.erfbelasting

Onroerende goederen vrijwaren van erfbelasting via inbreng in een vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Elien Rousseeuw (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 21/02/2020 Onroerende goederen vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van onroerende goederen is immers schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar de schenking van roerende goederen bij registratie aan een vlak tarief wordt belast. Vanuit die optiek kan de

Wat als goederen van de nalatenschap pas na jaren boven water komen? Wat betekent dat voor de erfbelasting? (Ferenc Ballegeer)

Auteur: Ferenc Ballegeer, advocaat Publicatiedatum: 03/03/2020 Onbekende activa en de verjaringstermijn in Vlaanderen en Brussel/Wallonië In het geval van buitenlandse beleggingen kan het gebeuren dat de erfgenamen geen weet hebben van deze beleggingen. Deze activa zullen dan niet aangegeven zijn in de oorspronkelijke aangifte van nalatenschap. De buitenlandse bank of

2020-03-02T16:14:55+00:00 3 maart 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Vlabel veroordeelt (casus met) herroepelijke “schenking over de echtgeno(o)t(e)” (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteur: Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/02/2020 Wie een schenking wenst door te voeren, dient rekening te houden met het onherroepelijk karakter ervan: gegeven is en blijft gegeven! Hierop bestaat evenwel één uitzondering: als de schenking gedaan wordt aan de echtgeno(o)t(e) buiten huwelijkscontract, dan kan deze steeds en zonder

Het verblijvingsbeding voor onverdeelde eigen goederen (KPMG)

Auteur: KPMG Publicatiedatum: januari 2020 Het nieuwe huwelijksvermogensrecht bevestigt uitdrukkelijk dat bepaalde clausules in een huwelijkscontract ter regeling van een onverdeeldheid tussen echtgenoten die gehuwd zijn met scheiding van goederen een huwelijksvoordeel kunnen vormen. In een recente ruling heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna: VLABEL) zich voor het eerst uitgesproken over

Eventueel vruchtgebruik: over hoe “misschien”, echt kan worden (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 30/01/2020 Vruchtgebruik: you love it or you hate it. Menig artikel werd reeds gewijd aan dit zakelijk recht. Zo ook door aternio. Ondermeer in een eerdere bijdrage behandelden we alvast enkele types van vruchtgebruik. Maar wist u dat er ook zoiets bestaat als het eventuele vruchtgebruik? Vruchtgebruik “klassiek” De

2020-02-08T11:01:32+00:00 10 februari 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , , |

“Langst-leeft-al-heeft” in een scheiding van goederen – nieuwe planningstechniek (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: januari 2020  In een recente beslissing heeft VLABEL bevestigd dat een verblijvingsbeding op onverdeelde goederen in een stelsel van scheiding van goederen niet aan erfbelasting wordt onderworpen. Een nieuwe planningsmogelijkheid met veel potentieel dient zich zowaar aan. Wat? Een verblijvingsbeding is een beding in een huwelijkscontract waarbij

Het verblijvingsbeding inzake onverdeelde goederen is niet belastbaar volgens Vlabel (HCGB Advocaten)

Auteur: HCGB Advocaten Publicatiedatum: 06/01/2020 Vlabel deponeerde een mooi kerstcadeau onder de kerstboom voor de successieplanners. De door een  vindingrijk advocatenkantoor uitgedokterde huwelijksvermogensrechtelijke clausule van verblijving van een onverdeeldheid aan de langstlevende echtgenoot, werd immers door Vlabel als niet-belastbaar bevonden in de erfbelasting. De clausule houdt in dat een tussen

2020-02-03T16:58:40+00:00 8 februari 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Verhaal bij de Rechtbank tegen een negatieve voorafgaande beslissing mogelijk (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 20/01/2020 Het Hof van beroep te Gent heeft in een arrest van 14 januari 2020 beslist dat een vordering  tot vernietiging van een voorafgaande beslissing van Vlabel ontvankelijk is. In eerste aanleg had de Rechtbank de vordering onontvankelijk verklaard wegens gebrek aan

Samenwoning, een verplichting bij wettelijke samenwoonst? (aternio)

Auteur: Johan Lemmens (aternio) Publicatiedatum: 23/12/2019 Er zijn tussen mensen heel wat vormen van samenwoning denkbaar. Wat het samenleven tussen twee personen betreft maakt de wetgever een onderscheid tussen gehuwden, feitelijke samenwonenden en zij die wettelijk samenwonen. In concreto stellen koppels zich soms de vraag of men wettelijk kan samenwonen zonder

Uw kinderen een geldsom schenken: hoe praktisch aanpakken? (Lemon Consult)

Auteur: Dana Vandaele (Lemon Consult) Publicatiedatum: 12/12/2019 Stel, met de feestdagen in zicht, wenst u uw kinderen een som geld te schenken. Of misschien zijn uw kinderen net het huis uit en wilt u hen graag een financieel duwtje in de rug geven. De ‘bankgift’ leent er zich toe om