Vermijd dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke rekening na overlijden (Delboo)

Auteur: Delboo Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten niet worden verdeeld na het overlijden van de echtgenoot die als eerste overlijdt, bestaat het risico op dubbele belasting. In een recent standpunt geeft de Vlaamse Belastingdienst aan wat de erfgenamen dienen aan te tonen om dit te vermijden. Dubbele erfbelasting Na het overlijden…

Lees meer

Toekomst van het duolegaat in de drie Gewesten: belangrijke wijzigingen in Vlaanderen (Degroof Petercam)

Auteur: Niko Hostyn (Degroof Petercam) Publicatiedatum: 09/09/2021 De toepasselijke tarieven in de successierechten/erfbelasting op verwanten die niet behoren tot de rechte lijn (zoals kinderen, kleinkinderen, ouders en grootouders) zijn hoog. In Vlaanderen lopen de tarieven tussen ‘vreemden’ op tot 55%, in het Waals en Brussels Hoofdstedelijk Gewest zelfs tot 80%. Indien men dus een testament…

Lees meer

Buitenlandse erfbelasting op buitenlandse roerende goederen: geen passiefpost, wel een belastingvermindering (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 03/09/2021 Op 18 augustus 2021 (1) heeft de Vlaamse Belastingdienst haar nieuwe standpunt (nr. 21042) (zie ook dit artikel) over de toepassing van de belastingvermindering voor in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen aangevuld met een tweede deel (punt B). In dit luik verduidelijkt Vlabel dat het vroeger op…

Lees meer

Vlabel in de fout – gunstregime erf- & schenkbelasting familiebedrijven wel van toepassing op vennootschappen met privaat vastgoed (Lamote Stragier Advocaten)

Auteur: Stijn Lamote (Lamote Stragier Advocaten) Publicatiedatum: 17/08/2021 De Vlaamse decreetgever heeft een zeer positief stelsel ontwikkeld voor de schenking en vererving van familiale vennootschappen met een reële economische activiteit. De aandelen ervan kunnen, mits het vervuld zijn van enkele voorwaarden, worden geschonken aan 0% en vererfd aan 3%; een verademing in vergelijking met de reguliere tarieven die zelfs…

Lees meer

Vlabel volgt het arrest van het Grondwettelijk Hof van 3 juni 2021 en zal rekening houden met in het buitenland betaalde erfbelasting op buitenlandse roerende goederen (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 06/08/2021 Zoals reeds uitgebreid toegelicht in ons vorig artikel, heeft het Grondwettelijk Hof op 3 juni 2021 geoordeeld dat de verschillende behandeling tussen buitenlandse roerende goederen en buitenlandse onroerende goederen in de erfbelasting ongrondwettig is. Belangrijk om hierbij in het achterhoofd te houden is dat ingevolge het overlijden van een Belgische rijksinwoner…

Lees meer

Geen moratoriumintresten bij teruggave teveel betaalde erfbelasting? (EY)

Auteur: EY Publicatiedatum: 28/07/2021 Hof van beroep van Gent interpreteert ‘vergissing’ in hoofde van Vlabel  Inleiding Sinds 1 januari 2015 bepaalt artikel 3.9.2.0.1 van de VCF dat Vlabel in principe moratoriumintresten verschuldigd is (4% sinds 1 januari 2021 en voordien 7%) bij terugbetaling van onverschuldigde (Vlaamse) belastingen. Inzake erfbelasting worden moratorium-intresten evenwel enkel betaald als…

Lees meer

Dubbele successierechten bij internationale nalatenschap. Discriminatie volgens het Grondwettelijk Hof (KPMG)

Auteur: Tillo Dumont en Sam Dejaegere (KPMG) Publicatiedatum: juli 2021 Wanneer een inwoner van België overlijdt en daarbij vermogen nalaat in het buitenland, voorziet de Belgische (regionale) wetgeving in een regeling waarbij de successierechten die verschuldigd zijn in het buitenland, onder voorwaarden verrekenbaar zijn met de Belgische successierechten over dat buitenlandse vermogen. Die regeling is…

Lees meer

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan tot het gemeenschappelijk vermogen…

Lees meer

De gewijzigde erf- en schenkbelasting: inwerkingtreding 1 juli 2021 (Grant Thornton)

Auteur: Wendy Rombouts (Grant Thornton) Publicatiedatum: 11/05/2021 De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de erf- en schenkbelasting nadert met rasse schreden. Niet enkel nemen we afscheid van het fiscaal voordelige duolegaat en verwelkomen we de ‘vriendenerfenis’, ook de tarieven om te schenken en legateren aan goede doelen worden onder handen genomen. De wijzigingen zullen…

Lees meer