>Voeg code toe voor de </head> tag.erfbelasting

Wegwijs in de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 08/05/2020 Een overlijden is in de eerste plaats al een zware emotionele gebeurtenis, maar bovendien worden de erfgenamen op dat moment geconfronteerd met een reeks administratieve en fiscale verplichtingen, waaronder het indienen van een aangifte van nalatenschap. In deze nieuwe reeks, zullen wij in verschillende topics

​De latere verkoop van een geërfd onroerend goed: bezint eer ge begint (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 29/04/2020 Voorafgaande opmerking: deze bijdrage behandelt enkel de regeling die van toepassing is in het Vlaamse gewest. In de aangifte van nalatenschap moet de belastingplichtige de waarde van de roerende en onroerende goederen aangeven. Deze waardering vormt regelmatig een discussiepunt tussen de Vlaamse belastingdienst (hierna: VLABEL)

2020-04-29T15:10:11+00:00 4 mei 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Toekenning van schuldvorderingen in een erfovereenkomst: schenk- of erfbelasting verschuldigd? Standpunt Vlabel van 14 april 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 29/04/2020 Bij loutere toekenning van een schuldvordering in een erfovereenkomst zoals bedoeld in artikel 1100/7, §1, derde lid BW is er geen schenkbelasting noch erfbelasting (indien betaalbaar gesteld bij overlijden van de toekomstige erflater) verschuldigd op de waarde van de schuldvordering. Wordt in de erfovereenkomst een schuldvordering

Jongleren met onverdeeldheden bij huwelijkscontract: VB 19053 dd. 21 oktober 2019 (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Guillaume Deknudt en Eveline Van De Gejuchte (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 06/03/2020 De bovenvermelde recente voorafgaande beslissing van Vlabel werd al fel besproken. In deze beslissing stelt Vlabel het volgende: Algemeen Algemeen wordt aanvaard dat de ‘inbreng’ in een onverdeeldheid alsook de ‘toebedeling/verblijving’ van een onverdeeldheid die bij huwelijksovereenkomst

Successieplanning voor vastgoed via inbreng in vennootschap: een geldige denkpiste? (Imposto Advocaten)

Auteurs: Jan Sandra en Anouck Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 10/04/2020 Vastgoed vrijwaren van erfbelasting is geen sinecure. Op de schenking van vastgoed is immers steeds schenkbelasting aan progressieve tarieven verschuldigd, daar waar voor de schenking van roerende goederen (in principe) een vlak tarief geldt. De fiscale kostprijs van een successieplanning

Erfbelasting: afwijkingen in het op 10 april 2020 ingediend decreet tot tijdelijke afwijking van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 19/04/2020 Laattijdige aangifte van nalatenschap Tijdens de coronacrisis is het logisch dat mensen die met een overlijden geconfronteerd worden, andere zorgen aan hun hoofd hebben dan het indienen van de aangifte van een nalatenschap. Veel nabestaanden doen daarvoor ook graag een beroep op hun notaris of op

2020-04-18T11:28:33+00:00 19 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Onmiddellijke aangifte na ontdekking? Dan toch geen boete (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 01/04/2020 Wanneer de belastingplichtige kort na het ontdekken van een buitenlandse verzekering een aanvullende aangifte indient in de nalatenschap is hij geen boete verschuldigd, aldus een arrest van het hof van beroep te Luik1. Het hof van beroep te Luik volgt de rechtspraak Twee erfgenamen,

2020-04-15T06:53:05+00:00 17 april 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Uitbreng uit de huwelijksgemeenschap: beperk het risico (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: maart 2020 Een wijziging van het huwelijkscontract kan interessant zijn om je mogelijkheden in geval van hoge nood open te houden. Wie gehuwd is in een gemeenschapsstelsel, heeft als nadeel dat hij zijn deel van de gemeenschap niet kan schenken, want elke schenking moet telkens van beide

Covid-19 en de impact op de waardering van beursgenoteerde aandelen voor de erf- en schenkbelasting (Tiberghien)

Auteurs: Murielle Gijbels en Noreen Somers (Tiberghien) Publicatiedatum: 27/03/2020 Covid-19 heeft een impact op onze hele samenleving, uiteraard en in de eerste plaats op ieders persoonlijk leven maar ook op vele rechtsgebieden. We lichten hierna de verlengde aangiftetermijn voor de aangiften van nalatenschap toe, evenals hoe beursgenoteerde effecten voor de erf- en

De zorgvolmacht: dé juridische verzekering (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: maart 2020 Er is al heel veel inkt gevloeid over de zorgvolmacht. Maar in deze voor iedereen onzekere tijden is het goed nog eens op te frissen waarvoor een zorgvolmacht nuttig is. 1. Wat? Een zorgvolmacht is nuttig om je vertrouwenspersoon of -personen aan te duiden om