Doorprikt het erfrecht de feitelijke vereniging? (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Recent werd de vraag gesteld of de fiscus erfbelasting kan heffen bij het overlijden van een lid van een feitelijke vereniging. Die vraag is ook niet verwonderlijk, aangezien een feitelijke vereniging wel effectief over een vermogen kan beschikken. Echter, daar waar het woord “vermogen” valt, daar zal ook de fiscus plots…

Lees meer

Wetsvoorstel houdende boek 2, titel 3, “Relatievermogensrecht” en boek 4 “Nalatenschappen, schenkingen en testamenten” van het BW goedgekeurd door de Commissie Justitie (LegalNews)

Auteur: LegalNews Het gaat hier om een codificatie zonder inhoudelijke wijziging. Beoogd wordt de teksten te actualiseren, waar nodig ze duidelijker en leesbaarder te formuleren en ze in een logischere structuur onder te brengen; die bepalingen in te lassen in het nieuw Burgerlijk Wetboek en daarbij coherentie te verwezenlijken ten aanzien van de overige boeken…

Lees meer

Wallonië blijft eigen koers varen: verlenging risicoperiode voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar (Van Havermaet)

Auteur: Natalie Vanderstappen (Van Havermaet) De Waalse regering heeft recent een nieuw decreet aangenomen dat moet leiden tot een “eerlijkere” belasting. Eén van de maatregelen is een verlenging van de risicotermijn voor niet-geregistreerde schenkingen naar 5 jaar. Wat houdt deze maatregel precies is? Wanneer zal deze nieuwe regeling in werking treden? Wat met Vlaanderen en…

Lees meer

Bitcoins fiscaal bekeken (Delboo)

Auteur: Delboo Bitcoins en bij uitbreiding alle andere cryptomunten zijn in de beleggerswereld nogal hot. Waar vroeger alle private bankers hun ogen al wegdraaiden toen ze ter sprake kwamen, hebben nu zelfs de grootbanken, een beetje tegen heug en meug, er oog voor. Maar hoe zit dat fiscaal? Zowel op het vlak van inkomstenbelasting als…

Lees meer

Aftrekbaarheid regularisatieheffing als passief nalatenschap: Vlabel verandert geweer van schouder (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Annelies Maeckelbergh, Guillaume Deknudt en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Vlabel publiceerde op 1 oktober 2021 een nieuw standpunt (SP 21055) inzake de aftrekbaarheid van een regularisatieheffing als passief van de nalatenschap, en dit ter vervanging van het vroegere standpunt SP 15165. Onder het oude standpunt SP 15165 van 30/11/2015 (publicatie op 11/01/2016) werd…

Lees meer

Weg ermee! Geen dubbele erfbelasting op buitenlandse goederen (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Niemand betaalt graag dubbel. Dat is zo in het dagelijkse leven en dat is dus niet anders wanneer het over bijzondere gebeurtenissen gaat zoals een overlijden. In deze bijdrage gaat het specifiek over de erfbelasting naar aanleiding van het overlijden van iemand met fiscale woonplaats in België die goederen bezit in…

Lees meer

Successieplanning onder het nieuwe goederenrecht (Tiberghien)

Auteur: Elisabeth De Nolf (Tiberghien) Op 1 september 2021 trad het nieuwe goederenrecht in werking. Eén van de hoofdstukken van het nieuwe “Boek 3” van het burgerlijk wetboek betreft het recht van vruchtgebruik. In het kader van een successieplanning komt een vruchtgebruik heel vaak voor. Denk maar aan het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot. We…

Lees meer

Beding van voorafname – be careful what you wish for (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Dat het erg belangrijk is om de juiste woordkeuzes te maken, is een waarheid als een koe. Keer op keer worden dergelijke “clichés” bevestigd. Dit keer door onze Vlaamse Belastingdienst (Vlabel). In de voorliggende casus was er onduidelijkheid over de interpretatie van een beding van voorafname in het huwelijkscontract. Het ging specifiek over…

Lees meer

Vermijd dubbele erfbelasting op gemeenschappelijke rekening na overlijden (Delboo)

Auteur: Delboo Wanneer gelden op een gemeenschappelijke rekening van beide echtgenoten niet worden verdeeld na het overlijden van de echtgenoot die als eerste overlijdt, bestaat het risico op dubbele belasting. In een recent standpunt geeft de Vlaamse Belastingdienst aan wat de erfgenamen dienen aan te tonen om dit te vermijden. Dubbele erfbelasting Na het overlijden…

Lees meer