>Voeg code toe voor de </head> tag.erfbelasting

Nieuw ontwerp Vlaams programmadecreet – erfbelasting (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 04/12/2020 In het Ontwerp van Vlaams programmadecreet bij de begroting 2021 (Parl.St. Vl. Parl. 2020-2021, nr. 513, nr. 1) staan ook drie geplande wijzigingen inzake erfbelasting. Versoepeling in zake verzuim Het stelsel inzake de belastingverhogingen voor verzuim (art. 3.18.0.0.7 VCF) wordt versoepeld. Thans

2020-12-27T09:59:04+00:00 27 december 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Fiscaal misbruik met een maatschap: hof van beroep zet puntjes op de ‘i’ (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: december 2020 Op 1 december 2020 heeft het hof van beroep te Gent een voorafgaande beslissing vernietigd van de Vlaamse Belastingdienst over een schenking van de aandelen van een maatschap onder last voor de begiftigden om een rente aan de schenkers te betalen (Voorafg. Besl. 16046 van 14

Schenk- en erfbelasting krijgen een Vlaamse make-over (aternio)

Auteur: Eveline Smet (aternio) Publicatiedatum: 20/11/2020 Na de hervorming van het vennootschapsrecht, het erfrecht, het goederenrecht,… is nu ook de regionale schenk- en erfbelasting aan de beurt. De Vlaamse regering heeft immers haar fiat gegeven voor een hervorming. Wat staat er ons de komende maanden concreet te wachten? Krachtlijnen van de

Vlaams Gewest: nieuwe tolerantieperiode voor de aangifte van nalatenschap (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 13/11/2020 Aangifte van nalatenschap Bij een overlijden moet er een aangifte van nalatenschap bij VLABEL ingediend worden door de wettelijke erfgenamen, algemene legatarissen en begiftigden. De aangifte laat VLABEL toe om de verschuldigde erfbelasting van de nalatenschap te berekenen en vervolgens te innen. Deze aangifte moet

2020-11-19T14:23:53+00:00 23 november 2020|Categories: Legal innovation|Tags: , , |

De plicht om de meest belaste weg te bewandelen (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 28/10/2020 In een recente voorafgaande beslissing (nr. 20044 van 28 september 2020) bevestigt Vlabel dat inzake de erfbelasting de belastingplichtige de verplichting heeft de meest belaste weg te bewandelen. Doet hij dat niet, dan maakt hij zich schuldig aan fiscaal misbruik. In

Einde fiscaal voordeel van het duolegaat: zullen goede doelen legaten in de toekomst weigeren? (Ferenc Ballegeer)

Auteur: Ferenc Ballegeer, advocaat Publicatiedatum: 03/11/2020 Bij het begin van de nieuwe legislatuur heeft de Vlaamse Regering aangekondigd enkele belangrijke hervormingen te willen doorvoeren in de erfbelasting. Deze ambitie heeft zich ondertussen vertaald in een voorontwerp van decreet. Afschaffing fiscaal voordeel duolegaat in het Vlaams Gewest De meest opvallende wijziging is

2020-11-12T14:14:53+00:00 17 november 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Verwerpen nalatenschap en fiscale schuld: nog maar eens Paulius! (Sherpa Law)

Auteurs: Fréderic Stynen (Sherpa Law) Publicatiedatum: 04/11/2020 In principe kan geen enkele erfgerechtigde verplicht worden een nalatenschap te aanvaarden. Dit staat met zoveel woorden in artikel 775 van het Burgerlijk Wetboek. Iedereen die tot de nalatenschap komt heeft bijgevolg een vrije keuze om de nalatenschap te aanvaarden, te verwerpen of

2020-11-10T11:00:32+00:00 13 november 2020|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Hervorming Vlaamse erf- en schenkbelasting vanaf 1 juli 2021 – een vooruitblik (Imposto Advocaten)

Auteurs: Anouck Sandra en Louis Kemseke (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 De Vlaamse regering heeft op 18 september 2020 een voorontwerp van decreet tot hervorming van de erf- en schenkbelasting goedgekeurd. Het voorontwerp wacht thans op advies van de Raad van State. Het advies van de SERV is reeds bekomen. De

De stichting en de trust: het legaliteitsbeginsel laat zich ook in de Vlaamse erfbelasting gelden! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Dries Verhaeghe en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 29/10/2020 In het domein van de familiale vermogensplanning zijn de familiale stichting en de trust ingeburgerde en vaak aangewende structuren. Familiale vermogens kunnen vanuit deze entiteiten op fiscaal gunstige manier worden beheerd. De wet laat immers toe dat deze rechtsfiguren vermogen vrij

Een schenking onder de levenden is een fiscaal misbruik. Zij frustreert art. 2.7.1.0.1-2 VCF (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 09/10/2020 Recent publiceerde Vlabel een nieuwe beslissing op haar website: voorafgaande beslissing nr. 20041 dd. 31 augustus 2020, “Stak, Private stichting en Maatschap + schenking”, gepubliceerd op 9 oktober 2020. 1. De beslissing Het is een lange beslissing die betrekking heeft op