>Voeg code toe voor de </head> tag.erfbelasting

Toekenning van schuldvorderingen in een globale erfovereenkomst (Tiberghien)

Auteur: Rik Deblauwe (Tiberghien) Publicatiedatum: 18/11/2019 - Deze tekst werd eerder gepubliceerd op www.taxwin.be. In Standpunt nr. 19006 dd. 18.03.2019 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich uitgesproken over de gevolgen voor de registratie- en erfbelasting van het opleggen van een last op een schenking die vroeger gebeurd is. Het ging meer bepaald over de

Een bijkomende hervorming van de erfbelasting: de beleidsnota van minister Matthias Diependaele gaat verder (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 12/11/2019 In navolging van het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024 (waarin de belangrijke beleidsbeslissingen werden vastgelegd), hebben de verschillende ministers een beleidsnota opgemaakt. In een beleidsnota legt elke minister uit hoe deze zijn aandeel van het regeerakkoord zal uitvoeren. De Vlaamse Regering beoogt de materie van de

2019-11-23T11:39:59+00:00 25 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Duidelijkheid over het beding van aanwas en de inlegcompensatie (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: november 2019 Een beding van aanwas vereist een gelijkaardige levensverwachting en een gelijkwaardige inleg. In geval van een ongelijke levensverwachting werd lange tijd aanvaard dat deze ongelijkheid gecompenseerd werd met een ongelijke inleg. In een standpunt van 19 september 2018 heeft de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) beslist dat

2019-11-17T13:44:31+00:00 20 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

Verkoop woning kort na aangifte nalatenschap met hogere waarde. Vraag notariskantoor aan Vlabel om nieuwe bijvoeglijke aangifte te annuleren. Vonnis Rb. Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen 3 juni 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 De feiten Op 31 oktober 2016 overlijdt erflater, met belastingplichtige als enige erfgenaam. Gezien erflater eigenaar was van een woning werd door belastingplichtige een vastgoedexpert gecontacteerd om een waardebepaling op te maken.Op 27 januari 2017 schat die expert de woning op € 90.000. Op het ogenblik

2019-11-13T18:11:52+00:00 13 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , |

Schenk- en erfbelasting: wat staat er in de op 8 november 2019 ingediende beleidsnota? (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 13/11/2019 In de Beleidsnota, ingediend door de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën en Begroting, Wonen en Onroerend, staat het volgende: Vriendenerfenis ‘De Vlaamse Regering heeft ervoor gekozen de erfbelasting verder te hervormen. We gaan daarmee verder op de reeds door de vorige regering ingeslagen weg.

2019-11-13T17:40:23+00:00 13 november 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Houdt u tegoeden aan in het buitenland? Repatriëring zonder regularisatie blijft moeilijk! (Bright)

Auteur: Bright Publicatiedatum: 18/10/2019 Bent u houder van een rekening of verzekeringsportefeuille in het buitenland en wenst u uw gelden binnenkort terug naar België te brengen? Dan is het goed mogelijk dat die repatriëring, zelfs na correcte aangifte op uw aanslagformulier, op tegenstand stuit bij uw bankinstelling. Belangrijk om dan

Het lot van het duolegaat en het Vlaams Regeerakkoord (Wanted Law)

Auteur: Wanted Law Publicatiedatum: 26/10/2019 Wat is een duolegaat? Het duolegaat is een testamentaire beschikking bestaande uit twee legaten: één legaat wordt gedaan aan personen die in de erfbelasting aan hogere tarieven worden belast (dit zijn andere personen dan dichte verwanten – toptarief van 55% voor overlijdens na 01.09.2018) en één legaat

Inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd door schenking: fiscaal rechtsmisbruik? (Sherpa Law)

Auteur: Sherpa Law Publicatiedatum: 15/10/2019 Op 16 februari 2015 heeft de Vlaamse Belastingdienst zich gebogen over de situatie waarbij een inbreng van een eigen goed in de huwgemeenschap, gevolgd wordt door een schenking van dit goed door beide echtgenoten. Ze stelde in haar Omzendbrief dat deze situatie een fiscaal misbruik

2019-10-26T08:58:47+00:00 31 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , , |

De “afschaffing” van het duo-legaat (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten) Publicatiedatum: 10/10/2019 Op het VRT-nieuws van 7 oktober 2019 wordt vermeld dat de Vlaamse regering het duo-legaat “afschaft”. Concreet werkt een duo-legaat als volgt. Een suikertante heeft een nalatenschap van 100 en wenst zoveel mogelijk aan haar neven en nichten te geven. Indien zij

2019-10-19T11:41:54+00:00 22 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

De fiscale gevolgen van het beroepsmatig gebruik van de gezinswoning (Cazimir)

Auteur: Cazimir Advocaten Publicatiedatum: 23/09/2019 Veel zelfstandigen gebruiken een deel van hun gezinswoning tevens beroepsmatig. Denk maar aan een dokter wiens kabinet bij hem thuis is, of een bakker die boven zijn bakkerij woont. In dit artikel worden de fiscale gevolgen hiervan besproken op gebied van erfbelasting en registratierechten. 1.

2019-10-14T10:36:57+00:00 14 oktober 2019|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |