>Voeg code toe voor de </head> tag.erfbelasting

Verlaagde erfbelasting familiale vennootschappen: Vlabel interpreteert ruim (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: juli 2021 De vererving van aandelen van een familiale vennootschap komt in aanmerking voor een verlaagd tarief van 3 of 7% in de erfbelasting. De Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) heeft recent bevestigd dat het verlaagd tarief van toepassing is ongeacht of de aandelen zelf of louter de vermogenswaarde ervan

De gewijzigde erf- en schenkbelasting: inwerkingtreding 1 juli 2021 (Grant Thornton)

Auteur: Wendy Rombouts (Grant Thornton) Publicatiedatum: 11/05/2021 De inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen in de erf- en schenkbelasting nadert met rasse schreden. Niet enkel nemen we afscheid van het fiscaal voordelige duolegaat en verwelkomen we de ‘vriendenerfenis’, ook de tarieven om te schenken en legateren aan goede doelen worden onder

Internationale nalatenschappen en dubbele belasting: het Grondwettelijk Hof spreekt zich uit (Tiberghien)

Auteurs: Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven, Elisabeth De Nolf en Olivia Herbert (Tiberghien)Publicatiedatum: 11/06/2021 Hoe belast België de buitenlandse goederen van zijn onderdanen op het vlak van schenkings- en successierechten1? Voor wat betreft de successierechten, belast België in principe het wereldwijde vermogen van een overleden Belgisch rijksinwoner. Teneinde situaties van dubbele

In Vlaanderen is een verhoging van de erfbelasting in deze legislatuur niet aan de orde. De achterpoortjes moeten wel dicht (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 04/06/2021 Dit verklaart de heer Matthias Diependaele, Vlaams minister van Financiën in een antwoord dd. 25 mei 2021 op twee parlementaire vragen om uitleg (vraag van de heer Stijn De Roo (2020-21, nr. 3444) en van mevrouw Sarah Smeyers (2020-21, nr. 3497)). En

Erf- en schenkbelasting – vrijstelling voor natuurgoederen (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 27/05/2021 Bij arrest van 22 november 2018 (C-679/17) oordeelde het Europese Hof van Justitie dat de Vlaamse vrijstelling in de erfbelasting voor bossen (oud art. 2.7.6.0.3 VCF) strijdig was met het Europese recht, indien die vrijstelling enkel zou worden toegekend voor de erfrechtelijke

De fiscale behandeling van schenkingen en legaten aan goede doelen wijzigt: 5 vragen en antwoorden (SBB)

Auteur: Filip Hellemans (SBB)Publicatiedatum: 22/04/2021 Voor legaten aan goede doelen geldt in de Vlaamse erfbelasting een verlaagd tarief van 8,5%. De techniek van het duolegaat maakt hiervan gebruik om erfgenamen buiten de rechte lijn een deel van de nalatenschap te bezorgen. De Vlaamse Regering neutraliseert het duolegaat als fiscale planningstechniek

Decreet hervorming schenk- en erfbelasting gepubliceerd (Sherpa Law)

Auteurs: Robby Ackermans, Peter Meeuwssen en Dirk De Groot (Sherpa Law)Publicatiedatum: 20/05/2021 Op 19 maart 2021 werd het decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit goedgekeurd in het Vlaams parlement. Dit decreet werd in het staatsblad gepubliceerd op 7 april 2021 treedt vanaf 1 juli 2021 in werking. Het

2021-05-25T07:56:46+00:00 25 mei 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |

Laat uw kinderen belastingvrij meegenieten van de erfenis van uw ouders (Van Havermaet)

Auteur: Sophie Schellens (Van Havermaet)Publicatiedatum: 27/04/2021 Sinds de hervorming van het erfrecht op 1 september 2018 bestaat de mogelijkheid om een deel van uw erfenis belastingvrij door te schenken aan uw (klein)kinderen. In vergelijking met de wettelijke erfenissprong – die een integrale verwerping van de nalatenschap inhoudt – kan u

Het tegenvallende aanslagbiljet in de erfbelasting en de notaris (HCGB Advocaten)

Auteur: Nicolas Geelhand de Merxem (HCGB Advocaten)Publicatiedatum: 26/04/2021 Wanneer een notaris een aangifte nalatenschap voor rekening van de erfgenamen of legatarissen indient, kan het aanslagbiljet dat na enige tijd door Vlabel wordt toegestuurd, (fors) tegenvallen. De redenen kunnen zeer verscheiden zijn. De vraag rijst wat de notaris dan kan of

Is belastingvrij schenken ook zorgenvrij schenken? (Deloitte)

Auteur: Thomas Verlinden (Deloitte)Publicatiedatum: 26/04/2021 De initiële beweegreden om te schenken heeft vaak een fiscale insteek. De erfbelasting is in belgië erg hoog en bij afwezigheid van betekenisvolle vrijstellingen komt men al snel in de hoogste schijven terecht. Om het opgebouwde vermogen te vrijwaren wordt daarom vaak tijdens het leven

2021-04-30T08:44:33+00:00 30 april 2021|Categories: Registratie, schenk- en erfbelasting|Tags: , , |