Ondernemingsstrafrecht:
wat wijzigt er door boek I en boek II van het Strafwetboek?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Vereffening-verdeling van nalatenschappen:
16 probleemstellingen

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op vrijdag 26 april 2024


Consumentenbescherming bij de verwerving
van financiële diensten: de laatste ontwikkelingen (optioneel met handboek)

Prof. dr. Reinhard Steennot (UGent)

Webinar op donderdag 30 mei 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024

Nalatenschapsdossiers: wetsvoorstel met wijzigingen inzake de bepalingen betreffende de minnelijke verdeling en de gerechtelijke verdeling (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 13 december 2023 werd het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 572bis en 1184 van het Gerechtelijk Wetboek, van het hoofdstuk VI, van boek IV, van het vierde deel van hetzelfde Wetboek, met betrekking tot de verdelingen en veilingen, evenals van artikel 4.101 van het Burgerlijk wetboek’ ingediend.

  1. Het wetsvoorstel wijzigt de bepalingen betreffende de minnelijke verdeling en de gerechtelijke verdeling opgenomen in het Gerechtelijk Wetboek, met name om de toepassing van de vermelde bepalingen toe te laten indien, bij gebrek aan onverdeeldheid tussen de partijen, een verdeling niet kan worden verantwoord, maar een vereffening niettemin vereist is met het oog op de vaststelling van hun rechten, krachtens de bepalingen betreffende het huwelijksvermogensrecht of het erfrecht zoals voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
  2. Het wetsvoorstel beoogt ook een heel punctuele oplossing te bieden voor bepaalde moeilijkheden en/of bepaalde controverses die zich momenteel voordoen in het kader van procedures tot gerechtelijke vereffening-verdeling en op het vlak van boedelbeschrijving. Dat is het doel van de voorgestelde wijzigingen aan artikel 1184 (betreffende de boedelbeschrijving) van het Gerechtelijk Wetboek. Dit is ook het doel van het nieuwe lid dat wordt toegevoegd in fine van artikel 1214, § 2, en van de paragraaf 8 die wordt toegevoegd in artikel 1214 van hetzelfde wetboek.

Lees de volledige fiche van het wetsvoorstel

» Bekijk alle artikels: Successie & Vermogen, Geschillen & Procedure