>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Feniks-vennootschappen naar Belgisch recht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 18/01/2019 De goederen van een onderneming zullen in het economisch verkeer vaak als een eenheid worden beschouwd. Deze goederen worden immers verbonden door één gezamenlijke bestemming, nl. de betrokken economische activiteit. In de regel zal de waarde van het geheel van de ondernemingsgoederen ook

2019-01-21T11:30:17+00:00 22 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

De overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting en omgekeerd: eindelijk een wettelijke regeling in zicht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Bonne (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/01/2019 Met de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht gaan een reeks fiscale maatregelen gepaard die vervat zitten in twee wetsontwerpen van 22 november 2018 (hier en hier).[1] Via deze maatregelen tracht de wetgever de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal te laten verlopen.

De bescherming van de rechten van de mens door een rechtspersoon: een nieuwe rechtsvordering in het collectief belang (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/01/2019 Art. 17 Ger.W. gewijzigd en de rechtsvorderingen ter bescherming van collectieve belangen op mekaar afgestemd Artikel 137 van de Wet van 21 december 2018  houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Staatsblad 31 december 2018) vult artikel 17 van het Ger.W. (vereiste van hoedanigheid en

2019-01-14T12:41:44+00:00 16 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Change in control-clausules: nieuw en komend recht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joris Gruyters (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 03/01/2019 Een onschuldige verpersoonlijking van de overeenkomst, of de tactiek van de verschroeide aarde? De change in control-clausule is een diertje dat met veel namen door het leven gaat: vaak wordt ze ook aangeduid als change of control, change of ownership of ‘commercieel beding inzake controlewijziging’. In deze

2019-01-14T12:08:38+00:00 14 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het failliet van de vzw? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Bram Van Baelen (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/11/2018 Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden

2018-12-04T11:11:01+00:00 29 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |

Impact van de afschaffing van het begrip handelaar op de onverenigbaarheden van vrije beroepers (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/10/2018 Communicatie van het IBR Op 1 november worden de noties ‘handelaar’, ‘koopman’ of ‘handelsvennootschap’ opgeheven. Art. 254 al. 1 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht bevat in dit verband een legistieke “zoek-en-vervang”-bepaling: vanaf 1 november dienen in

2018-10-10T17:54:16+00:00 10 oktober 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

De voorgestelde ‘cap’ op bestuursaansprakelijkheid : enkele in het oog springende discriminaties (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/10/2018 Een ‘cap’ zou niet minder dan de preventieve en reparatieve functie van het ganse aansprakelijkheidsrecht ondergraven en zou daarom elke jurist moeten bezig houden. De meest in het oog springende wijziging voorgesteld in het ontwerp-WVV is de invoering van een maximumbedrag voor bestuursaansprakelijkheid

Dagvaardingen en groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid : let op uw woorden! (Corporate Finance Lab)

Auteur: Sven Sobrie (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/09/2018 Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid is als zodanig geen rechtssubject. Zij kan – behoudens wettelijke uitzonderingen – geen drager zijn van rechten en verplichtingen. Dat betekent evenwel niet dat een dergelijke groepering niet kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Wél is daarvoor

2018-09-29T10:45:47+00:00 29 september 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Trial and error bij bankbeslagen : weldra verleden tijd? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Rubben Lindemans (gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 21/09/2018 Het is een bekende frustratie dat een schuldeiser vaak onvoldoende zicht heeft op het roerende vermogen van zijn schuldenaar, aangezien hiervoor – anders dan voor het onroerend vermogen – veelal niet kan worden teruggevallen op een (publiek raadpleegbaar) register. Dit gebrek

Over de gedeeltelijke kwijtschelding bij faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/09/2018 Onderscheid tussen collectieve en individuele schade ook relevant bij kwijtschelding na faillissement Kwijtschelding impliceert dat de gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van de schuldeisers in beginsel wordt bevrijd van alle restschulden die bestaan bij de sluiting van het faillissement.  De kwijtschelding geldt niet voor (i) onderhoudsschulden

2018-09-20T05:57:51+00:00 20 september 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |