>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Impact van de afschaffing van het begrip handelaar op de onverenigbaarheden van vrije beroepers (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/10/2018 Communicatie van het IBR Op 1 november worden de noties ‘handelaar’, ‘koopman’ of ‘handelsvennootschap’ opgeheven. Art. 254 al. 1 van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht bevat in dit verband een legistieke “zoek-en-vervang”-bepaling: vanaf 1 november dienen in

2018-10-10T17:54:16+00:00 10 oktober 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: , |

De voorgestelde ‘cap’ op bestuursaansprakelijkheid : enkele in het oog springende discriminaties (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/10/2018 Een ‘cap’ zou niet minder dan de preventieve en reparatieve functie van het ganse aansprakelijkheidsrecht ondergraven en zou daarom elke jurist moeten bezig houden. De meest in het oog springende wijziging voorgesteld in het ontwerp-WVV is de invoering van een maximumbedrag voor bestuursaansprakelijkheid

Dagvaardingen en groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid : let op uw woorden! (Corporate Finance Lab)

Auteur: Sven Sobrie (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/09/2018 Een groepering zonder rechtspersoonlijkheid is als zodanig geen rechtssubject. Zij kan – behoudens wettelijke uitzonderingen – geen drager zijn van rechten en verplichtingen. Dat betekent evenwel niet dat een dergelijke groepering niet kan deelnemen aan het rechtsverkeer. Wél is daarvoor

2018-09-29T10:45:47+00:00 29 september 2018|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , |

Trial and error bij bankbeslagen : weldra verleden tijd? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Rubben Lindemans (gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 21/09/2018 Het is een bekende frustratie dat een schuldeiser vaak onvoldoende zicht heeft op het roerende vermogen van zijn schuldenaar, aangezien hiervoor – anders dan voor het onroerend vermogen – veelal niet kan worden teruggevallen op een (publiek raadpleegbaar) register. Dit gebrek

Over de gedeeltelijke kwijtschelding bij faillissement (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/09/2018 Onderscheid tussen collectieve en individuele schade ook relevant bij kwijtschelding na faillissement Kwijtschelding impliceert dat de gefailleerde natuurlijke persoon ten aanzien van de schuldeisers in beginsel wordt bevrijd van alle restschulden die bestaan bij de sluiting van het faillissement.  De kwijtschelding geldt niet voor (i) onderhoudsschulden

2018-09-20T05:57:51+00:00 20 september 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

Kan de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap persoonlijk failliet worden verklaard? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/09/2018 Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER” Sinds 1 mei 2018 staan de insolventieprocedures open voor elke ‘onderneming’ in de zin van art. XX.1 WER. Na 1 november verhuist die ondernemingsdefinitie naar art. I.1,

Wie krijgt wat van de opbrengst bij faillissementsaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/08/2018 Nieuwe verdelingsregels in art. XX.225 en XX.227 WER Een nieuwigheid in Boek XX is dat een bijzondere verdelingsregeling wordt ingevoerd voor de verdeling van het provenu van de aansprakelijkheidsvorderingen wegens kennelijk grove fout (art. XX.225 § 5 WER) en onredelijke voortzetting (art. XX.227

2018-09-04T19:52:34+00:00 4 september 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

De nieuwe ‘wrongful trading’-bepaling vergeleken met oprichtersaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tim Van Landeghem (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/08/2018 De aansprakelijkheid voor ‘wrongful trading’ werd middels de wet van 11 augustus 2017 wettelijk verankerd in art. XX.227 WER.  Voormeld artikel heeft uitsluitend betrekking op de collectieve vorm van ‘wrongful trading’ en penaliseert met name bestuurders die een kennelijk reddeloos verloren onderneming op onrechtmatige wijze

Verplicht bod en meervoudig stemrecht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Vos (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/07/2018 Hoe het WVV de Overnamerichtlijn schendt en het verplicht bod uitholt Inleiding Ondertussen is het algemeen bekend onder vennootschapsjuristen en lezers van Corporate Finance Lab dat het WVV het loyauteitsstemrecht zal toelaten voor genoteerde vennootschappen (zie eerder op deze blog hier). Minder algemeen bekend is

2018-07-12T06:53:42+00:00 12 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

De vereffening van de maatschap in W.Venn en ontwerp-WVV : over de gevaren van recyclage (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/06/2018 Lees maar, er staat niet wat er staat (Nijhoff) De vereffening van de maatschap wordt door het W.Venn. laconiek geregeld in art. 55: “De regels betreffende de verdeling van de nalatenschappen, de vorm van die verdeling en de verplichtingen die daaruit tussen de

2019-05-11T14:08:52+00:00 5 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |