>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Kan de zaakvoerder of bestuurder van een vennootschap persoonlijk failliet worden verklaard? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/09/2018 Rb. Kh. Antwerpen Afd. Turnhout: “zaakvoerder is geen ‘onderneming’ voor de doeleinden van Boek XX WER” Sinds 1 mei 2018 staan de insolventieprocedures open voor elke ‘onderneming’ in de zin van art. XX.1 WER. Na 1 november verhuist die ondernemingsdefinitie naar art. I.1,

Wie krijgt wat van de opbrengst bij faillissementsaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/08/2018 Nieuwe verdelingsregels in art. XX.225 en XX.227 WER Een nieuwigheid in Boek XX is dat een bijzondere verdelingsregeling wordt ingevoerd voor de verdeling van het provenu van de aansprakelijkheidsvorderingen wegens kennelijk grove fout (art. XX.225 § 5 WER) en onredelijke voortzetting (art. XX.227

2018-09-04T19:52:34+00:00 4 september 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , |

De nieuwe ‘wrongful trading’-bepaling vergeleken met oprichtersaansprakelijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tim Van Landeghem (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/08/2018 De aansprakelijkheid voor ‘wrongful trading’ werd middels de wet van 11 augustus 2017 wettelijk verankerd in art. XX.227 WER.  Voormeld artikel heeft uitsluitend betrekking op de collectieve vorm van ‘wrongful trading’ en penaliseert met name bestuurders die een kennelijk reddeloos verloren onderneming op onrechtmatige wijze

Verplicht bod en meervoudig stemrecht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Vos (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/07/2018 Hoe het WVV de Overnamerichtlijn schendt en het verplicht bod uitholt Inleiding Ondertussen is het algemeen bekend onder vennootschapsjuristen en lezers van Corporate Finance Lab dat het WVV het loyauteitsstemrecht zal toelaten voor genoteerde vennootschappen (zie eerder op deze blog hier). Minder algemeen bekend is

2018-07-12T06:53:42+00:00 12 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

De vereffening van de maatschap in W.Venn en ontwerp-WVV : over de gevaren van recyclage (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/06/2018 Lees maar, er staat niet wat er staat (Nijhoff) De vereffening van de maatschap wordt door het W.Venn. laconiek geregeld in art. 55: “De regels betreffende de verdeling van de nalatenschappen, de vorm van die verdeling en de verplichtingen die daaruit tussen de

2019-05-11T14:08:52+00:00 5 juli 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De vrije beroeper kan van twee insolventiewalletjes eten; nog vier maanden (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/06/2018 Tot 1 november 2018 overlap tussen Boek XX en collectieve schuldenregeling Zoals bekend zijn de insolventieprocedures van Boek XX WER (faillissement en gerechtelijke reorganisatie) sinds 1 mei van toepassing op (i) elke natuurlijke persoon die een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, (ii) elke privaatrechtelijke rechtspersoon

De maatschap : de reeds goedgekeurde wijzigingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/06/2018 Inschrijvingsplicht, boekhoudplicht, hoofdelijkheid, bestuursaansprakelijkheid en procesbevoegdheid Een vorige post raakte kort de wijzigingen aan in het ontwerp-WVV voor de maatschap. Belangrijk; maar dit mag niet doen vergeten dat er al een hele reeks wijzigingen voor de maatschap werden goedgekeurd bij de invoering van boek XX (inwerkingtreding

2018-06-26T06:58:06+00:00 26 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Zorgt het ontwerp van nieuw BW voor een spectaculaire verzwaring van de externe bestuursaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 30/05/2018 Voorgestelde afschaffing van immuniteit van uitvoeringsagent heeft onvoorziene gevolgen voor handelsverkeer Het in een vorige post besproken cassatie-arrest van  4 mei 2018 bevestigt nogmaals dat ook de bestuurder van een vennootschap kan genieten van de immuniteit van de uitvoeringsagent indien hij wordt aangesproken door een contractuele schuldeiser

De aansprakelijkheid als bedrijfsrevisor en commissaris van een failliet verklaarde vennootschap (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/05/2018 Hof van beroep Antwerpen 3 mei 2018 over schade veroorzaakt door miskenning controleopdracht bedrijfsrevisor en waarschuwingsplicht van de commissaris in geval van éénhoofdigheid. In een recent arrest van 3 mei 2018 oordeelde het hof van beroep te Antwerpen inzake het faillissement van Waegener Group

De feitelijke vereniging in rechte na 1 november 2018 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/05/2018 Wijzigingen door de Wet Hervorming Ondernemingsrecht aan het optreden in rechte door organisaties zonder rechtspersoonlijkheid Opmerkelijk —  maar nog grotendeels onopgemerkt — is dat de Wet Hervorming Ondernemingsrecht een tweede § toevoegt aan art. 703 Ger.W.: “§ 2. Indien een groepering zonder rechtspersoonlijkheid in de