>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

De ‘voorrang’ van de Belgische aandeelhouder bij herstructurering van vennootschappen in moeilijkheden onder druk (Corporate Finance Lab)

Auteur: Simon Landuyt (gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 13/01/2020 De richtlijn herstructurering en insolventie van 20 juni 2019 (de “Richtlijn”)[1] schrijft voor het eerst op Europees niveau materieelrechtelijke regels voor die van toepassing zijn bij insolventie van vennootschappen (zie over deze Richtlijn reeds hier). Deze moeten grotendeels geïmplementeerd worden in het

Cassatie over de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab)   Publicatiedatum: 28/12/2019 In een belangrijk arrest van 17 december 2019 (P.19.0845.N/7) heeft het Hof van Cassatie toelichting gegeven bij de materiële en morele toerekenbaarheid van misdrijven aan rechtspersonen. Artikel 5, eerste lid, Strafwetboek bepaalt dat een rechtspersoon strafrechtelijk verantwoordelijk is voor de misdrijven

Zowel dwingend als aanvullend recht in het WVV van toepassing op ‘oude’ vennootschappen, verenigingen en stichtingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 02/01/2020 Gisteren, 1 januari 2020, werd het WVV van toepassing op bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen. Soms wordt wel eens gehoord dat enkel de dwingende bepalingen op 1 jan. van toepassing zouden worden. Dat is een verkeerde lezing van (het eigenaardig geformuleerde) art

2020-01-07T12:13:46+00:00 7 januari 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Geldt het vermoeden van hoofdelijke aansprakelijkheid van art. 2:56 al. 2 WVV enkel bij interne aansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 11/12/2019 Aansprakelijkheid voor gewone fouten in collegiale bestuursorganen Volgens de gemene regels van aansprakelijkheidsrecht zou een lid van een collegiaal bestuursorgaan individueel aansprakelijk zijn, tenzij een samenlopende of een gemeenschappelijk fout. Dan geldt respectievelijk de aansprakelijkheid in solidum en de hoofdelijke aansprakelijkheid. Dit brengt een derde in

2019-12-18T09:41:28+00:00 18 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Hoe werken vertegenwoordigings-clausules in een BV? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)   Publicatiedatum: 05/12/2019 Vertegenwoordigingsclausules (één- of meerhandtekeningsclausules) in de BV worden geregeld door art. 5:73 WVV (tekst onderaan hernomen). De memorie van toelichting bij het WVV (p. 157) stelt bij dit artikel dat het ‘grotendeels’ een herneming is van art. 257 W.Venn. De tekst dat art. 5:73 doet

2019-12-11T10:16:01+00:00 11 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Definities in het WVV: enkele afgegrensde beschouwingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/11/2019 1. Een definitie in het recht heeft meestal als functie het toepassingsgebied van een regel af te grenzen. Indien een bepaalde feitenconstellatie onder de definitie valt, wordt er een kwalificatie opgeplakt met bepaalde rechtsgevolgen als consequentie. Roekeloos rijgedrag, wordt gekwalificeerd als een onrechtmatige

2019-12-02T10:32:46+00:00 5 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Hoe vlak is het speelveld tussen vennootschappen en verenigingen? Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/11/2019 Is er nood aan oprichtersaansprakelijkheid in een VZW? De VZW was volgens art. 1 al. 3 VZW-Wet een vereniging “welke niet nijverheids- of handelszaken drijft”.  Art. 1 al. 3 VZW-Wet was eigenaardig descriptief geformuleerd. Dit moest ondanks die formulering als een verbod worden

2019-12-11T10:11:00+00:00 3 december 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Discrimineren mag (meestal, in het insolventierecht) (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 12/11/2019 Ons insolventierecht vindt discriminatie doorgaans prima. Zo mag een schuldenaar in principe een van zijn schuldeisers eerder betalen dan de anderen, zelfs al bestaan er tussen hen geen “wettige redenen van voorrang”. Ook staat het een schuldenaar vrij om aan een schuldeiser een zakelijke zekerheid

2019-11-23T11:23:47+00:00 23 november 2019|Categories: Faillissement en WCO|Tags: , |

Ook onrechtmatig verkregen activa van de rechtspersoon kunnen worden misbruikt. Cassatie 2 oktober 2019 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/10/2019 Cassatie 2 oktober 2019 (P.18.0981.F) Een arrest van het Hof van Cassatie van 2 oktober 2019 maakt duidelijk dat ook de activa die een rechtspersoon op onrechtmatige wijze heeft verkregen in aanmerking komen voor het misdrijf van misbruik van vennootschapsgoederen (art. 492bis Sw). Terecht merkt het

De alarmbelprocedure in het WVV: hoe en waarom nu weer precies? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Lize Van Looy (Gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/10/2019 Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden, ook niet het WVV. Toch kunnen de aantastingen van het vennootschapsvermogen dermate vergaand zijn dat de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt. In dat

2019-10-16T10:23:33+00:00 16 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |