>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Wanneer zijn maten verplicht zich in te schrijven in de KBO? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/06/2019 Kort antwoord: nooit voor de activiteit van de maatschap Eén van de nieuwigheden van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, was dat ook maatschappen inschrijvingsplichtig werden. Maatschappen zijn immers een “organisatie zonder rechtspersoonlijk” in de zin van art.

2019-06-22T10:07:34+00:00 22 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Een stille maatschap: de georganiseerde afwezigheid van publiciteit en tóch een afgescheiden vermogen? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/05/2019 “Over de schutting” | Oratie gehouden op 1 april 2019 te Leiden ter gelegenheid van de TPR Wisselleerstoel (4) Vermogenssplitsing d.m.v. beperkte aansprakelijkheid en vermogensafscheiding komt met evidente nadelen en gevaren (hier). Gelukkig bestaat rond de vennootschap en de rechtspersoon een reeks juridische

2019-05-21T13:48:51+00:00 21 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Belgische wetgever maakt verregaande controle mogelijk van overeenkomsten en praktijken tussen ondernemingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Evelyne Terryn (KU Leuven - gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/03/2019 Op 21 maart 2019 heeft de voltallige Kamer het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het WER met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken’ goedgekeurd. Deze wet is onder de radar gebleven hoewel hij een ingrijpende hervorming

2019-03-31T09:14:25+00:00 1 april 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Is kennelijk grove fout nog gedekt door cap op bestuursaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/03/2019 De cap op bestuursaansprakelijkheid in het WVV is goeddeels ontzenuwd, zoals eerder gesignaleerd. Door een amendement te elfder ure geldt de aansprakelijkheidsbeperking immers enkel nog voor toevallige lichte fouten (artikel 2:57, § 3, 1° WVV). Dergelijke kleinere zonden leiden echter in de praktijk hoe dan

Can directors be employees? (Corporate Finance Lab)

Author: Michiel Poesen (Corporate Finance Lab) Publication date: 07/02/2019 Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform the duties resulting from company law and the statutes of association by entering into eg a management contract, an agency agreement, or an employment contract. The

2019-02-07T12:54:22+00:00 11 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

Feniks-vennootschappen naar Belgisch recht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 18/01/2019 De goederen van een onderneming zullen in het economisch verkeer vaak als een eenheid worden beschouwd. Deze goederen worden immers verbonden door één gezamenlijke bestemming, nl. de betrokken economische activiteit. In de regel zal de waarde van het geheel van de ondernemingsgoederen ook

2019-01-21T11:30:17+00:00 22 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

De overgang van de rechtspersonenbelasting naar de vennootschapsbelasting en omgekeerd: eindelijk een wettelijke regeling in zicht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Bonne (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/01/2019 Met de aangekondigde hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht gaan een reeks fiscale maatregelen gepaard die vervat zitten in twee wetsontwerpen van 22 november 2018 (hier en hier).[1] Via deze maatregelen tracht de wetgever de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht fiscaal neutraal te laten verlopen.

De bescherming van de rechten van de mens door een rechtspersoon: een nieuwe rechtsvordering in het collectief belang (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 10/01/2019 Art. 17 Ger.W. gewijzigd en de rechtsvorderingen ter bescherming van collectieve belangen op mekaar afgestemd Artikel 137 van de Wet van 21 december 2018  houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Staatsblad 31 december 2018) vult artikel 17 van het Ger.W. (vereiste van hoedanigheid en

2019-01-14T12:41:44+00:00 16 januari 2019|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

Change in control-clausules: nieuw en komend recht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joris Gruyters (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 03/01/2019 Een onschuldige verpersoonlijking van de overeenkomst, of de tactiek van de verschroeide aarde? De change in control-clausule is een diertje dat met veel namen door het leven gaat: vaak wordt ze ook aangeduid als change of control, change of ownership of ‘commercieel beding inzake controlewijziging’. In deze

2019-01-14T12:08:38+00:00 14 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

Het failliet van de vzw? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Bram Van Baelen (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/11/2018 Een eerste empirisch onderzoek naar de invloed van Boek XX op VZW’s Sinds 1 mei 2018 kunnen vzw’s, ivzw’s en stichtingen failliet gaan. Een kort empirisch onderzoek toont aan dat tussen 1 mei 2018 en 1 november 2018 72 vzw’s failliet werden

2018-12-04T11:11:01+00:00 29 november 2018|Categories: Faillissement en WCO Ondernemingsrecht|Tags: , , |