>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Pand op levende bankrekeningen: Swedbank arrest “revisited” (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Ivan Peeters en Sean Jonckheere (PwC Legal - gastbloggers Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 22/12/2020 Collateral Richtlijn 1.         De invoering van de Richtlijn 2002/47/EG (de “Collateral Richtlijn”)[1] beoogde een communautaire, geharmoniseerde regeling te bewerkstelligen ter versterking van de positie van de gewaarborgde schuldeiser van een financiële zekerheidsovereenkomst en om systeemrisico’s in de financiële markten

2021-01-07T14:06:37+00:00 7 januari 2021|Categories: Insolventierecht Financieel recht|Tags: , , |

Afgeleide schade, zijdelingse vordering en minderheidsvordering na ontbinding: Cassatie spreekt zich (gedeeltelijk) uit (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 04/01/2021 In een arrest van 11 december 2020 kwamen enkele principiële vragen in het vizier van het Hof van Cassatie: 1. Geldt de regel dat een aandeelhouder geen afgeleide schade kan vorderen ook na ontbinding van de vennootschap? 2. Kan een aandeelhouder net zoals een

Bestuursaansprakelijkheid bij nakende insolventie – video van de presentatie door Professor M. Wyckaert (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance LabPublicatiedatum: 23/12/2020 Video van de presentatie door Professor M. Wyckaert (video 15 oktober 2020) Het aansprakelijkheidsrisico voor bestuurders wordt des te nijpender in de schemerzone voor insolventie. De kans neemt dan immers aanzienlijk toe dat schuldeisers (of een faillissementscurator namens hen) de bestuurders persoonlijk verantwoordelijk zullen stellen

Eén plus één is niet altijd twee : Hof van Cassatie over schadebegroting bij post-acquisitie geschillen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Olivier Roodhooft (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 17/12/2020 In een arrest van 4 december 2020 (C.19.0342.N) oordeelde het Hof van Cassatie over de schadebegroting van de persoonlijke schade in hoofde van de koper bij een post-acquisitie geschil. Het Hof bevestigt hierin dat het verschil tussen de werkelijke financiële situatie van de

2020-12-23T11:39:32+00:00 23 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Gerechtelijke reorganisatie en bestuurdersaansprakelijkheid: een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance lab) Publicatiedatum: 29/11/2020 Voor ondernemingen in moeilijkheden is een gerechtelijke reorganisatie vaak de laatste optie om een oplossing voor de financiële problemen te vinden. Het gebruik van deze procedure kan dan ook in vele omstandigheden als een daad van zorgvuldig bestuur beschouwd worden. Evenwel

Stakeholderism: een wolf in schapenvacht? (Corporate Finance Lab)

Auteurs: Simon Landuyt en Evariest Callens (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 24/11/2020 Het vennootschapsrecht als mechanisme voor de creatie van maatschappelijke waarde Het utilitarisme, dat het grootste geluk voor het grootste aantal (huidige en toekomstige) mensen vooropstelt, vormt de impliciete rechtvaardiging voor vele van onze rechtsregels. De afgelopen jaren hebben economisten, juristen en

2020-12-03T14:05:50+00:00 3 december 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: |

Iets over het achtergestelde karakter van de inbreng van de aandeelhouder (Corporate Finance Lab)

Auteur: Simon Landuyt (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/10/2020 S. Landuyt, “Efficiënte risicoverdeling in vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en de achterstelling van aandeelhoudersvorderingen”, Intersentia, 2020, xviii + 462 p. Het onderscheid tussen aandeelhouders en schuldeisers wordt gezien als de summa divisio van het vennootschapsrecht. Dit is des te meer het geval voor de

2020-11-04T08:43:10+00:00 9 november 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De tegenwerpelijkheid van de inpandgeving van intellectuele eigendomsrechten: ik zie, ik zie wat jij niet ziet? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Nils Wills (gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 23/10/2020 Op 1 januari 2018 trad na lang wachten de wet zakelijke zekerheden op roerende goederen (kortweg “de nieuwe pandwet”) in werking. Eén van de krachtlijnen hiervan is de afschaffing van de verplichte buitenbezitstelling van de in pand gegeven goederen. Vandaag vormt

Hof van Cassatie beaamt individuele plicht tot toezicht op collega-bestuurders (Corporate Finance Lab)

Auteur: Stijn De Dier (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 22/10/2020 In een cassatie-arrest van 9 oktober 2020 (C.20.0120.N) overweegt het Hof als volgt, in verband met een laattijdige fiscale aangifte binnen een VZW: “Dat het bestuur van een vzw aan een collegiale raad van bestuur moet worden opgedragen, betekent dat elke

2020-10-23T11:22:42+00:00 26 oktober 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , , |

Gefailleerde kan niet berusten in faillissementsvonnis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/10/2020 Volgens de rechtspraak van het Hof van Cassatie is de berusting in een beslissing betreffende een wetsbepaling van openbare orde nietig. Nog volgens het Hof van Cassatie is art. 2, eerste lid Faill.W. (thans: art. XX.99, eerste lid WER), luidens hetwelk

2020-10-23T08:33:37+00:00 22 oktober 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |