>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

Oei kijk nu… foutjes in de (insolventie)wet (Corporate Finance Lab)

Auteur: Vincent Verlaeckt (Advocaat en gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 27/07/2020 Dat de “nieuwe” insolventiewet niet de prijs zal winnen voor het best wetgevend werk van het laatste decennia, is voor de meeste beoefenaars van de insolventiesport ondertussen duidelijk. De wetgever heeft kansen laten liggen om bepaalde onzekerheden weg te

2020-07-30T12:20:25+00:00 31 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

De bijzondere begroting van de bijzondere bestuursaansprakelijkheid voor RSZ-schulden. Aansprakelijkheid kan worden gereduceerd tot 1 EUR – Cass. 18 juni 2020 (Corporate Finance Lab)

Auteur: Roel Verheyden (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/07/2020 De hoofdelijke aansprakelijkheid voor de RSZ-schulden in hoofde van een bestuurder van een failliete onderneming die in de loop van vijf jaar voorafgaand aan de faillietverklaring (feitelijk) bestuurder is geweest bij minstens twee faillissementen of vereffeningen met openstaande RSZ-schulden (huidig art. XX.226

Heeft het Hof van Cassatie de drempel verlaagd voor het faillissement van een vennootschap in vereffening? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/07/2020 Cass. 5 juni 2020 (C.19.0550.F). Ook na haar ontbinding blijft de vennootschap in vereffening een onderneming; ze blijft dus onderworpen aan de verplichting om desgevallend aangifte van staking van betaling te doen (zie onder het oude faillissementsrecht: Cass. 17 juni 1994, AC 1994, 637).

2020-07-07T15:41:00+00:00 8 juli 2020|Categories: Insolventierecht|Tags: , , |

De actio pauliana: maakt méér dan ongedaan (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 29/06/2020 Cassatie over omvang aansprakelijkheid van derde-wederpartij bij paulianeuze overdracht In een recent arrest (zie hier) preciseert het Hof van Cassatie de omvang van aansprakelijkheid gebaseerd op een actio pauliana of pauliaanse rechtsvordering (art. 1167 BW). Met de (actio) pauliana kan een schuldeiser een

2020-07-02T07:00:30+00:00 3 juli 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , |

Niet-concurrentieverbintenis door bestuurder: Hof van Cassatie geeft heldere principes (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 26/06/2020 Cass. 25 juni 2020, C.18.0144.N/1 Of een bestuurder tijdens en vooral na de beëindiging van haar bestuursmandaat een verplichting heeft om geen met de vennootschap concurrerende activiteit uit te oefenen, is een in de praktijk belangrijke en in de theorie bediscussieerde vraag. Zie onder

Maatschap en feitelijke vereniging in licht van het formeel ondernemingsbegrip (Corporate Finance Lab)

Auteur: D. Van Gerven Publicatiedatum: 05/06/2020 D. Van Gerven: “Wat wijzigt er voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en bestuurders?” In het onlangs verschenen boek Leerstukken Ondernemingsrecht bespreekt stafhouder Dirk Van Gerven wat er wijzigt voor stichting, VZW, IVZW, maatschap, feitelijke vereniging en voor hun leden en

2020-06-20T13:31:38+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Aansprakelijkheid van moedervennootschappen in het Europees mededingingsrecht (Corporate Finance Lab)

Auteurs: W. Devroe, L. Michaux en B. Beems Publicatiedatum: 07/06/2020 W. Devroe, L. Michaux en B. Beems, “Het onderdernemingsberip in het mededingingsrecht, het marktprakijkenrecht en het consumentenrecht” Onlangs verscheen bij Intersentia Leerstukken Ondernemingsrecht (eds. J. Vananroye en D. Van Gerven), een overzicht van enkele belangrijke thema’s uit het ondernemingsrecht na de hervormingen

De schaduw van het W.Venn. (Corporate Finance Lab)

Auteur: Thijs Vancoppernolle (Gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 19/06/2020 De zomer staat voor de deur. Misschien overweegt u grote kuis te houden in uw boekenkast en heeft u uw geannoteerde exemplaren van het oude W.Venn in gedachten al tot het oud papier veroordeeld. Het nieuwe WVV is immers al meer

2020-06-20T13:22:40+00:00 20 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Art. 703 § 2 Ger.W. : een geval van wettelijke vertegenwoordigingsmacht bij het optreden in rechte van vennootschappen en verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid (Corporate Finance Lab)

Auteur: Sven Sobrie (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 08/06/2020 Het optreden in recht van maatschappen en feitelijke verenigingen kwam eerder al hier en hier aan bod. Dr. Sven Sobrie (Omega Law) bespreekt het ook in zijn bijdrage in  Leerstukken Ondernemingsrecht dat net verscheen bij Intersentia. Zo bepreekt hij onder meer hoe het nieuwe art. 703 §

2020-08-03T14:30:33+00:00 15 juni 2020|Categories: Gerechtelijk recht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De nieuwe procedure voor ‘related party transactions’ na de wet tot omzetting van de Tweede Aandeelhoudersrichtlijn (Corporate Finance Lab)

Auteur: Tom Vos (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 2/06/2020 Op 6 mei 2020 verscheen de wet van 29 april 2020 die de Tweede Aandeelhoudersrichtlijn (2017/828) omzet (hierna: de “Omzettingswet”) in het Belgisch Staatsblad (de tekst van de Omzettingswet vindt u hier; een gecoördineerde versie van het WVV vindt u hier). Deze wet “repareert” enkele bepalingen

2020-08-03T14:18:11+00:00 14 juni 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |