>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

De implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn: naar een nieuw evenwicht tussen aandeelhouders en schuldeisers? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Frederik De Leo (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 01/04/2021 De Belgische wetgever is naarstig bezig met de implementatie van de Europese Herstructureringsrichtlijn. De meest logische manier om die richtlijn te implementeren naar Belgisch recht is via de reorganisatieprocedure door collectief akkoord (zie hierover reeds eerder mijn blogpost op dit forum en mijn publiek toegankelijke

2021-04-02T09:51:20+00:00 5 april 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Heeft de berg een muis gebaard? Plessers komt thuis (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 28/03/2021 Op deze blog is regelmatig verslag gedaan over de Plessers-saga (zie o.a. hier, hier en hier). Het voorlopige eindpunt van deze saga kan hier dan ook niet onvermeld blijven. Op 24 maart 2021 werd de Belgische Staat aansprakelijk gesteld voor de foutieve omzetting van Richtlijn

2021-04-02T09:41:21+00:00 2 april 2021|Categories: Sociaal recht Insolventierecht|Tags: |

Belgium introduces pre-pack reorganisation (Corporate Finance Lab)

Authors: Eric Blomme and Cécile Odeurs (Corporate Finance Lab)Publication date: 24/03/2021 The COVID-19 pandemic has put the rescue of struggling but viable businesses front of the agenda.  The initial response of the Belgian government and legislator was a moratorium on enforcement measures and bankruptcy petitions.  Such moratorium can however not be a

Wijzigingen van boek XX WER (Corporate Finance Lab)

Auteur: Arie Van Hoe (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/03/2021 Ten tijde van de afloop van het zgn. faillissementsmoratorium kondigde de regering hervormingen van het insolventierecht aan om ondernemingen te helpen. De periode tussen het verstrijken van het officiële moratorium en de nieuwe maatregelen werd overbrugd met een officieus moratorium, namelijk

2021-03-16T16:11:26+00:00 16 maart 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , |

Praktische problemen bij het optreden van een maatschap in het rechtsverkeer (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 01/03/2021 De maatschap is niet onderworpen aan een formeel regime inzake oprichting en openbaarmaking (neerlegging van (een uittreksel uit) de oprichtingsakte en bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad), zoals dat wel geldt voor rechtspersonen. Daarmee hangt samen dat de maatschap geen

2021-03-06T11:45:07+00:00 9 maart 2021|Categories: Vennootschapsrecht Gerechtelijk recht|Tags: , |

Het afgescheiden vermogen van de maatschap en de regels inzake het ouderlijk gezag bij minderjarige maten (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 25/02/2021 De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder het W.Venn. door de meeste hedendaagse auteurs werd bepleit, blijkt dit sinds de invoering van het WVV duidelijk uit art. 1:1 en 4:13-4:15 WVV. Het afgescheiden vermogen

2021-03-06T11:58:15+00:00 6 maart 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Cassatie test positief op bescherming derde-hypotheekhouder te goeder trouw (Corporate Finance Lab)

Auteur: Marc Van de Looverbosch (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 15/02/2021 Door de negatieve werking van het Belgische hypotheekregister is de kandidaat-verwerver van een zakelijk recht op een onroerend goed in beginsel uitsluitend beschermd tegen handelingen die niet zijn gepubliceerd maar dat wel hadden moeten zijn om tegenwerpelijk te zijn en

2021-02-17T11:15:31+00:00 18 februari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |

Over de inbreng in genot. Voor een goed begrip van de tegenwerpelijkheid van de (maatschaps)overeenkomst (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab)Publicatiedatum: 22/01/2021 De maatschap heeft een eigen vermogen, afgescheiden van de vermogens van de maten. Waar dit onder het W.Venn. door de meeste hedendaagse auteurs werd bepleit, blijkt dit sinds de invoering van het WVV duidelijk uit art. 1:1 en 4:13-4:15 WVV. Het WVV zegt

2021-01-25T10:29:47+00:00 25 januari 2021|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Delinquent mortgage loans: the EU is working hard to promote solutions for dealing effectively and responsibly with NPLs – Our Belgian supervisory approach needs a change of direction (Corporate Finance Lab)

Authors: Ivan Peeters and Charles-Henri Bernard (PwC Legal / guest bloggers Corporate Finance Lab)Publication date: 15/01/2021 1. Under the Belgian regulation on residential mortgage credit (the “ML Regulation”)[1], any individual or legal entity willing to own and hold receivables arising from residential mortgage loans, either by originating such loans or by purchasing

2021-01-18T08:59:22+00:00 18 januari 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht Insolventierecht|Tags: |

Over oud en nieuw. Cassatie (11 januari 2021) over gerechtskosten en de opschorting (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corpporate Finance Lab)Publicatiedatum: 13/01/2021 Vroeger, toen art. 7 Hyp.W. nog onverdund van toepassing was, konden in principe alle tegenwoordige en toekomstige schulden worden verhaald op alle goederen van de debiteur, ongeacht het ogenblik waarop deze werden geacht te zijn ontstaan in zijn vermogen. (Zie wel M.E Storme, Zekerheden-

2021-01-16T11:00:03+00:00 16 januari 2021|Categories: Insolventierecht|Tags: , , , |