>Voeg code toe voor de </head> tag.Corporate Finance lab

De alarmbelprocedure in het WVV: hoe en waarom nu weer precies? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Lize Van Looy (Gastblogger Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 09/10/2019 Geen enkele wet kan voorkomen dat vennootschappen blootgesteld worden aan het ondernemingsrisico en verliezen zullen lijden, ook niet het WVV. Toch kunnen de aantastingen van het vennootschapsvermogen dermate vergaand zijn dat de continuïteit van de vennootschap in gevaar komt. In dat

2019-10-16T10:23:33+00:00 16 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Cash pooling voor beginners (Corporate Finance Lab)

Auteur: Marc Van de Looverbosch (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 07/10/2019 Gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen: de basics Cash pooling is een vorm van gecentraliseerd thesauriebeheer van vennootschapsgroepen. Er bestaan twee vormen van cash pooling: notionele cash pooling en fysieke cash pooling. Deze vormen worden vaak met elkaar gecombineerd. Notionele cash pooling is in essentie een manier om de

2019-10-14T12:58:23+00:00 14 oktober 2019|Categories: Financieel recht|Tags: , |

Worden niet-urgente vragen om een vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek dringend? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 25/09/2019 Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek onder het WVV Het vennootschapsrechtelijk deskundigenonderzoek van art. 168 W.Venn. is geschreven als een procedure ten gronde. Het vennootschapsrechtelijk onderzoek in het WVV verwijst daarentegen expliciet naar de procedure in kort geding. Zie bv. voor de BV art. 5:106. “Op

2019-10-01T11:00:45+00:00 1 oktober 2019|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , |

Moet een tijdelijke maatschap van aannemers zich inschrijven in het KBO vóór de gunning van een opdracht? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Corporate Finance Lab Publicatiedatum: 27/09/2019 Commissie voor Justitie van woensdag 18 september 2019 – namiddag Sinds de inwerkingtreding van de Wet Hervorming Ondernemingsrecht moeten maatschappen zich in principe inschrijven in het KBO. In de Commissie voor Justitie van 18 september j.l. kreeg Vice-Premier Koen Geens de kans om de draagwijdte van

2019-10-01T10:48:01+00:00 1 oktober 2019|Categories: Bouwrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Wanneer zijn maten verplicht zich in te schrijven in de KBO? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 14/06/2019 Kort antwoord: nooit voor de activiteit van de maatschap Eén van de nieuwigheden van de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, was dat ook maatschappen inschrijvingsplichtig werden. Maatschappen zijn immers een “organisatie zonder rechtspersoonlijk” in de zin van art.

2019-06-22T10:07:34+00:00 22 juni 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Een stille maatschap: de georganiseerde afwezigheid van publiciteit en tóch een afgescheiden vermogen? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 16/05/2019 “Over de schutting” | Oratie gehouden op 1 april 2019 te Leiden ter gelegenheid van de TPR Wisselleerstoel (4) Vermogenssplitsing d.m.v. beperkte aansprakelijkheid en vermogensafscheiding komt met evidente nadelen en gevaren (hier). Gelukkig bestaat rond de vennootschap en de rechtspersoon een reeks juridische

2019-05-21T13:48:51+00:00 21 mei 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Belgische wetgever maakt verregaande controle mogelijk van overeenkomsten en praktijken tussen ondernemingen (Corporate Finance Lab)

Auteur: Evelyne Terryn (KU Leuven - gastblogger bij Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 26/03/2019 Op 21 maart 2019 heeft de voltallige Kamer het ‘wetsvoorstel tot wijziging van het WER met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken’ goedgekeurd. Deze wet is onder de radar gebleven hoewel hij een ingrijpende hervorming

2019-03-31T09:14:25+00:00 1 april 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Is kennelijk grove fout nog gedekt door cap op bestuursaansprakelijkheid? (Corporate Finance Lab)

Auteur: Gillis Lindemans (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 04/03/2019 De cap op bestuursaansprakelijkheid in het WVV is goeddeels ontzenuwd, zoals eerder gesignaleerd. Door een amendement te elfder ure geldt de aansprakelijkheidsbeperking immers enkel nog voor toevallige lichte fouten (artikel 2:57, § 3, 1° WVV). Dergelijke kleinere zonden leiden echter in de praktijk hoe dan

Can directors be employees? (Corporate Finance Lab)

Author: Michiel Poesen (Corporate Finance Lab) Publication date: 07/02/2019 Can directors be employees? An array of answers are possible. A director may accept to perform the duties resulting from company law and the statutes of association by entering into eg a management contract, an agency agreement, or an employment contract. The

2019-02-07T12:54:22+00:00 11 februari 2019|Categories: Arbeidsrecht Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |

Feniks-vennootschappen naar Belgisch recht (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) Publicatiedatum: 18/01/2019 De goederen van een onderneming zullen in het economisch verkeer vaak als een eenheid worden beschouwd. Deze goederen worden immers verbonden door één gezamenlijke bestemming, nl. de betrokken economische activiteit. In de regel zal de waarde van het geheel van de ondernemingsgoederen ook

2019-01-21T11:30:17+00:00 22 januari 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: |