>Voeg code toe voor de </head> tag.BV

De afschaffing van het principe “one share, one vote” of de kunst van het compromis (Deminor)

Auteur: Stéphanie Abiraad (Deminor) Publicatiedatum: 07/03/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Parlement het langverwachte Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna “WVV”) goedgekeurd. Deze goedkeuring is het resultaat van een wetgevende – maar ook politieke – saga die enkele maanden heeft geduurd. De tekst, die herhaaldelijk door de Raad van State

2019-05-11T14:09:39+00:00 22 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , , , |

De BVBA wordt de BV – niet noodzakelijk een ‘besloten’ vennootschap! (Imposto Advocaten)

Auteurs: Charles Petit en Jan Sandra (Imposto Advocaten) Publicatiedatum: 12/04/2019 Het federaal parlement heeft op 28 februari 2019 het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) goedgekeurd. Het nieuwe wetboek zal vanaf 1 mei 2019 stapsgewijs in werking treden. Het is de bedoeling van de wetgever om het Belgische vennootschapsrecht flexibeler en

2019-05-11T14:09:52+00:00 16 april 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

Souplesse en finesse van het nieuwe bestuursorgaan (Titeca Accountancy)

Auteur: Titeca Accountancy Publicatiedatum: 25/01/2019 Over de afschaffing van het kapitaalsbegrip is al veel inkt gevloeid, maar het nieuw vennootschapsrecht is ook vernieuwend op vlak van het bestuur. Het vereenvoudigt ook, want we spreken enkel nog van “bestuurder(s)”. Het bestuur in de besloten vennootschap De bv kan nog steeds bestuurd worden

Nieuwe vennootschapsrecht is er – onze selectie van nuttige artikelen voor de practicus – update 6/03/2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 01/03/2019 Nu de nieuwe vennootschapswetgeving er is, zullen we op geregelde tijdstippen dit overzicht met een aantal voor de praktijk nuttige artikelen up-to-date houden. Lees hier alvast de goedgekeurde nieuwe wetgeving (28 februari 2019) Lees hier alvast de aankondiging van het ontwerp-KB Onze selectie van artikelen (sommige

Een nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: 10 stappen voor een grote sprong voorwaarts (Eubelius)

Auteur: Eubelius Publicatiedatum: 28/02/2019 Op 28 februari 2019 heeft het Belgische parlement een belangrijke modernisering van het Belgische vennootschaps- en verenigingsrecht goedgekeurd. Het nieuwe wetboek wordt stapsgewijs van toepassing vanaf 1 mei 2019. Vereenvoudiging en flexibilisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht zijn de leidende principes van het nieuwe Wetboek: gebruikers

2019-03-01T14:11:24+00:00 1 maart 2019|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Nieuwigheden inzake bestuur onder het nieuw Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Publicatiedatum: 06/12/2018 De Minister van Justitie heeft werk willen maken van een modernisering van het vennootschaps- en verenigingsrecht. Dat vernam u intussen vast. Hiertoe zal een nieuw ‘Wetboek van vennootschappen en verenigingen’ (afgekort WVV) worden ingevoerd, dat in de plaats zal treden van het bestaande Wetboek

2018-12-22T12:49:42+00:00 22 december 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , , |

De impact van het nieuwe vennootschapsrecht op aandeelhoudersovereenkomsten (Bienstman-Decloedt Advocaten)

Auteur: Lore Huyghe (Bienstman-Decloedt Advocaten) Publicatiedatum: 16/10/2018 Inleiding De intrede van het nieuwe vennootschapsrecht komt steeds dichterbij. De visie van de wetgever is ambitieus: een moderner, eenvoudiger en meer flexibel vennootschapsrecht. De inwerkingtreding van het nieuwe vennootschapsrecht staat gepland op 1 januari 2019. De vennootschappen of verenigingen die vanaf 1 januari

Wetboek van vennootschappen en verenigingen in laatste rechte lijn : tien belangrijke nieuwigheden (Eubelius)

Auteur: Carl Clottens en Steven Declercq (Eubelius) Publicatiedatum: 15/06/2018 Op 25 mei 2018 keurde de federale ministerraad het wetsontwerp van Minister van Justitie Koen Geens tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in tweede lezing goed. De finale goedkeuring door het parlement wordt verwacht in de herfst van 2018.

2018-06-19T08:54:54+00:00 19 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Winstuitkering in de toekomstige BV loopt niet van een ‘liquide’ dakje : de liquiditeitstest in het nieuwe vennootschapsrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/06/2018 Mr. Bart Windey en mr. Bram Van Baelen lichten toe. Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uiteraard zit de parlementaire behandeling van het WVV in een beginfase, geen van de

2018-06-19T09:14:02+00:00 18 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De “BV” als nieuwe referentievennootschap binnen het wetboek van vennootschappen en verenigingen (Van Havermaet)

Auteur: Ysbrandt Schoofs (Van Havermaet) Publicatiedatum: 28/03/2018 Een nieuw tijdperk van de vennootschapswetgeving staat voor de deur. In deze bijdrage lichten wij de Besloten Vennootschap (BV) als nieuwe rechtsvorm toe en gaan we in op de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor bestaande vennootschappen. We baseerden ons voor deze bijdrage

2018-04-03T14:52:30+00:00 4 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |