De vordering tot ontbinding van een BV: toepassingen na het WVV (Legalis Advocaten)

Auteur: Legalis Advocaten De vordering tot (gerechtelijke) ontbinding van een vennootschap was een gekend drukkingsmiddel om een debiteur in slechte papieren ertoe te bewegen om de openstaande schuld toch (bij voorrang) te voldoen. Sinds de afschaffing van de kapitaalvereiste in de bv bij de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: ‘WVV’), werd…

Lees meer

Cassatie 2 september 2022 over de aansprakelijkheid van de overdrager van niet volstorte aandelen in een BVBA (Corporate Finance Lab)

Auteur: Joeri Vananroye (Corporate Finance Lab) De aantrekkelijkheid van een vennootschap met zgn. beperkte aansprakelijkheid, is dat de aandelen erin in beginsel nooit een negatieve waarde kunnen krijgen. Dat maakt aandelen een uitzonderlijk goed. Zelfs als de vennootschap failliet is en de schulden de activa overtreffen, zal de waarde van een aandeel nooit minder zijn…

Lees meer

Vennootschappen opgelet: zet uw vennootschap nu al om voor het te laat is (Seeds of Law)

Auteurs: Toon Rummens en Leo Peeters (Seeds of Law) De vennootschapswetgeving is ingrijpend gewijzigd door de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Het WVV heeft het aantal vennootschapsvormen beperkt. Dit maakt dat er vennootschapsvormen verdwenen zijn. Bestaande vennootschappen moeten zich voor 1 januari 2024 aanpassen. Wacht hiermee niet tot het laatste moment!…

Lees meer

De alarmbelprocedure in de BV onder het nieuwe WVV (Eska Law)

Auteur: Eska Law Inmiddels is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (“WVV”) al even van kracht. Aangezien de kapitaalvereiste voor de oprichting van een BV werd afgeschaft, geldt er sindsdien uiteraard ook een aangepaste alarmbelprocedure. De alarmbelprocedure houdt in dat wanneer een vennootschap financiële moeilijkheden ondervindt, de bestuurders aan de spreekwoordelijke alarmbel moeten trekken…

Lees meer

Conflicten in rechtspersonen: ‘Aandeelhouder uit’ – de vennootschapsrechtelijke echtscheiding (Crivits & Persyn)

Auteurs: Vanessa Ramon en Eveline Lesage (Crivits & Persyn) In ons vorige artikel over conflicten in rechtspersonen ging het over de voorlopige en bewarende maatregelen onder de noemer ‘Bestuurder uit, voorlopige bewindvoerder in’. In dit artikel gaan we een stap verder met de vennootschapsrechtelijke echtscheiding, waarbij de band tussen aandeelhouder en vennootschap definitief wordt doorgeknipt.…

Lees meer

Kunt u uw aandeelhouder-natuurlijke persoon en uw aandeelhouder-vennootschap verzoenen in het kader van de aanleg van een liquidatiereserve binnen de BV? Volgens de rulingcommissie wel! (Cazimir)

Auteur: Cazimir Enige tijd terug stelden wij ons de vraag of onder het nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) binnen de BV statutair kan worden voorzien dat bij een dividenduitkering de liquidatiereserves bij voorrang worden toegekend aan de aandeelhouders-natuurlijke personen en dat de dividenden toegekend aan de aandeelhouders-vennootschappen bij voorrang voortkomen uit de gewone reserves.…

Lees meer

Correcte vertegenwoordiging van vennootschappen (Grant Thornton)

Auteur: Tim Dausy (Grant Thornton) Vennootschappen treden dagelijks op in het rechtsverkeer. Overeenkomsten worden afgesloten, bestelbonnen worden ondertekend, personeel wordt aangeworven en ontslagen, … Een vennootschap is echter geen fysieke persoon, die zelf deze (rechts)handelingen kan stellen of de documenten kan ondertekenen die ermee verband houden. Hiertoe dient de vennootschap dan ook te rekenen op…

Lees meer

Overdracht van niet-volstorte aandelen van een BV in het nieuwe WVV: wie neemt de volstortingsplicht op zich? (Talo Advocaten)

Auteur: Matthias Koopman (Talo Advocaten) Publicatiedatum: 19/04/2021 Bij de overname van een aandelenpakket van een BVBA bleef de volstortingsplicht van niet-volgestorte aandelen onder de oude vennootschapswetgeving (W. Venn.) vaak onderbelicht, dewelke bij opvraging van dit niet-volgestorte aandeel (door de vennootschap, dan wel een derde (bv. de curator)) kon leiden tot een heus welles-nietesspelletje tussen de…

Lees meer

De Besloten Vennootschap: de all-rounder (DLPA Advocaten)

Auteur: DLPA Advocaten Publicatiedatum: 18/05/2021 De grote vrijheid om contractuele afspraken te maken gecombineerd met de vele aanvullende algemene regels om op terug te vallen, maken van de BV een populaire keuze voor (startende) ondernemers. De belangrijkste aandachtspunten bij een BV voor een (startende) ondernemer zijn de volgende: de oprichting van een BV vereist een…

Lees meer