>Voeg code toe voor de </head> tag.BV

Winstuitkering in de toekomstige BV loopt niet van een ‘liquide’ dakje : de liquiditeitstest in het nieuwe vennootschapsrecht (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 18/06/2018 Mr. Bart Windey en mr. Bram Van Baelen lichten toe. Op 4 juni 2018 werd het wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen neergelegd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Uiteraard zit de parlementaire behandeling van het WVV in een beginfase, geen van de

2018-06-19T09:14:02+00:00 18 juni 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |

De “BV” als nieuwe referentievennootschap binnen het wetboek van vennootschappen en verenigingen (Van Havermaet)

Auteur: Ysbrandt Schoofs (Van Havermaet) Publicatiedatum: 28/03/2018 Een nieuw tijdperk van de vennootschapswetgeving staat voor de deur. In deze bijdrage lichten wij de Besloten Vennootschap (BV) als nieuwe rechtsvorm toe en gaan we in op de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor bestaande vennootschappen. We baseerden ons voor deze bijdrage

2018-04-03T14:52:30+00:00 4 april 2018|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , , |

Beer, chocolates & corporate law … Hoe de geplande hervorming van het vennootschapsrecht België op de kaart moet zetten (GD&A Advocaten)

Auteurs: Kris Van den Broeck en Sam Van Asch (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 02/02/2018 Nu het voorontwerp voor een nieuw Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de laatste rechte lijn nadert, krijgen we stilaan zicht op de voornaamste hervormingen. Met onder meer een afschaffing van het minimumkapitaal en de invoering van aansprakelijkheidsgrenzen voor bestuurders lijkt

La société est morte, vive la société (Odigo Advocaten)

Auteurs: Laurens Lodefier en Lore Rammeloo (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 23/01/2018 Een nieuw jaar, een nieuw vennootschapsrecht. Volgens minister van Justitie Koen Geens moet 2018 hét jaar van de ondernemer worden. De hervorming van het Belgische vennootschapsrecht moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen wil eenvoud en flexibiliteit centraal

Waarom de BV(BA) dé toekomstige vennootschap wordt! (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 10/10/2017 De modernisering van het vennootschapsrecht zal de NV niet drastisch wijzigen, maar het is wel de bedoeling dat in essentie enkel grote ondernemingen nog de vorm van een NV aannemen. De BV wordt in de toekomst dé vennootschap en veel NV’s zullen zich omvormen naar een

2017-10-11T08:30:50+00:00 10 oktober 2017|Categories: Ondernemingsrecht Vennootschapsrecht|Tags: , |