Een verwittigd architect is er twee waard (Schoups)

Auteurs: Bob Goedemé en Robbe Pelgrims (Schoups) Met de Wet van 31 mei 2017 m.b.t. de verplichte verzekering van de tienjarige aansprakelijkheid van architecten, aannemers en andere dienstverleners in de bouwsector (zie hier voor meer informatie) respectievelijk de Wet van 9 mei 2019 betreffende de verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten, landmeters-experten, veiligheids-…

Lees meer

Een diagnose missen is niet per definitie foutief handelen (Belexa Advocaten)

Auteurs: An Deprez en Stéphanie Van den Broeke (Belexa Advocaten) Een kindje wordt tegen alle verwachtingen in geboren met spina bifida, beter gekend als open rug. Al vlug rijst de vraag of de gynaecoloog enige aansprakelijkheid te verwijten valt? In een arrest van 27 februari 2020 sprak het Hof van Beroep zich uit over deze delicate kwestie en oordeelde het Hof…

Lees meer

Een goed verzekerd architect is er twee waard: aanstelling ambtenaren voor opsporing verzekeringsinbreuken door architecten (Lydian)

Auteur: Wouter Neven, Lydian (23/09/2021) Het Ministerieel Besluit van 19 augustus 2021 (het Besluit) stelt ambtenaren aan die bevoegd zijn voor het opsporen en vaststellen van inbreuken gepleegd door architecten in het kader van de wetten betreffende de verplichte verzekering in de bouwsector van: de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid, en de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid; De aangestelde ambtenaren maken deel uit van de Algemene Directie Economische Inspectie van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand…

Lees meer

Het Tariferingsbureau in de bouw is een feit sinds 20 juni 2021 (Frank Reynaert)

Auteur: Frank Reynaert, advocaat Publicatiedatum: 14/07/2021 De wetten van 31 mei 2017 en 09 mei 2019 voerden beide verzekeringsplichten in voor architecten, aannemers, dienstverleners en anderen in de bouwsector. Enerzijds de Wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van…

Lees meer

Verplichte verzekering burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van architecten en andere dienstverleners in de bouwsector: het Grondwettelijk Hof houdt Wet Peeters II in leven (Schoups)

Auteur: Bob Goedemé (Schoups) Publicatiedatum: 19/05/2021 Met haar arrest nr. 28/2021 van 25 februari 2021 sprak het Grondwettelijk Hof zich uit over het beroep tot (gedeeltelijke) vernietiging van de Wet Peeters II. Een uittreksel van dit arrest werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2021. Achtergrond: de Wetten Peeters I en II Het…

Lees meer

Evolutie in de aansprakelijkheid van de architect? (Odigo Advocaten)

Auteurs: Lissa Cloet en Xavier D’Hulst (Odigo Advocaten) Publicatiedatum: 28/04/2021 In de huidige tijdsgeest is een algemene evolutie aan de gang waarbij nauwer wordt toegekeken of partijen op passende wijze hun verplichtingen nakomen. In deze evolutie ontsnapt ook de architect niet aan zijn aansprakelijkheid. Waar de architect – zoals bij veel vrije beroepen – genoot…

Lees meer

Uitbesteding van gespecialiseerde studies door de architect, en daarmee uit? (Michael Thielens)

Auteur: Michael Thielens (Schoups / KULeuven) Publicatiedatum: 27/04/2021 Het komt in de praktijk regelmatig voor dat een architect bepaalde gespecialiseerde studies, waarvoor hij niet is gevormd en die zijn expertise te buiten gaan, uitbesteedt aan een studiebureau. Hierbij kan worden gedacht aan bodem- en stabiliteitsstudies (Luik 19 november 2015), technieken (Brussel 23 september 2019 –…

Lees meer

Aanpassing bij aanvraag dekking bij Tariferingsbureau Bouw (Caluwaerts Uytterhoeven)

Auteurs: Kristof Uytterhoeven en Jochen Ooms (Caluwaerts Uytterhoeven) Publicatiedatum: 12/03/2021 Bouwactoren die gehouden zijn tot een verzekeringsplicht krachtens de Wet-Peeters of de Wet-Ducarme, maar geen dekking vinden voor hun aansprakelijkheid op de reguliere verzekeringsmarkt, kunnen reeds enige tijd terecht bij het Tariferingsbureau Bouw. Het Koninklijk besluit van 4 februari 2020 betreffende het Tariferingsbureau “Bouw” en de Compensatiekas voorzag immers in…

Lees meer

Verzekeringen in de bouwsector: niet noodzakelijk complexer dan de bouwwerken zelf met dit overzicht (Crivits & Persyn)

Auteur: Lies Sinnaeve (Crivits & Persyn) Publicatiedatum: 27/10/2020 Bij een bouwwerf zijn diverse partijen betrokken: de bouwheer, de promotor, aannemers, onderaannemers, de architect, een studiebureau … Er kan dan ook van alles mislopen, met vaak een grote financiële impact. Ook na de oplevering zijn nog problemen mogelijk. Zowel voor de opdrachtgevers als voor de uitvoerders…

Lees meer

Miskenning van de onafhankelijkheidsplicht van de architect kan leiden tot diens aansprakelijkheid ook al heeft hij met de bouwheer geen architectenovereenkomst gesloten (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juni 2020 Miskent de architect zijn onafhankelijkheidsplicht kan dit niet enkel leiden tot de nietigheid van de architectenovereenkomst, maar ook tot diens aansprakelijkheid voor de schade die de bouwheer ondervindt Onafhankelijkheidsplicht in hoofde van de architect. De onafhankelijkheidsplicht houdt in dat het voor de architect niet enkel verboden is de opdracht…

Lees meer