Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

Bart De Becker (De Becker Advocaten)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

Mr. Nathalie Labeeuw (Cazimir)

Webinar op dinsdag 5 december 2023


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


Nieuwe pachtwetgeving in Vlaanderen
De wijzigingen voor pachter én verpachter
toegelicht aan de hand van 20 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 5 december 2023

Boek 6 ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’. Advies van de Raad van State op 27 juni 2023 (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 17 maart 2023 is de Raad van State, afdeling Wetgeving, door de Voorzitster van de Kamer van volksvertegenwoordigers verzocht een advies te verstrekken over een wetsvoorstel ‘houdende boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” van het Burgerlijk Wetboek’. Het advies van de Raad van State werd op 27 juni 2023 gepubliceerd op de website van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Lees hier het advies van de Raad van State

Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel

Webinar

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (UGent / Eubelius) geven u tijdens de webinar ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid: wat brengt het nieuwe boek 6?‘ een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk. Live op 24 oktober 2023, nadien on demand aangeboden.

Lees volgende artikelen op LegalNews: