>Voeg code toe voor de </head> tag.tijdelijke werkloosheid

Eindejaarspremie voor tijdelijk werkloze werknemers (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity) Publicatiedatum: 16/12/2020 Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht/economische redenen). Hoewel dit de werkgever vaak wat meer ademruimte gaf, betekende dit bij bepaalde werknemers dat zij financieel moesten inleveren. Het feit dat er in 2020 gebruik werd

2020-12-23T11:58:20+00:00 24 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Wat met openstaande vakantiedagen? (Monard Law)

Auteur: Astrid Aerts (Monard law)Publicatiedatum: november 2020 Het einde van 2020 is in zicht. Voor veel werknemers was het een bijzonder jaar, met periodes van tijdelijke werkloosheid of periodes van uitzonderlijke drukte. Veel werknemers hebben hierdoor niet al hun vakantiedagen kunnen opnemen. Is men verplicht deze op te nemen, kan

2020-12-12T11:28:17+00:00 12 december 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: nu ook mogelijk als de school of opvang sluit (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Vóór de verlengde herfstvakantie meldden verschillende nieuwsberichten dat scholen of klassen genoodzaakt waren te sluiten omwille van een besmetting onder het lerarenkorps of bij de kinderen door het coronavirus. Nu de lessen opnieuw zijn opgestart, zal dit probleem wellicht opnieuw de kop op steken.

2020-11-27T11:04:29+00:00 27 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Nieuwe lockdown en verstrengde maatregelen voor ondernemingen: gevolgen voor werkgevers (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 03/11/2020 Vanwege de alarmerende cijfers en om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan, is België sinds 2 november 2020 opnieuw in lockdown. De verstrengde maatregelen zoals vervat in het Ministerieel Besluit van 1 november 2020 gelden nog minstens tot 13 december

2020-11-10T10:44:22+00:00 10 november 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Terugkeer naar gebruikelijke regelgeving met betrekking tot tijdelijke werkloosheid (Loyens & Loeff)

Auteurs: Kris De Schutter, Brunhilde Van den Haute en Lucia Bellobuono (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 04/09/2020 Vanaf 1 september 2020 gelden opnieuw de gebruikelijke regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen met uitzondering van volgende nuanceringen en uitzonderingen: Toepassing van overgangsmaatregelen tot 31 december 2020 indien er

2020-09-08T07:16:55+00:00 8 september 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 7/08/2020 Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 te kunnen aanvragen. Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020 ) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september

2020-08-10T09:01:14+00:00 12 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Denk na over tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Lydian)

Auteur: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/07/2020 Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid die aan Covid-19 gelinkt kunnen worden, vallen sindsdien onder Corona-tijdelijke werkloosheid. Deze bijzondere situatie geldt momenteel tot en met 31 augustus 2020 en tot en

2020-08-11T17:13:15+00:00 11 augustus 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Bijkomende corona steunmaatregelen voor werkgevers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 03/07/2020 Arbeidsduurvermindering, ‘corona-tijdskrediet’, ‘corona-landingsbanen’ en ‘corona-werkloosheid’ Midden juni bereikte de superkern een akkoord over een reeks aanvullende steunmaatregelen voor werkgevers met het oog op het aanzwengelen van de economie in de nasleep van de coronacrisis. Deze aanvullende maatregelen werden verder uitgewerkt in het KB nr.

Nog een portie corona-wetgeving… (SoConsult)

Auteurs: Ann Taghon en Ester Van Oostveldt (SoConsult) Publicatiedatum: juni 2020 1. Opschorting opzeggingstermijn tijdens tijdelijke werkloosheid ingevolge corona-crisis  Afgelopen week werd de (lang verwachte en veelbesproken) wet gepubliceerd die voorziet in de opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille

2020-07-01T07:07:02+00:00 2 juli 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Opschorting opzeggingstermijn tijdens Corona-tijdelijke werkloosheid (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 12/06/2020 De Kamer heeft gisteren (11 juni 2020) unaniem het wetsvoorstel aangenomen waaruit volgt dat de opzeggingstermijn die door een werkgever wordt betekend tijdens de Corona-tijdelijke werkloosheid wordt opgeschort. Er is na het negatieve advies van de Raad van State, geen sprake

2020-06-15T15:12:59+00:00 15 juni 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |