>Voeg code toe voor de </head> tag.tijdelijke werkloosheid

Tijdelijke werkloosheid Corona : Wat is de impact op de aanvullende pensioenrechten en risicodekkingen? (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 18/05/2020 Analyse van de wet van 7 mei 2020 De huidige Coronacrisis (COVID-19) zorgt ervoor dat heel wat werknemers in een situatie van tijdelijke werkloosheid zijn terecht gekomen. Op 26 maart 2020 kondigde Assuralia, de sectororganisatie van de verzekeringen een aantal maatregelen aan om te

Aanvullingen bij uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – De RSZ preciseert de berekeningswijze (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 02/04/2020 In het kader van de coronacrisis voorzien veel werkgevers in de betaling van een aanvulling om tijdelijk werkloze werknemers te compenseren voor loonverlies. De RSZ heeft zopas in haar “Instructies” de voorwaarden gepreciseerd waaronder een dergelijke aanvulling vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen. In principe

2020-04-08T11:43:08+00:00 8 april 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

Inzetten van freelancers tijdens tijdelijke werkloosheid (Monard law)

Auteur: Monard Law Publicatiedatum: 27/03/2020 Freelancers staan ervoor gekend om ondernemingen met de nodige flexibiliteit te laten draaien. Bijna alle bedrijven doen er dan ook wel (eens) beroep op. Nu evenwel steeds meer vaste werknemers tijdelijk werkloos zijn omwille van het Corona-virus, is het nuttig om eens stil te staan

2020-03-29T11:27:31+00:00 30 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , , |

Corona – Tijdelijke werkloosheid (Racine)

Auteurs: Anthony Van der Hauwaert, Barbara François en Michaël Eeckhout (Racine) Publicatiedatum: 26/03/2020 Eind vorige week, kondigde de federale regering bijkomende maatregelen aan teneinde de verdere verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan. Door deze maatregelen zagen steeds meer en meer bedrijven zich genoodzaakt om tijdelijke werkloosheid in te roepen.

2020-03-28T14:49:11+00:00 28 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , , |

De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht na het Ministrieel Besluit houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus COVID – 19 te beperken (Arkalis Advocaten)

Auteur: Arkalis Advocaten Publicatiedatum: 20/03/2020 Ondernemingen die werknemers tewerkstellen in cruciale sectoren of essentiële diensten leveren (zoals opgenomen in de bijlage van het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken) kunnen in principe de deuren niet sluiten omwille van

2020-03-21T11:13:42+00:00 21 maart 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |

Flashactie in de bouwsector (RVA)

Auteur: RVA Publicatiedatum: 14/09/2018 In de week van 24 tot en met 30 september zullen de sociaal inspecteurs van de RVA op verschillende plaatsen in ons land voor het eerst een “flashcontrole Tijdelijke werkloosheid” in de bouwsector organiseren. Het doel van deze controles is om de betrokken partijen te informeren over de

2018-09-20T08:43:49+00:00 20 september 2018|Categories: Bouwrecht Sociaal recht|Tags: , |

Tijdelijke werkloosheid als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een staking of lock-out: nieuwigheid voor de mededeling aan de RVA (Partena)

Auteur: Catherine Mairy (Partena) Publicatiedatum: 16/08/2017 De werkgever zal tijdelijke werkloosheid die het rechtstreekse of onrechtstreekse gevolg is van een staking of een lock-out moeten meedelen aan de RVA. Dit geldt, in principe, vanaf 1 januari 2018. HERHALING De werknemer waarvan de arbeidsovereenkomst geschorst wordt als, rechtstreeks of onrechtstreeks, gevolg van

2017-10-01T19:33:08+00:00 22 augustus 2017|Categories: Sociaal recht|Tags: , , |