Vereenvoudigde procedure tijdelijke werkloosheid overmacht-corona loopt af. Wat nu? (Bellaw/SoConsult)

Auteur: Ester Van Oostveldt (Bellaw/SoConsult) De vele coronamaatregelen zorgden voor een toevloed van aanvragen om tijdelijke werkloosheidsuitkeringen. Om op een adequate manier te kunnen reageren op die toevloed van aanvragen, besliste de regering op 20 maart 2020 om alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van de coronapandemie te beschouwen als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht…

Lees meer

Barre weersomstandigheden in de bouwsector (Forum Advocaten)

Auteurs: Thibault van de Ryse en Jana Kern (Forum Advocaten) Publicatiedatum: 18/02/2021 De ijskoude periode die ons land teisterde in de maand februari 2021 leidde in sommige sectoren tot de onmogelijkheid om te werken. Voornamelijk de bouwsector wordt in dergelijke weersomstandigheden hard getroffen. Werken in hevige regen of vrieskou is vaak niet alleen technisch onmogelijk,…

Lees meer

Controles van start op corona tijdelijke werkloosheid (Van Havermaet)

Auteur: Isabel Lysens (Van Havermaet) Publicatiedatum: 24/02/2021 De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid omwille van corona werd verlengd tot 30 juni 2021. De sociale inspectie kondigde al eerder de controle op het gebruik van deze vorm van tijdelijke werkloosheid aan. Wij vernemen dat deze controles inmiddels van start zijn gegaan. BENT U VOORBEREID OP EEN…

Lees meer

Eindejaarspremie voor tijdelijk werkloze werknemers (Younity)

Auteur: Jannes Vanovervelt (Younity)  Publicatiedatum: 16/12/2020 Het afgelopen jaar hebben vele werkgevers voor hun werknemers gebruik gemaakt van een systeem van tijdelijke werkloosheid (overmacht/economische redenen). Hoewel dit de werkgever vaak wat meer ademruimte gaf, betekende dit bij bepaalde werknemers dat zij financieel moesten inleveren. Het feit dat er in 2020 gebruik werd gemaakt van tijdelijke werkloosheid…

Lees meer

Wat met openstaande vakantiedagen? (Monard Law)

Auteur: Astrid Aerts (Monard law) Publicatiedatum: november 2020 Het einde van 2020 is in zicht. Voor veel werknemers was het een bijzonder jaar, met periodes van tijdelijke werkloosheid of periodes van uitzonderlijke drukte. Veel werknemers hebben hierdoor niet al hun vakantiedagen kunnen opnemen. Is men verplicht deze op te nemen, kan men de resterende vakantiedagen…

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht: nu ook mogelijk als de school of opvang sluit (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn Publicatiedatum: 25/11/2020 Vóór de verlengde herfstvakantie meldden verschillende nieuwsberichten dat scholen of klassen genoodzaakt waren te sluiten omwille van een besmetting onder het lerarenkorps of bij de kinderen door het coronavirus. Nu de lessen opnieuw zijn opgestart, zal dit probleem wellicht opnieuw de kop op steken. Om de praktische bekommernissen van…

Lees meer

Terugkeer naar gebruikelijke regelgeving met betrekking tot tijdelijke werkloosheid (Loyens & Loeff)

Auteurs: Kris De Schutter, Brunhilde Van den Haute en Lucia Bellobuono (Loyens & Loeff) Publicatiedatum: 04/09/2020 Vanaf 1 september 2020 gelden opnieuw de gebruikelijke regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of om economische redenen met uitzondering van volgende nuanceringen en uitzonderingen: Toepassing van overgangsmaatregelen tot 31 december 2020 indien er een beroep wordt gedaan op…

Lees meer

Tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels Publicatiedatum: 7/08/2020 Zowel de RVA als de FOD WASO hebben de documenten gepubliceerd om de toepassing van tijdelijke werkloosheid na 31 augustus 2020 te kunnen aanvragen. Zoals toegelicht in onze vorige newsflash (zie onze newsflash van 3 juli 2020 ) zullen de voorwaarden voor Corona-werkloosheid vanaf 1 september 2020 worden aangepast. Daarnaast wordt…

Lees meer

Denk na over tijdelijke werkloosheid om economische redenen (Lydian)

Auteur: Jan Hofkens en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 22/07/2020 Sinds 13 maart 2020 interpreteert de RVA het begrip overmacht op een soepele wijze. Alle situaties van tijdelijke werkloosheid die aan Covid-19 gelinkt kunnen worden, vallen sindsdien onder Corona-tijdelijke werkloosheid. Deze bijzondere situatie geldt momenteel tot en met 31 augustus 2020 en tot en met 31 december 2020 voor…

Lees meer