De overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen
Een analyse na de
wet van 19 juni 2022

Webinar op 25 oktober 2022

 

Ontslagmotivering:
een praktijkgericht overzicht

Webinar op 17 november 2022

 

 

In conflict met de RSZ

Webinar op 21 oktober 2022

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 2022

 

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Gevolgen van het oneigenlijk gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid (Commit Law)

Auteur: Stefanie De Cleen (Commit Law)

In het blogbericht van 27 juni wezen we op de talrijke controles van de RVA naar het gebruik van het stelsel van tijdelijke werkloosheid en de mogelijke gevolgen bij de vaststelling van oneigenlijk, d.i. onterecht, gebruik ervan.

We signaleerden dat:

  • de RVA de werkloosheidsuitkeringen, die de werknemer ontving tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid, van de werknemer kan terugvorderen;

  • de werknemer een schadevergoeding wegens het verlies van loon van de werkgever kan vorderen.

Met het op 19 juli 2022 aangenomen wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid zijn de gevolgen voor de werkgever nog aangescherpt.

Meer bepaald, is nu wettelijk vastgelegd dat:

  • de RVA zich voortaan ook tot de werkgever kan richten om de  onrechtmatig betaalde  werkloosheidsuitkeringen terug te vorderen;

  • de werkgever het normale loon (en dus niet langer een loutere schadevergoeding) dient te betalen aan de werknemer voor de dagen van oneigenlijk gebruik van tijdelijke werkloosheid.

Uiteraard dient de werkgever niet op te draaien voor zowel terugbetaling aan de RVA als betaling van het loon aan de werknemer. De werkgever kan het nettobedrag van de uitkeringen die hij moet betalen aan de RVA, inhouden op het aan de werknemer verschuldigd nettoloon.

Een lichtpunt: de nieuwe regeling kent (voorlopig) slechts een beperkte geldigheidsduur, meer bepaald van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022.

Bron: Commit Law