>Voeg code toe voor de </head> tag.Raad van State

Raad van State heeft advies gegeven over de wetsvoorstellen inzake Boek 1 ‘Algemene bepalingen’ en Boek 5 ‘Verbintenissen’ van het Burgerlijk Wetboek (LegalNews)

Auteur: LegalNewsPublicatiedatum: 13/04/2021 Adviezen Raad van State Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 1 (Algemene bepalingen), incl. het advies van de Raad van State. Lees hier de volledige fiche van het wetsvoorstel inzake Boek 5 (Verbintenissen), incl. het advies van de Raad van State: Atikelen over

2021-04-13T14:12:12+00:00 13 april 2021|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: |

Een nieuwe wind bij de Raad van State: ondertekening offerte overheidsopdracht als daad van dagelijks bestuur? (Adlex)

Auteur: Dieter Torfs (Adlex)Publicatiedatum: 08/03/2021 Waar de Raad van State in het verleden consequent oordeelde dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap niet bevoegd was om een offerte voor een overheidsopdracht op geldige wijze te ondertekenen, kon recent het eerste barstje in dit standpunt worden vastgesteld. 1.

Procedure met korte debatten niet onwettig, aldus de Raad voor Vergunningsbetwistingen (Publius)

Auteur: Dirk Van Heuven (Publius)Publicatiedatum: 17/03/2021 Verzoekende partij verzette zich tegen de behandeling in korte debatten omdat ze niet wist waarom korte debatten in deze kunnen volstaan (kennelijk onontvankelijk, kennelijk ongegrond, kennelijk gegrond?). Ze stelde geen kennis te hebben van de standpunten van andere procespartijen en verbindt daaraan de conclusie

De spontane aangifte van self-cleaning measures om uitsluiting te vermijden : het Hof van Justitie verduidelijkt (Lydian)

Auteurs: Jens Debièvre en Matthias Castelein (Lydian)Publicatiedatum: 01/03/2021 Naar aanleiding van een Belgische zaak, is het Hof van Justitie recent ingegaan op de vraag naar de mogelijkheid van een kandidaat of inschrijver om verweer te voeren tegen diens uitsluiting uit de plaatsingsprocedure (HvJ 14 januari 2021, C-387/19, RTS Infra bvba

2021-03-06T11:40:45+00:00 6 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

De discussie tussen (sub-) subgunningscriteria en beoordelingselementen: a never ending story (Publius)

Auteurs: Fien Van Daele en Sofie Logie (Publius)Publicatiedatum: 24/02/2021 Volgens de vaste rechtspraak van de Raad van State is een subgunningscriterium een voorafgaand aan de toetsing bedacht gegeven waarmee de inschrijvingen min of meer stelselmatig worden vergeleken. Beoordelingselementen zijn gunstige of minder gunstige elementen die de beoordeling van een gunningscriterium

2021-02-26T11:20:01+00:00 2 maart 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Procedure voor Raad van State werkt niet enkel stuitend in het voordeel van verzoeker (Publius)

Auteur: Guillaume Vyncke (Publius)Publicatiedatum: 11/02/2021 In een arrest van vandaag, 11 februari 2021, heeft het Grondwettelijk Hof geoordeeld dat bij het indienen van een beroep voor de Raad van State de stuiting van de verjaring van de burgerlijke vordering tot schadevergoeding ook moet gelden voor personen die benadeeld zijn door de nietigverklaring

2021-02-17T11:21:40+00:00 23 februari 2021|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: , , |

Koerswijziging Raad van State: gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder kan offertes voor overheidsopdrachten ondertekenen (Schoups)

Auteurs: Jan De Leyn en Janice Demeester (Schoups)Publicatiedatum: 18/02/2021 De Raad van State oordeelde doorgaans dat een gedelegeerd bestuurder als dagelijks bestuurder van een vennootschap offertes voor overheidsopdrachten niet geldig kan ondertekenen. Deze rechtspraak was zo consequent dat aanbestedende overheden zelfs vaak in de opdrachtdocumenten al waarschuwden dat zij de

2021-02-19T08:05:39+00:00 22 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , , |

Caveat voor het woord ‘moeten’ in bestekken (Publius)

Auteurs: Sofie Logie en Fien D'Haenens (Publius)Publicatiedatum: 12/02/2021 Uit het recente arrest van 19 januari 2021 met nr. 249.527 van de Raad van State blijkt nog maar eens dat het gebruik van het woord ‘moeten’ in het bestek de beoordelingsvrijheid van de aanbestedende overheid aanzienlijk inperkt. De Raad van State

2021-02-17T11:24:07+00:00 17 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Overheidsopdrachten en concessies. Overzicht van Nederlandstalige arresten Raad van State – januari 2021 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)Publicatiedatum: 14/02/2021 In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en concessies besproken die verschenen is op de website van de Raad van State. Lees hier het overzicht voor de maand januari 2021

2021-02-14T11:07:49+00:00 14 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Het zonnepanelenfiasco van het Vlaams Gewest – een schoolvoorbeeld van overheidsaansprakelijkheid? (Arkalis)

Auteur: Klaas Candry (Arkalis)Publicatiedatum: 22/01/2021 Exact één week geleden verscheen het arrest van het Grondwettelijk Hof(1), dat voor een storm aan verontwaardiging heeft gezorgd in Vlaanderen. Het arrest vernietigt namelijk een hele reeks wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009. Met deze wijzigingen wou de Vlaamse regering de verdere

2021-01-26T07:28:10+00:00 26 januari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , , |