>Voeg code toe voor de </head> tag.Raad van State

Overheidsopdrachten en concessies. Overzicht van Nederlandstalige arresten Raad van State – januari 2021 (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator)Publicatiedatum: 14/02/2021 In deze reeks artikelen wordt een selectie van de Nederlandstalige rechtspraak met betrekking tot overheidsopdrachten en concessies besproken die verschenen is op de website van de Raad van State. Lees hier het overzicht voor de maand januari 2021

2021-02-14T11:07:49+00:00 14 februari 2021|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , |

Het zonnepanelenfiasco van het Vlaams Gewest – een schoolvoorbeeld van overheidsaansprakelijkheid? (Arkalis)

Auteur: Klaas Candry (Arkalis)Publicatiedatum: 22/01/2021 Exact één week geleden verscheen het arrest van het Grondwettelijk Hof(1), dat voor een storm aan verontwaardiging heeft gezorgd in Vlaanderen. Het arrest vernietigt namelijk een hele reeks wijzigingen aan het Energiedecreet van 8 mei 2009. Met deze wijzigingen wou de Vlaamse regering de verdere

2021-01-26T07:28:10+00:00 26 januari 2021|Categories: Energierecht|Tags: , , |

Wanneer is de gelijkheid tussen de deelnemers geschonden bij een onderhandeling? (Adlex Advocaten)

Auteur: Chris Schijns (Adlex)Publicatiedatum: 09/12/2020 In een recent arrest heeft de Raad van State (nr. 248.139 van 13 augustus 2020, NV STADSBADER) zich uitgesproken over de vermeende schending van de gelijkheid tussen de deelnemers wanneer de aanbesteder binnen een mededingingsprocedure met onderhandeling aan bepaalde deelnemers verduidelijkingen heeft gevraagd inzake prijsdetaillering

2020-12-20T10:22:13+00:00 22 december 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

De gesplitste aankoop: Vlabel laat opnieuw van zich horen (Deloitte Legal)

Auteur: Deloitte Legal Publicatiedatum: 21/10/2020 De Raad van State oordeelde in het arrest van 12 juni 2018 dat er geen ‘bedekte bevoordeling’ in de zin van artikel 2.7.1.0.7 VCF voorligt indien wordt aangetoond dat er een openlijke schenking heeft plaatsgevonden vóór de gesplitste aankoop, ongeacht of deze schenking in België

Past de Raad van State de forfaitaire schadevergoedingsregel van 10% in het kader van het overheidsopdrachtencontentieux gemakkelijker toe dan de burgerlijke rechter? (Advocatenbureau Van Cauter)

Auteur: Advocatenbureau Van Cauter Publicatiedatum: juli 2020 Bij welke verhaalinstantie moet de benadeelde inschrijver een vordering tot schadevergoeding indienen. Vaak richten benadeelde inschrijvers zich eerst tot de Raad van State alvorens een schadevergoeding te vorderen voor de burgerlijke rechter. Op basis van recente rechtspraak van de Raad van State kan

2020-10-17T05:40:35+00:00 17 oktober 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Geen eindeloze kansen meer voor vergunningverlenende besturen om te remediëren na een eerdere vernietiging door de Raad van State (Gevaco Advocaten)

Auteur: Sarah Houben (Gevaco Advocaten)  Publicatiedatum: 06/10/2020 Sedert 2014 al werden aan de Raad van State door een wijziging van de Gecoördineerde Wetten op de Raad van State ruimere bevoegdheden toegekend om te komen tot een efficiënter rechtsherstel voor een rechtszoekende. Waar vroeger bijvoorbeeld een rechtszoekende die een vernietiging bekwam ten overstaan

2020-10-09T13:52:21+00:00 9 oktober 2020|Categories: Milieu- en stedenbouwrecht|Tags: , |

De Raad van State over de afschaffing van de ‘Kaasroute’: bijzondere meerderheid vereist (Tiberghien)

Auteurs: Griet Vanden Abeele, Alain Van Geel, Emilie Van Goidsenhoven en Caroline Maes (Tiberghien) Publicatiedatum: 29/09/2020 In onze eerdere nieuwsbrief bespraken we het wetsvoorstel van 17 juni 2020 over de invoering van de verplichte registratie van schenkingsakten verleden voor een buitenlandse notaris (zie het artikel op onze website van 18 juni 2020). In onze nieuwsbrief van 9 juli

Advies van de Raad van State inzake het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis: schending van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en het gelijkheidsbeginsel? (Schoups)

Auteurs: Kris Lemmens, Maarten Somers en David Van Valckenborgh (Schoups) Publicatiedatum: 18/09/2020 In onze nieuwsbrief van 14 augustus 2020 berichtten wij u over het wetsvoorstel tot beperking van de toepassing van artikel 38/9 AUR in het kader van de COVID-19-crisis. Op 2 september j.l. verspreidde de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers het advies

Geen discretionaire beoordelingsmarge voor aanbestedende overheid inzake al dan niet vragen prijsverantwoording bij vaststelling van schijnbaar abnormale prijs in offerte (GD&A Advocaten)

Auteur: Els Gypen (GD&A Advocaten) Publicatiedatum: 08/09/2020 Verplichting tot het vragen van een prijsverantwoording. Bespreking van het arrest van de Raad van State van 18 juni 2020, nr. 247.827. Op 18 juni 2020 oordeelde de Raad van State in arrest nr. 247.827 dat een prijsonderzoek niet op rechtsgeldige wijze was

2020-09-22T12:02:00+00:00 22 september 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , , , |

Het verlenen van zakelijke rechten impliceert geen concessie! (concessierecht) (Equator)

Auteur: Alexander Verschave (Equator) Publicatiedatum: 24/08/2020  In een arrest van 17 augustus 2020, nr. 248.148 oordeelde de Raad van State dat het vestigen van zakelijke rechten voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van windmolenparken niet impliceert dat er ook sprake is van een concessie voor diensten/werken. Deze vraag is namelijk

2020-08-24T09:33:17+00:00 24 augustus 2020|Categories: Verbintenissen- en zakenrecht|Tags: , , |