>Voeg code toe voor de </head> tag.oneerlijke handelspraktijk

Openbaarmaking en bedrijfsgeheimen, waar ligt de grens? (Stibbe)

Auteur: Peter Wytinck (Stibbe)Publicatiedatum: 26/04/2021 De Voorzitter van de Ondernemingsrechtbank te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, heeft geoordeeld dat de openbaarmaking van een geheim productieproces door een ex-werknemer aan een concurrerende onderneming een oneerlijke handelspraktijk uitmaakt (schending van artikel XI.332 van het Wetboek Economisch Recht).(1)  Solvay, eiseres, ontwikkelt en produceert

2021-05-18T10:45:44+00:00 20 mei 2021|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Wettelijke etiquette ten aanzien van de consument. Is zwijgen goud? (aternio)

Auteur: Liese Leman (aternio) Publicatiedatum: 20/01/2020  In een eerdere blog stonden we stil bij de veranderingen die de wetgever aanbrengt in het Wetboek van Economisch Recht (WER). Zo gingen we dieper in op de nieuwe regels met betrekking tot onrechtmatige contractuele bedingen, oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en het misbruik van economische

2020-01-23T16:49:30+00:00 24 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Vertegenwoordigers: let op voor agressieve handelspraktijken (Belexa Advocaten)

Auteur: Benoit Beele (Belexa Advocaten) Publicatiedatum: 21/12/2019 Agressieve handelspraktijken zijn verboden. Het Europees Hof verduidelijkt wat kan en niet kan. De volgende casus deed zich voor. Een consument bezocht de website van Orange Polska, toont zijn interesse in een bepaald product en wordt vervolgens bezocht door een vertegenwoordiger. De vertegenwoordiger overhandigt

2020-01-07T13:36:42+00:00 12 januari 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

De nieuwe B2B-wet (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers, Yves Lenders en Annick Mottet Haugaard (Lydian) Publicatiedatum: december 2019 In april 2019, heeft het Belgisch parlement een nieuwe wet aangenomen die (i) oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, (ii) misbruik van economische afhankelijkheid en (iii) het gebruik van onrechtmatige bedingen in overeenkomsten verbiedt. Deze wet van 4 april 2019 werd gepubliceerd

2019-12-18T09:22:58+00:00 19 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

Misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen: wetsontwerp aangenomen in de Kamer van Volksvertegenwoordigers op 21 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 23/03/2019 Interessant in het verslag zijn volgende passages: “Ten eerste tonen de ingewonnen adviezen (van de Boerenbond, 11.11.11, de sector alsook de academische wereld) aan dat het belangrijk is en heel dringend om ter zake wetgevend op te treden, teneinde de handelsbetrekkingen tussen de economische spelers in

2019-03-23T09:55:53+00:00 23 maart 2019|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Uber bijt in het zand : volgens Hof van Justitie mogen lidstaten Uber verbieden (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be Publicatiedatum: 16/04/2018 Op 10 april 2018 besliste het Europees Hof van Justitie dat de lidstaten het recht hebben om Uber te verbieden. Wat was de aanleiding tot dit arrest? Uber France biedt door middel van een smartphone-applicatie een dienst aan genaamd „UberPop”, waarmee zij niet-professionele chauffeurs die hun

2018-04-16T11:28:40+00:00 16 april 2018|Categories: Handels- en financieel recht Handelsrecht|Tags: |

Verkoop met verlies (Peeters Law)

Auteur: Lynn Pype en Griet Verfaillie (Peeters Law) Publicatiedatum: 04/01/2018 Het Europees Hof van Justitie sprak zich onlangs opnieuw uit over de vraag of een Spaanse wetgeving betreffende verkoop met verlies al dan niet in strijd is met de Europese Richtlijn oneerlijke handelspraktijken.  De discussie of een verbod op verkoop

Reclame: wat mag en wat niet? (Flex Advocaten)

Auteur: Frederic Leleux (Flex Advocaten) Publicatiedatum: 28/07/2017 Reclame voeren is een van de wijzen waarop een onderneming haar klantenbestand kan uitbreiden of vernieuwen.  Behoudens een beperkt aantal (vrije) beroepen is iedere ondernemer vrij om reclame te maken voor zijn producten of diensten.  Het is dan ook niet verwonderlijk dat publiciteit alom

2017-08-24T21:07:56+00:00 28 juli 2017|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |

De stakingsvordering: een snel en krachtig wapen tegen oneerlijke marktpraktijken! (Imposto Advocaten)

De stakingsvordering is een bijzonder interessant juridisch actiemiddel, dat nog te weinig bekend is. Elke onderneming beschikt nochtans over de mogelijkheid om langs deze weg oneerlijke handelingen van andere marktspelers op een kordate wijze te laten stopzetten door de rechtbank. De stakingsvordering biedt daarbij het beste van twee werelden. De

Cassatie: verbod van verkoop met verlies (Speyk Advocaten)

Op 16 september 2016 heeft het Hof van Cassatie het cassatieberoep verworpen tegen een arrest van het hof van beroep van Gent dat de strijdigheid had vastgesteld van het verbod van verkoop met verlies met de Richtlijn Oneerlijke Handelspraktijken. Het Belgische marktrecht, dat traditioneel de consument beschermt tegen drastische marktpraktijken,