>Voeg code toe voor de </head> tag.Lydian

Impact van COVID-19 op verzekeringstoezicht (Lydian)

Auteurs: Sandra Lodewijckx en Alexander Hamels (Lydian) Publicatiedatum: 20/03/2020 1. Op 17 maart 2020 publiceerde de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (“EIOPA”) een mededeling betreffende maatregelen om de impact van COVID-19 (“Coronavirus”) op de verzekeringssector te beperken. [1] 2. EIOPA erkent dat de pandemie ernstige gevolgen heeft voor de wereldwijde economie

2020-03-23T15:42:43+00:00 24 maart 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , , |

Impact van COVID-19 op fusies en overnames (Lydian)

Auteur: Lydian Publicatiedatum: 16/03/2020 Aangezien het coronavirus (COVID-19) het wereldnieuws blijft halen, met financiële markten die zwaar getroffen worden en overheden die draconische maatregelen implementeren om de verspreiding van het nieuwe virus in te dammen, zal de impact op de globale M&A-activiteit ongetwijfeld aanzienlijk zijn. In deze nieuwsbrief gaan we

2020-03-19T10:16:43+00:00 19 maart 2020|Categories: Vennootschapsrecht|Tags: , , |

De onroerende verhuur: naast btw nu ook registratierechten verschuldigd (Lydian)

Auteur: Wouter Neven (Lydian) Publicatiedatum: 09/03/2020 Sinds 1 januari 2019 is de hervorming van het btw-stelsel voor onroerende verhuur van kracht, waarbij, mits voldaan aan alle wettelijke voorwaarden (zie hierover onze eerder gepubliceerde e-zines: 1, 2 en 3): (i) huurder en verhuurder ervoor kunnen opteren om hun huur- of terbeschikkingstellingsovereenkomst van nieuwe of vernieuwde gebouwen te onderwerpen aan

Possible insurance questions and disputes related to Coronavirus (Lydian)

Author: Lydian Publication date: 02/03/2020 1. The situation with Coronavirus continues to evolve and remains unable to predict. However, based on what we have learned from historical pandemics, it seems already certain that almost all aspects of the insurance business could be impacted by the Coronavirus. 2. A global pandemic

2020-03-14T12:31:23+00:00 14 maart 2020|Categories: Verzekeringsrecht|Tags: , |

What’s the impact of the Coronavirus on your commercial contracts? (Lydian)

Author: Lydian Publication date: 02/03/2020 1. Given the unprecedented and global scope of t7he Coronavirus, it is clear that performance under many commercial contracts will be delayed, interrupted, renegotiated or even cancelled. Reasons for this vary from lack of raw manufacturing materials to quarantine measurements imposed by national bodies or

2020-03-14T11:59:02+00:00 7 maart 2020|Categories: Handelsrecht|Tags: , |

Coronavirus: some topics under public law (Lydian)

Author: Lydian Publication date: 02/03/3030 The ‘action plan’ of the Belgian government - who decides which measures are to be taken regarding the prevention and treatment of the Coronavirus? Both the Communities and the federal government are competent for specific aspects of the Belgian healthcare policy. Where the Communities became

2020-03-05T13:29:23+00:00 5 maart 2020|Categories: Overheidsopdrachten|Tags: , |

Alternatieve oplossingen na exit mobiliteitsvergoeding (Lydian)

Auteurs: Jan Hofkens, Isabel Plets en Alexander Vandenbergen (Lydian) Publicatiedatum: 07/02/2020 De mobiliteitsvergoeding (of cash for car) is een cash bedrag dat een werknemer ontvangt in ruil voor de inlevering van de bedrijfswagen. De vergoeding is parafiscaal voordelig en werd sinds 1 januari 2018 ingevoerd als “groen” alternatief voor de bedrijfswagen.

2020-02-10T11:34:12+00:00 13 februari 2020|Categories: Sociaal recht|Tags: , |

Gewijzigde btw-regelgeving: de wijze van uitoefening van de btw-optie (Lydian)

Auteurs: Wouter Neven, Bruno Stroobants en Tom Van Stiphout (Lydian) Publicatiedatum: 28/01/2020 Via de Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde (de Wet van 14 oktober 2018) voorzag de wetgever in artikel 44, §3, 2°, d) WBTW in een optioneel btw-stelsel voor

2020-02-01T12:11:20+00:00 6 februari 2020|Categories: BTW en douane|Tags: , |

De kostprijs van een gerechtelijke procedure in België (Lydian)

Auteur: Lydian Publicatiedatum: 21/01/2020 De kosten van een gerechtelijke procedure voor de Belgische burgerlijke rechtbanken en hoven kunnen oplopen. In onze factsheet vindt u een overzicht van deze kosten alsook van de partij die deze kosten voor haar rekening moet nemen. De volgende kosten komen alvast aan bod: Dagvaardingskosten; Rolrechten;

2020-01-23T16:59:21+00:00 27 januari 2020|Categories: Gerechtelijk recht|Tags: |

De nieuwe B2B-wet (Lydian)

Auteurs: Hugo Keulers, Yves Lenders en Annick Mottet Haugaard (Lydian) Publicatiedatum: december 2019 In april 2019, heeft het Belgisch parlement een nieuwe wet aangenomen die (i) oneerlijke marktpraktijken in B2B-relaties, (ii) misbruik van economische afhankelijkheid en (iii) het gebruik van onrechtmatige bedingen in overeenkomsten verbiedt. Deze wet van 4 april 2019 werd gepubliceerd

2019-12-18T09:22:58+00:00 19 december 2019|Categories: Handelsrecht|Tags: , , |