Artificiële intelligentie:
pertinente vragen na de stemming van de AI Act

Dr. Nele Somers (Artes) en mr. Julie Petersen (Waeterinckx Advocaten)

Webinar op donderdag 28 september 2023 


Privacy en gezondheidsgegevens:
hot topics

Mr. An Vijverman (Dewallens & Partners)

Webinar op donderdag 7 december 2023


Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk: gewijzigde bescherming
van de werknemer tegen represailles

Mr. Kenny Decruyenaere (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 28 september 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023

Telefonische opvraging door werkgever van informatie omtrent gezondheidstoestand bij huisarts van werknemer. GBA 70/2023 van 7 juni 2023 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

GBA 70/2023 van 7 juni 2023: het louter telefonisch opvragen door de werkgever van informatie omtrent de evolutie van de gezondheidstoestand van een langdurig arbeidsongeschikte werknemer bij diens huisarts na een bezoek van de controlearts die een verlenging nodig achtte voor een periode van 6 maanden, is geen verwerking van persoonsgegevens.

‘De Geschillenkamer heeft kennis genomen van de klacht, maar kan daaraan geen verder gevolg geven doordat het een loutere telefonische bevraging betreft. Niettegenstaande dat de feitelijke elementen van het dossier aantonen dat de huisarts van de klager werd gecontacteerd door de werkgever van de klager met het doel informatie te verkrijgen omtrent de gezondheidstoestand van de klager, is niet gebleken dat een verwerking van persoonsgegevens plaatsvond in de zin van artikel 2.1 AVG3. Hoewel vaststaat dat informatie omtrent de gezondheid van de klager werd opgevraagd waardoor er aldus sprake is van een verwerking van persoonsgegevens in de zin van artikel 4. 1) en 2) AVG4, ontbreekt het ‘geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd’ karakter van de verwerking van de persoonsgegevens en blijkt evenmin dat de persoonsgegevens ‘zijn opgenomen in een bestand, dan wel zijn bestemd om daarin te worden opgenomen’, hetwelk een substantieel element vormt om de AVG van toepassing te kunnen verklaren. Daarenboven blijkt uit geen enkel stuk dat de huisarts daadwerkelijk is overgegaan tot informatieverstrekking aan de werkgever waardoor deze laatste in staat zou zijn gesteld geweest om over te gaan tot verwerking van de gezondheidsgegevens van de klager overeenkomstig artikel 2.1 AVG.’

Lees hier de Beslissing 70/2023 van 7 juni 2023