Sociaal strafwetboek:
een grondige hervorming werd goedgekeurd

Mr. Kenny Decruyenaere en mr. Veerle Van Keirsbilck (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 5 december 2024


Herstructurering, collectief ontslag en sluiting

Mr. Hanne Cattoir (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 17 oktober 2024


Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024

De koopkrachtpremie voor 2023 is er! (Lydian)

Auteurs: Jurgen De Vreese en Alexandra Stoica (Lydian)

Reeds in november 2022 bereikte de federale regering een loonakkoord voor de periode 2023-2024, waarbij werd beslist dat er geen ruimte was voor een loonkostverhoging bovenop de indexeringen of baremieke verhogingen.

De loonnorm werd dus vastgelegd op 0%.

Om tegemoet te komen aan de heropstart van de economie na de energiecrisis kunnen bedrijven in sectoren die het goed doen echter wel een koopkrachtpremie uitkeren aan hun werknemers, vergelijkbaar met de coronapremie in 2021. Deze wetgeving werd op 28 april 2023 gepubliceerd.

Volgende punten zijn belangrijk:

Wat?

Een (para)fiscaal voordelige premie in de vorm van een papieren of elektronische consumptiecheque die eenmalig kan worden toegekend aan werknemers.

Welke werkgevers?

De werkgever wiens onderneming in 2022 een (uitzonderlijk) hoge winst behaalde.

Hoe toekennen?
 • Principe: De toekenning van de koopkrachtpremie moet worden geregeld in een cao op sector- of ondernemingsniveau:
  • Een sectorale cao moet voorzien in definities van een hoge winst in 2022 en een uitzonderlijk hoge winst in 2022.
  • Een ondernemingscao moet niet voorzien in die definities, maar moet verantwoorden dat er tijdens de crisis goede resultaten zijn behaald.
 • Uitzondering: De toekenning kan gebeuren door een individuele overeenkomst, zonder bijkomende voorwaarden wanneer er geen cao kan worden gesloten omdat:
  • Er geen vakbondsafvaardiging is; of
  • het een personeelscategorie betreft waarvoor het niet de gewoonte is dat daarvoor een cao wordt gesloten.

Mogelijks zal op sectorniveau nog worden voorzien in een verduidelijking van het begrip ‘’onderneming’’ (bv. juridische entiteit of technische bedrijfseenheid). Het is dus in ieder geval aangewezen om de sectorale onderhandelingen af te wachten vooraleer stappen te ondernemen op ondernemingsvlak om te vermijden dat er tegenstrijdigheden ontstaan met sectorale cao’s of dat het RSZ-plafond wordt overschreden.

Hoeveel?
 • Ondernemingen met een hoge winst kunnen een premie toekennen van maximaal 500 euro;
 • Ondernemingen met een uitzonderlijk hoge winst kunnen een premie toekennen van tot maximaal 750 euro.

Op sector- of ondernemingsniveau kan er in een lager bedrag worden voorzien.

Duurtijd

De koopkrachtpremie kan worden toegekend vanaf 1 juni t.e.m. 31 december 2023 en is beperkt geldig tot en met 31 december 2024.

Waaraan kan de premie worden besteed?

 • De betaling van een eetmaal of voor de aankoop van verbruiksklare voeding; en
 • De aankoop van producten en diensten met een ecologisch karakter die zijn opgenomen in de lijst bij cao nr. 98, zoals voorzien voor ecocheques.
Fiscaliteit en RSZ?
 • De koopkrachtpremie zal vrijgesteld zijn van de normale RSZ-bijdragen, mits naleving van voorwaarden om niet als loon te worden beschouwd. Er zal wel een bijzondere patronale RSZ-bijdrage van 16,5 % verschuldigd zijn.
 • De premie is vrijgesteld van belasting. Zowel de premie als de bijzondere patronale bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskosten.

Let wel: de fiscale en sociale behandeling moet nog verder worden gefinaliseerd in wetgeving.

Bron: Lydian

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid