Bitcoins fiscaal bekeken (Delboo)

Auteur: Delboo Bitcoins en bij uitbreiding alle andere cryptomunten zijn in de beleggerswereld nogal hot. Waar vroeger alle private bankers hun ogen al wegdraaiden toen ze ter sprake kwamen, hebben nu zelfs de grootbanken, een beetje tegen heug en meug, er oog voor. Maar hoe zit dat fiscaal? Zowel op het vlak van inkomstenbelasting als…

Lees meer

Vastgoedvennootschappen: aandelenverkoop en de fiscus (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 25/06/2020 Verkoopt de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor sommigen klinkt dit wellicht ietwat vreemd in de oren, maar fiscaal is het onderscheid significant. Dit weet ook de fiscus. In deze blog gaan we dieper in op de belangrijkste fiscale verschillen…

Lees meer

Fiscaal misbruik: zorgen maken om “oude” constructies? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Hanno Decoutere en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 De vernieuwde (en veel slagkrachtigere) algemene antimisbruikbepaling is op het vlak van inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1 WIB92) van kracht sedert aanslagjaar 2013 (of reeds sedert aanslagjaar 2012 indien het boekjaar van een vennootschap afsloot op of na 6 april 2012). Voor alleenstaande rechtshandelingen…

Lees meer

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming van fundamentele rechten zoals de…

Lees meer

Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk: wat moet u weten? (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke (Vandelanotte) Publicatiedatum: 14/02/2019 In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te oefenen. Een dergelijke internationale tewerkstelling biedt optimalisatiemogelijkheden, maar gaat ook gepaard met bepaalde formaliteiten. In dit artikel gaan we dieper in op de optimalisatiemogelijkheden van grensoverschrijdend werken. Terwijl België bekend staat om…

Lees meer