>Voeg code toe voor de </head> tag.inkomstenbelasting

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 11/02/2021 Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van

2021-02-11T12:55:12+00:00 12 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Toepassing anti-misbruikbepaling in de tijd verduidelijkt (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: december 2020 iedt de algemene anti-misbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen aan de fiscus de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te vallen die teruggaan tot vóór haar inwerkingtreding? Het hof van beroep te Gent sprak zich op 28 april 2020 uit over de temporele werking van deze bepaling.  Nieuwe anti-misbruikbepaling sinds 2012

2020-12-18T10:44:20+00:00 20 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Coronacrisis: voor welke fiscale verplichtingen krijg ik uitstel? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 22/06/2020 Om bedrijven die al hard getroffen zijn door de coronacrisis, niet nog meer in financiële moeilijkheden te brengen, is een hele reeks fiscale termijnen verlengd of opgeschort, zowel op federaal als regionaal niveau. Ondernemingen krijgen meer tijd om hun belastingen te

Vastgoedvennootschappen: aandelenverkoop en de fiscus (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 25/06/2020 Verkoopt de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor sommigen klinkt dit wellicht ietwat vreemd in de oren, maar fiscaal is het onderscheid significant. Dit weet ook de fiscus. In deze blog gaan we dieper in

Carry back van coronaverliezen: fiscale utopie wordt werkelijkheid (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 De huidige crisis dwingt ook de wetgever om op fiscaal vlak drastische maatregelen te nemen. Zo werkt de federale regering momenteel aan een regeling om getroffen vennootschappen en zelfstandigen die tijdens de coronapandemie in moeilijk vaarwater kwamen, uit de nood te helpen. Een van de

Fiscaal misbruik: zorgen maken om “oude” constructies? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Hanno Decoutere en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 De vernieuwde (en veel slagkrachtigere) algemene antimisbruikbepaling is op het vlak van inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1 WIB92) van kracht sedert aanslagjaar 2013 (of reeds sedert aanslagjaar 2012 indien het boekjaar van een vennootschap afsloot op of na 6

Spanje en Portugal: fiscaal iets minder zonnig (Tiberghien)

Auteurs: Romina Abiuso, Maryll Callari en Nathalie Lauwens (Tiberghien) Publicatiedatum: 20/04/2020 Binnen een context van een stijgende mobiliteit binnen de Europese Unie, zijn Spanje en Portugal populaire bestemmingen voor o.a. gepensioneerden die op zoek zijn naar een milder (fiscaal) klimaat. Op termijn zijn er evenwel enkele fiscale maatregelen die de aantrekkelijkheid van deze

2020-04-25T15:27:04+00:00 28 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |

Kostenaftrek appartement aan zee: na eb komt vloed (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: december 2019 De kostenaftrek van een woning aan zee door een vennootschap wordt sinds jaar en dag met argusogen bekeken door de fiscus. Ook bepaalde rechtspraak stelde zich de laatste tijd al (te) streng op en weigerde de aftrek van dergelijke kosten. Een recent arrest van het

Belgische belastingplichtigen in Frankrijk. Een kostelijke belastinghervorming in 2020 (KPMG)

Auteur: Andres Delanoy (KPMG) Publicatiedatum: september 2019 Historisch gezien worden Belgische inwoners die in Frankrijk in loondienst zijn, belast door middel van een bronheffing, die overeenkomt met de Belgische bedrijfsvoorheffing. De belastingschijven zijn als volgt: Toepasselijk belastingstarief Inkomsten van Franse oorsprong op jaarbasis worden verminderd met 10 % (jaar 2019) 0

2019-10-19T12:20:11+00:00 19 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Bruno Cardoen en Stevo Gatsos (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2019 In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs wordt door de rechtspraak evenwel in bepaalde gevallen gedoogd. Het Hof van

2019-10-14T15:36:35+00:00 29 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |