>Voeg code toe voor de </head> tag.inkomstenbelasting

Belgische belastingplichtigen in Frankrijk. Een kostelijke belastinghervorming in 2020 (KPMG)

Auteur: Andres Delanoy (KPMG) Publicatiedatum: september 2019 Historisch gezien worden Belgische inwoners die in Frankrijk in loondienst zijn, belast door middel van een bronheffing, die overeenkomt met de Belgische bedrijfsvoorheffing. De belastingschijven zijn als volgt: Toepasselijk belastingstarief Inkomsten van Franse oorsprong op jaarbasis worden verminderd met 10 % (jaar 2019) 0

2019-10-19T12:20:11+00:00 19 oktober 2019|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Blijft fiscale Antigoon dan toch overeind in inkomstenbelastingen, zelfs al is het bewijs verkregen n.a.v. een btw-onderzoek? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Bruno Cardoen en Stevo Gatsos (Tiberghien) Publicatiedatum: 19/08/2019 In fiscale zaken is het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs door de fiscale administratie regelmatig het voorwerp van verhitte discussies voor de rechtbanken en hoven. Het gebruik van onrechtmatig verkregen bewijs wordt door de rechtspraak evenwel in bepaalde gevallen gedoogd. Het Hof van

2019-10-14T15:36:35+00:00 29 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Fiscale visitatie: gemotiveerde machtiging van de politierechter vereist (Everest Advocaten)

Auteurs: Elodie Blancke en Alexander Delafonteyne (Everest Advocaten) Publicatiedatum: 09/08/2019 De fiscus heeft verschillende onderzoeksmogelijkheden. In het kader van de inkomstenbelastingen is de fiscale visitatie daar één van (art 319 WIB). De fiscus mag de toegang eisen tot de ruimten waar de belastingplichtige (vermoedelijk) werkzaamheden verricht. Wanneer het een particuliere woning betreft, kan

Hoe ontkomen aan indiciaire taxatie? (Lauwers & Seutin)

Auteur: Thierry Lauwers (Lauwers & Seutin) Publicatiedatum: 28/07/2019 Als de fiscus oordeelt dat u beter gegoed bent dan uit uw aangegeven inkomsten lijkt, kan de fiscus u belasten op basis van het “indiciair tekort”. Wat is dit en hoe ontkomt u hieraan? In het kader van de inkomstenbelastingen mag de fiscale

2019-08-10T12:40:45+00:00 10 augustus 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Fiscus mag privéwoning betreden, maar krijgt geen vrijbrief van Grondwettelijk Hof (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 04/07/2019 De controles van de fiscus ter plaatse, de zogenaamde fiscale visitaties, blijven controverse oproepen. Concreet rees de vraag of de bestaande procedure die de fiscus moet volgen om toegang te krijgen tot de privéwoning van de belastingplichtige, voldoende waarborgen biedt ter bescherming

Frans vastgoed in uw Belgische vennootschap: 5 aandachtspunten (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Febe Louage (Vandelanotte) Publicatiedatum: 09/07/2019 De aankoop van Frans vastgoed via een Belgische vennootschap gaat zowel in België als in Frankrijk gepaard met een aantal belangrijke formaliteiten. Onze experten zetten voor u de belangrijkste aandachtspunten op een rij, zodat u goed voorbereid aan de slag kunt. Dankzij

Overzicht courante aftrekbare kosten inzake inkomstenbelastingen en btw (BDO)

Auteur: BDO Publicatiedatum: 03/07/2019 In deze fiche vindt u een overzicht van onderstaande kosten: Autokosten - kosten personenwagens Onthaal- en receptiekosten Relatiegeschenken Sociale voordelen Restaurantkosten  Kosten begrepen in forfaitaire vergoedingen Boetes Onredelijk (beroeps)uitgaven  Belastingen Lees de fiche hier

2019-07-12T09:35:30+00:00 13 juli 2019|Categories: BTW en douane Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , , |

Uw prijsduif verkopen: speculatie of normaal beheer? (Delboo)

Auteur: Megi Rroku (Delboo) Publicatiedatum: mei 2019 In de kranten staat regelmatig te lezen dat een wedstrijdduif voor een groot bedrag is verkocht. Kadert dergelijke verkoop binnen het belastingvrije normaal beheer van het privévermogen of zijn deze inkomsten belastbaar als divers inkomen? Normaal beheer van privévermogen De scheidingslijn tussen het belastingvrije

2019-05-25T11:35:37+00:00 28 mei 2019|Categories: Directe belastingen Fiscaal recht|Tags: , |

Grensoverschrijdende tewerkstelling in Frankrijk: wat moet u weten? (Vandelanotte)

Auteurs: Hannelore Durieu en Stephanie Vanmarcke (Vandelanotte) Publicatiedatum: 14/02/2019 In het huidige ondernemingsklimaat trekken werknemers steeds vaker over de landsgrenzen om hun werkzaamheden uit te oefenen. Een dergelijke internationale tewerkstelling biedt optimalisatiemogelijkheden, maar gaat ook gepaard met bepaalde formaliteiten. In dit artikel gaan we dieper in op de optimalisatiemogelijkheden van grensoverschrijdend werken.

Wat is er nieuw op 1 januari 2019 voor particulieren? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 18/01/2019 Traditioneel treden bij het begin van het nieuwe jaar heel wat nieuwe fiscale maatregelen in werking. Deze keer is dat niet anders, ondanks de val van de regering. In de personenbelasting gaat het vooral om de laatste uitlopers van de fameuze ‘taxshift’