>Voeg code toe voor de </head> tag.inkomstenbelasting

Until we meet again: de fiscale impact van de Brexit (De Langhe Advocaten)

Auteurs: Evert Moonen en Frank De Langhe (De Langhe Advocaten)Publicatiedatum: 21/04/2021 Sedert 1 januari 2021 laat het Verenigd Koninkrijk (hierna: VK) de douane-unie en eenheidsmarkt achter zich. Voortaan wordt het VK dan ook effectief als derde land beschouwd en kan het zich niet langer beroepen op de Europese vrijheden en

Voortdurend verlies maken: hold your horses! (aternio)

Auteur: Sophie Claeys (aternio)Publicatiedatum: 12/5/2021 Voortdurend verlies maken, economisch is het niet gezond. Fiscaal is het verleidelijk. Getuige hiervan is  een interessant arrest van 15 september 2020 over een paardenfokkerij die al 20 jaar lang geen winst maakte, maar toch btw bleef aftrekken. Het gebrek aan winst deed de fiscus er toe

2021-05-19T08:39:37+00:00 20 mei 2021|Categories: Directe belastingen BTW en douane|Tags: , , |

Boekenonderzoek: in de toekomst zonder verplaatsing mogelijk? (Tiberghien)

Auteurs: Ben Van Vlierden, Ellen Vandingenen en Stevo Gatsos (Tiberghien)Publicatiedatum: 23/04/2021 1. Een belastingplichtige is verplicht om op verzoek van de fiscale administratie alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van zijn belastbare inkomsten te bepalen (cf. artikel 315 WIB92). Eenzelfde bepaling geldt inzake btw:

Over het wetsontwerp belasting buitenlands vastgoed (Cazimir)

Auteur: Cazimir AdvocatenPublicatiedatum: 11/02/2021 Op 28 januari 2021 werd het wetsontwerp “houdende wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 op vlak van de in het buitenland gelegen onroerende goederen” ingediend in de Kamer. Op die manier poogt de regering een einde te maken aan de ongelijke fiscale behandeling van

2021-02-11T12:55:12+00:00 12 februari 2021|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Toepassing anti-misbruikbepaling in de tijd verduidelijkt (Delboo)

Auteur: DelbooPublicatiedatum: december 2020 iedt de algemene anti-misbruikbepaling inzake inkomstenbelastingen aan de fiscus de mogelijkheid om rechtshandelingen aan te vallen die teruggaan tot vóór haar inwerkingtreding? Het hof van beroep te Gent sprak zich op 28 april 2020 uit over de temporele werking van deze bepaling.  Nieuwe anti-misbruikbepaling sinds 2012

2020-12-18T10:44:20+00:00 20 december 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , , |

Coronacrisis: voor welke fiscale verplichtingen krijg ik uitstel? (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners Publicatiedatum: 22/06/2020 Om bedrijven die al hard getroffen zijn door de coronacrisis, niet nog meer in financiële moeilijkheden te brengen, is een hele reeks fiscale termijnen verlengd of opgeschort, zowel op federaal als regionaal niveau. Ondernemingen krijgen meer tijd om hun belastingen te

Vastgoedvennootschappen: aandelenverkoop en de fiscus (aternio)

Auteur: Tim De Bock (aternio) Publicatiedatum: 25/06/2020 Verkoopt de vennootschap een onroerend goed of verkopen de aandeelhouders de aandelen van de vastgoedvennootschap? Voor sommigen klinkt dit wellicht ietwat vreemd in de oren, maar fiscaal is het onderscheid significant. Dit weet ook de fiscus. In deze blog gaan we dieper in

Carry back van coronaverliezen: fiscale utopie wordt werkelijkheid (Delboo)

Auteur: Delboo Publicatiedatum: juni 2020 De huidige crisis dwingt ook de wetgever om op fiscaal vlak drastische maatregelen te nemen. Zo werkt de federale regering momenteel aan een regeling om getroffen vennootschappen en zelfstandigen die tijdens de coronapandemie in moeilijk vaarwater kwamen, uit de nood te helpen. Een van de

Fiscaal misbruik: zorgen maken om “oude” constructies? (Deknudt Nelis Advocaten)

Auteurs: Hanno Decoutere en Sven Nelis (Deknudt Nelis Advocaten) Publicatiedatum: 19/05/2020 De vernieuwde (en veel slagkrachtigere) algemene antimisbruikbepaling is op het vlak van inkomstenbelastingen (artikel 344, § 1 WIB92) van kracht sedert aanslagjaar 2013 (of reeds sedert aanslagjaar 2012 indien het boekjaar van een vennootschap afsloot op of na 6

Spanje en Portugal: fiscaal iets minder zonnig (Tiberghien)

Auteurs: Romina Abiuso, Maryll Callari en Nathalie Lauwens (Tiberghien) Publicatiedatum: 20/04/2020 Binnen een context van een stijgende mobiliteit binnen de Europese Unie, zijn Spanje en Portugal populaire bestemmingen voor o.a. gepensioneerden die op zoek zijn naar een milder (fiscaal) klimaat. Op termijn zijn er evenwel enkele fiscale maatregelen die de aantrekkelijkheid van deze

2020-04-25T15:27:04+00:00 28 april 2020|Categories: Directe belastingen|Tags: , |